titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

Oznámenie o uložení zásielok.

4741, pridané: 02.05.2013, Martin , veľkosť: 115.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Facuna Tibor, Kroščen Dušan, Cicko Vojtech, Žemberi Tibor, Radič Vojtech, Kubošník Peter )

od: 02.05.2013, do: 17.05.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4742, pridané: 02.05.2013, Martin , veľkosť: 109.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Kováč Ján )

od: 02.05.2013, do: 17.05.2013

DOKUMENT

Zápis z vyhodnotenia ponuky priameho prenájmu

4743, pridané: 03.05.2013, Martin , veľkosť: 649.2 kB, typ: pdf

Zápis z vyhodnotenia ponuky na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Martin formou priameho prenájmu č. 4/NP/2013 podľa zverejnenej ponuky na úradnej tabuli mesta a webovom sídle Mesta Martin . (  )

od: 03.05.2013, do: 09.05.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

4744, pridané: 06.05.2013, Martin , veľkosť: 2215.9 kB, typ: pdf

Mesto Martin ako vecne a územne príslušný stavebný úrad vydáva stavebné povolenie na stavbu " Obnova bytového domu č. súp. 5194 na ul. P.V. Rovniaka 1,3 a 5 a na ul. D. Makovického 34 a 36 v Martine" (  )

od: 06.05.2013, do: 21.05.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4745, pridané: 06.05.2013, Martin , veľkosť: 107.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Dotko Patrik )

od: 06.05.2013, do: 21.05.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4746, pridané: 06.05.2013, Martin , veľkosť: 110.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Ing. Pavol Mišún )

od: 06.05.2013, do: 21.05.2013

DOKUMENT

Oznámenie

4747, pridané: 07.05.2013, Martin , veľkosť: 2900.8 kB, typ: pdf

Mesto Martin vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž "Predaj nehnuteľného majetku č. 1/2013" s vyhodnotením formou elektronickej aukcie. (  )

od: 07.05.2013, do: 28.05.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4748, pridané: 07.05.2013, Martin , veľkosť: 111.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Andrea Vašíčeková )

od: 07.05.2013, do: 22.05.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4749, pridané: 07.05.2013, Martin , veľkosť: 109.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Darina Duongová )

od: 07.05.2013, do: 22.05.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4750, pridané: 07.05.2013, Martin , veľkosť: 110.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Vladimír Durdiak )

od: 07.05.2013, do: 22.05.2013

DOKUMENT

Ponuka na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Martin formou priameho nájmu č.05/NP/

4751, pridané: 07.05.2013, Martin , veľkosť: 1445.6 kB, typ: pdf

Mesto Martin v súlade so zákonom NRSRč.258/2009 Z.z.,vyhlasuje ponuku na prenájom nasledov.nebytových priestorov vo vlastníctve mesta formou priameho nájmu a to :nebytový priestor v administrat.budove na Ul.Kollárova 90,nebytový priestor na Ul.A.Stodolu 25,nebytový priestor na Ul.Štúrovo nám.112,nebytový priestor na Ul.Divadelná 17 súp.č.602,nebytový priestor na Ul.Nálepkova súp.č.4419 enerblog,nebytový priestor na J.Jesenského 23-prefabr.garáž,nebytový priestor na Ul.N.Hejnej č.2,nebytový priestor Ul.M.Jankolu ,nebytový priestor Ul.Záturčianska,nebytový priestor Ul.Lermontova,reklamné skrinky Ul.Kohútová  (  )

od: 07.05.2013, do: 23.05.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4752, pridané: 07.05.2013, Martin , veľkosť: 93.4 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 07.05.2013 trvalý pobyt občana. ( Špirka Stanislav )

od: 07.05.2013, do: 22.05.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4753, pridané: 07.05.2013, Martin , veľkosť: 97.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 07.05.2013 trvalý pobyt občana. ( Lacková Helena st., Lacková Helena ml., Lacko Vladimír, Lacková Radoslava, Lacko Markus, Krnáčová Gizela )

od: 07.05.2013, do: 22.05.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4754, pridané: 09.05.2013, Martin , veľkosť: 109.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Lacko Marián )

od: 09.05.2013, do: 24.05.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4755, pridané: 09.05.2013, Martin , veľkosť: 110.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Poništ Jaroslav )

od: 09.05.2013, do: 24.05.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4756, pridané: 09.05.2013, Martin , veľkosť: 110 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti.  ( Adresát: Rácová Dana )

od: 09.05.2013, do: 24.05.2013

DOKUMENT

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

4757, pridané: 09.05.2013, Martin , veľkosť: 2373.1 kB, typ: pdf

HPC AUCTION s.r.o.,oznamuje termín a miesto konania dobrovoľnej dražby. (27.05.2013 o 10,00hod, MsÚ zasadačka č.d. 103 ) (  )

od: 09.05.2013, do: 28.05.2013

DOKUMENT

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

4758, pridané: 09.05.2013, Martin , veľkosť: 2336.3 kB, typ: pdf

HPC AUCTION s.r.o.,oznamuje termín a miesto konania dobrovoľnej dražby. (27.05.2013 o 12,00hod, MsÚ zasadačka č.d. 103 ) (  )

od: 09.05.2013, do: 28.05.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4759, pridané: 10.05.2013, Martin , veľkosť: 109.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Kotlárová Anna )

od: 10.05.2013, do: 27.05.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4760, pridané: 10.05.2013, Martin , veľkosť: 109.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Štrkáčová Eva )

od: 10.05.2013, do: 27.05.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4761, pridané: 10.05.2013, Martin , veľkosť: 107.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Janota Michal )

od: 10.05.2013, do: 27.05.2013

DOKUMENT

Zverejnenie zámeru Mesta Martin prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

4762, pridané: 10.05.2013, Martin , veľkosť: 84.1 kB, typ: pdf

Mesto Martin zvrejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 99 o hospodarení s majetkom mesta a to: (viď dokument) (  )

od: 10.05.2013, do: 27.05.2013

DOKUMENT

Zverejnenie zámeru Mesta Martin previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

4763, pridané: 10.05.2013, Martin , veľkosť: 78.5 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje zámer previesť nehnuteľný z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 99 o hospodárení s majetkom a to : (viď dokument) (  )

od: 10.05.2013, do: 27.05.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4764, pridané: 13.05.2013, Martin , veľkosť: 111.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Stupianský Michal )

od: 13.05.2013, do: 28.05.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4765, pridané: 13.05.2013, Martin , veľkosť: 113 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Facunová Žaneta, Lacková Denisa )

od: 13.05.2013, do: 28.05.2013

DOKUMENT

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

4766, pridané: 13.05.2013, Martin , veľkosť: 340.5 kB, typ: pdf

SSE-DISTRIBÚCIA,a.s. oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu: pripojenia nového el.zariadenia. Bez el.energie bude v Martine Lekárska fakulta, Slovenské národné múzeum , Gymnázium V.Paulínyho, Univerzita Komenského na ul. Sklabinská a Malá hora. (  )

od: 13.05.2013, do: 29.05.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4767, pridané: 14.05.2013, Martin , veľkosť: 110.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Štefunda Kamil )

od: 14.05.2013, do: 29.05.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4768, pridané: 14.05.2013, Martin , veľkosť: 110.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Martiníková Zuzana )

od: 14.05.2013, do: 29.05.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4769, pridané: 14.05.2013, Martin , veľkosť: 110.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Pavliš Albín )

od: 14.05.2013, do: 29.05.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4770, pridané: 14.05.2013, Martin , veľkosť: 110.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Miškus Ivan )

od: 14.05.2013, do: 29.05.2013

DOKUMENT