titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva

4711, pridané: 24.04.2013, Martin , veľkosť: 72.1 kB, typ: pdf

Primátor mesta Martin Mgr. art. Andrej Hrnčiar zvoláva na deň 29. apríla 2013 (pondelok) o 9,00 hod. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Martine. (  )

od: 24.04.2013, do: 29.04.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4712, pridané: 24.04.2013, Martin , veľkosť: 278.2 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina, pobočka Martin, Verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Marián Milanec )

od: 24.04.2013, do: 09.05.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4713, pridané: 24.04.2013, Martin , veľkosť: 278.9 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina, pobočka Martin, Verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Marián Milanec )

od: 24.04.2013, do: 09.05.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4714, pridané: 24.04.2013, Martin , veľkosť: 276.8 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina, pobočka Martin, Verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Marián Milanec )

od: 24.04.2013, do: 09.05.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4715, pridané: 24.04.2013, Martin , veľkosť: 275.6 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina, pobočka Martin, Verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Marián Milanec )

od: 24.04.2013, do: 09.05.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4716, pridané: 25.04.2013, Martin , veľkosť: 92 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 25.04.2013 trvalý pobyt občana.  ( Kubindová Anna )

od: 25.04.2013, do: 10.05.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4717, pridané: 25.04.2013, Martin , veľkosť: 92 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 25.04.2013 trvalý pobyt občana.  ( Mandík Erik )

od: 25.04.2013, do: 10.05.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4718, pridané: 26.04.2013, Martin , veľkosť: 110 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresát: Štípala Peter )

od: 26.04.2013, do: 13.05.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4719, pridané: 26.04.2013, Martin , veľkosť: 113.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Leštinský Peter, Brišš Pavol, Orlický Martin )

od: 26.04.2013, do: 13.05.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4720, pridané: 26.04.2013, Martin , veľkosť: 110.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Martinská Andrea )

od: 26.04.2013, do: 13.05.2013

DOKUMENT

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

4721, pridané: 26.04.2013, Martin , veľkosť: 3361.2 kB, typ: pdf

1.konsolidačná, spol. s.r.o.,oznamuje termín a miesto konania dobrovoľnej dražby.(13.5.2013) (  )

od: 26.04.2013, do: 14.05.2013

DOKUMENT

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

4722, pridané: 26.04.2013, Martin , veľkosť: 3076.7 kB, typ: pdf

1.konsolidačná,spol. s.r.o.,oznamuje termín a miesto konania dobrovoľnej dražby (13.5.2013) (  )

od: 26.04.2013, do: 14.05.2013

DOKUMENT

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

4723, pridané: 26.04.2013, Martin , veľkosť: 3782.9 kB, typ: pdf

Dražobná spoločnosť,a.s. oznamuje termín a miesto konania dobrovoľnej dražby (13.5.2013) (  )

od: 26.04.2013, do: 14.05.2013

DOKUMENT

Vyhláška o upovedomení Jozefa Bízika, nar. 15.02.1968.

4724, pridané: 29.04.2013, Martin , veľkosť: 235.1 kB, typ: pdf

Okresný súd Žilina, prostredníctvom súdneho komisára JUDr. Ľudmily Chodelkoveju, notárky so sídlom v Žiline, v konaní o dedičstve po poručiteľovi menom: Dominik Bízik, ktorý zomrel dňa 02.02.1999 upovedomuje a vyzýva Jozefa Bízika, nar. 15.02.1968, aby sa v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tejto vyhlášky prihlásil na Okresnom súde v Žiline, alebo Notárskom úrade JUDr. Ľudmily Chodelkovej vo veci dedičstva po poručiteľovi. ( Adresát: Bízik Jozef )

od: 29.04.2013, do: 14.05.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4725, pridané: 29.04.2013, Martin , veľkosť: 107.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Cibiri Ctibor )

od: 29.04.2013, do: 14.05.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4726, pridané: 29.04.2013, Martin , veľkosť: 110.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Krásny Richard )

od: 29.04.2013, do: 14.05.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4727, pridané: 29.04.2013, Martin , veľkosť: 107.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Janota Michal )

od: 29.04.2013, do: 14.05.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4728, pridané: 29.04.2013, Martin , veľkosť: 109.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Balún Anton )

od: 29.04.2013, do: 14.05.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky

4729, pridané: 29.04.2013, Martin , veľkosť: 107.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Zghlut Jozef )

od: 29.04.2013, do: 14.05.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4730, pridané: 29.04.2013, Martin , veľkosť: 110 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Mareček Martin )

od: 29.04.2013, do: 14.05.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4731, pridané: 30.04.2013, Martin , veľkosť: 112.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Facunová Zuzana, Gregorová Lucia )

od: 30.04.2013, do: 15.05.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4732, pridané: 30.04.2013, Martin , veľkosť: 107.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adrestát: Papp Zdenko )

od: 30.04.2013, do: 15.05.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4733, pridané: 30.04.2013, Martin , veľkosť: 93.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 30.04.2013 trvalý pobyt občana.  ( Konček Miroslav )

od: 30.04.2013, do: 15.05.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4734, pridané: 30.04.2013, Martin , veľkosť: 91.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 30.04.2013 trvalý pobyt občana.  ( Poláček Peter )

od: 30.04.2013, do: 15.05.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4735, pridané: 30.04.2013, Martin , veľkosť: 93 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 30.04.2013 trvalý pobyt občana.  ( Štanceľ Radovan )

od: 30.04.2013, do: 15.05.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

4736, pridané: 30.04.2013, Martin , veľkosť: 1899.4 kB, typ: pdf

Mesto Martin ako príslušný stavebný úrad oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania.stavba ( Zahustenie TS POD JEDNOTKOU) (  )

od: 30.04.2013, do: 15.05.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4737, pridané: 02.05.2013, Martin , veľkosť: 110.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Hošoff Dušan )

od: 02.05.2013, do: 17.05.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4738, pridané: 02.05.2013, Martin , veľkosť: 110.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Baláž Jozef )

od: 02.05.2013, do: 17.05.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4739, pridané: 02.05.2013, Martin , veľkosť: 112.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Kozol Rastislav, Zghlut Jozef, Štefan Ľubomír )

od: 02.05.2013, do: 17.05.2013

DOKUMENT

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe

4740, pridané: 02.05.2013, Martin , veľkosť: 3632.8 kB, typ: pdf

Platiť sa oplatí s.r.o. ako dražobník oznamuje termím a miesto konania opakovanej dobrovoľnej dražby. (16.5.2013 o 12,00 hod, zasadačka MsÚ č.dv.103) ( )  (  )

od: 02.05.2013, do: 17.05.2013

DOKUMENT