titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

verejná vyhláška

451, pridané: 08.04.2009, Martin , veľkosť: 83.4 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Stanislav Vartiak, nar. 29.2.1956 )

od: 08.04.2009, do: 22.04.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

452, pridané: 08.04.2009, Martin , veľkosť: 59.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ľubomír Lukáč, nar. 22.6.1949 )

od: 08.04.2009, do: 22.04.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

453, pridané: 08.04.2009, Martin , veľkosť: 59.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Zdena Martiníková, nar. 12.11.1954 )

od: 08.04.2009, do: 22.04.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

454, pridané: 08.04.2009, Martin , veľkosť: 85.3 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ingrid Adamcová )

od: 08.04.2009, do: 22.04.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

455, pridané: 08.04.2009, Martin , veľkosť: 60.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Miriam Beňušová, nar. 19.2.1971 )

od: 08.04.2009, do: 22.04.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

456, pridané: 08.04.2009, Martin , veľkosť: 77.4 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Iveta Chromčíková, nar. 14.5.1962 )

od: 08.04.2009, do: 22.04.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

457, pridané: 08.04.2009, Martin , veľkosť: 60.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Dušan Huntoš, nar. 25.5.1962 )

od: 08.04.2009, do: 22.04.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

458, pridané: 08.04.2009, Martin , veľkosť: 59.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Miroslava Štullerová, nar. 28.2.1976 )

od: 08.04.2009, do: 22.04.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

459, pridané: 08.04.2009, Martin , veľkosť: 1004.8 kB, typ: pdf

Obvodný úrad životného prostredia v Martine vydáva verejnú vyhlášku  ( stavba "University park, Apartmánový dom s občianskou vybavenosťou ..." )

od: 08.04.2009, do: 22.04.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

460, pridané: 08.04.2009, Martin , veľkosť: 59.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Lenka Sviteková, nar. 14.11.1978 )

od: 08.04.2009, do: 22.04.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

461, pridané: 08.04.2009, Martin , veľkosť: 60.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Roman Miškóci, nar. 27.2.1975 )

od: 08.04.2009, do: 22.04.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

462, pridané: 08.04.2009, Martin , veľkosť: 60 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Milan Srňan, nar. 30.9.1959 )

od: 08.04.2009, do: 22.04.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

463, pridané: 08.04.2009, Martin , veľkosť: 59.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Dušan Kormančík, nar. 12.9.1982 )

od: 08.04.2009, do: 22.04.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

464, pridané: 08.04.2009, Martin , veľkosť: 59.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marián Pompa, nar. 28.3.1988 )

od: 08.04.2009, do: 22.04.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

465, pridané: 08.04.2009, Martin , veľkosť: 59.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( Marián naď, nar. 9.11.1966 )

od: 08.04.2009, do: 22.04.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

466, pridané: 08.04.2009, Martin , veľkosť: 474.8 kB, typ: pdf

Mesto Martin vydáva verejnou vyhláškou oznámenie o začatí územného konania  ( "Výstavba optickej siete Martin - Ľadoveň, Výstavba optickej siete Martin - Jahodníky" )

od: 08.04.2009, do: 22.04.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

467, pridané: 09.04.2009, Martin , veľkosť: 62.4 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 7.4.2009 trvalý pobyt občana ( Miroslav Šuhajda, nar. 15.8.1974 )

od: 09.04.2009, do: 23.04.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

468, pridané: 09.04.2009, Martin , veľkosť: 62.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 8.4.2009 trvalý pobyt občana. ( Janka Suter, nar. 30.1.1976 )

od: 09.04.2009, do: 23.04.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

469, pridané: 09.04.2009, Martin , veľkosť: 62.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 8.4.2009 trvalý pobyt občana. ( Tibor Ľupták, nar. 14.11.1956 )

od: 09.04.2009, do: 23.04.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

470, pridané: 09.04.2009, Martin , veľkosť: 62.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 8.4.2009 trvalý pobyt občana. ( Tomáš Franko, nar. 24.11.1974 )

od: 09.04.2009, do: 23.04.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

471, pridané: 09.04.2009, Martin , veľkosť: 62.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 8.4.2009 trvalý pobyt občana. ( Matej Balák, nar. 19.3.1990 )

od: 09.04.2009, do: 23.04.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

472, pridané: 09.04.2009, Martin , veľkosť: 62.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 8.4.2009 trvalý pobyt občana. ( Eugen Baláž, nar. 20.3.1975 )

od: 09.04.2009, do: 23.04.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

473, pridané: 09.04.2009, Martin , veľkosť: 67.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 8.4.2009 trvalý pobyt občana. ( rod. Jaroslava Horného, nar. 25.8.1964 /5 občanov/ )

od: 09.04.2009, do: 23.04.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

474, pridané: 09.04.2009, Martin , veľkosť: 69.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 8.4.2009 trvalý pobyt občana. ( rod. Václava Helfera, nar. 1.6.1967 /5 občanov/ )

od: 09.04.2009, do: 23.04.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

475, pridané: 09.04.2009, Martin , veľkosť: 62.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 8.4.2009 trvalý pobyt občana. ( Miroslav Babej, nar. 22.12.1964 )

od: 09.04.2009, do: 23.04.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

476, pridané: 09.04.2009, Martin , veľkosť: 83.3 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Jozef Facuna, nar. 25.1.1969 )

od: 09.04.2009, do: 23.04.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška - príloha č.1

477, pridané: 14.04.2009, Martin , veľkosť: 835.5 kB, typ: pdf

Mesto Martin vydáva verejnou vyhláškou rozhodnutie - stavebné povolenie  ( "Univerzity Park, Apartmánový dom s občianskou vybavenosťou ...." - príloha č. 1 - situácia )

od: 14.04.2009, do: 28.04.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

478, pridané: 14.04.2009, Martin , veľkosť: 818.3 kB, typ: pdf

Mesto Martin vydáva verejnou vyhláškou rozhodnutie - stavebné povolenie ( stavba "Univerzity park, Apartmánový dom s občianskou vybavenosťou, SO - 09 - Spevnené plochy, SO 10 - Prístupová komunikácia" )

od: 14.04.2009, do: 28.04.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

479, pridané: 14.04.2009, Martin , veľkosť: 64 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 14.4.2009 trvalý pobyt občana ( Michal Neradil, Matej Neradil )

od: 14.04.2009, do: 28.04.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

480, pridané: 14.04.2009, Martin , veľkosť: 66.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 14.4.2009 trvalý pobyt občana ( rod. Petra Rusnáka, nar. 22.12.1960 /4 občania/ )

od: 14.04.2009, do: 28.04.2009

DOKUMENT