titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

Oznámenie o uložení zásielky.

4681, pridané: 12.04.2013, Martin , veľkosť: 109.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Tibor Žemberi )

od: 12.04.2013, do: 29.04.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4682, pridané: 12.04.2013, Martin , veľkosť: 109.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Ján Rohoň )

od: 12.04.2013, do: 29.04.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4683, pridané: 12.04.2013, Martin , veľkosť: 111.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: František Cicko )

od: 12.04.2013, do: 29.04.2013

DOKUMENT

Zverejnenie zámeru Mesta Martin prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

4684, pridané: 12.04.2013, Martin , veľkosť: 81.4 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb."Prenájom budovy v katastrálnom území Martin, nájom pozemku v katastrálnom území Záturčie" ( )  (  )

od: 12.04.2013, do: 02.05.2013

DOKUMENT

Zverejnenie zámeru Mesta Martin previesť a zameniť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zr

4685, pridané: 12.04.2013, Martin , veľkosť: 82.1 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa prílohy. (  )

od: 12.04.2013, do: 02.05.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

4686, pridané: 16.04.2013, Martin , veľkosť: 752.1 kB, typ: pdf

Mesto Martin ako vecne a územne príslušný stavebný úrad verejnou vyhláškou vydáva oznámenie o začatí stavebného konania a pozýva účastníkov konania na ústne pojednávanie. (stavba "Garáž so záhradným altánkom). (  )

od: 16.04.2013, do: 30.04.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4687, pridané: 16.04.2013, Martin , veľkosť: 110 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Maršalová Mária )

od: 16.04.2013, do: 02.05.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4688, pridané: 16.04.2013, Martin , veľkosť: 110.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Hanesová Mária )

od: 16.04.2013, do: 02.05.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4689, pridané: 16.04.2013, Martin , veľkosť: 110 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Novák Peter )

od: 16.04.2013, do: 02.05.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4690, pridané: 16.04.2013, Martin , veľkosť: 110.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Hronček Milan )

od: 16.04.2013, do: 02.05.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

4691, pridané: 17.04.2013, Martin , veľkosť: 893.3 kB, typ: pdf

Mesto Martin ako vecne a územne príslušný stavebný úrad verejnou vyhláškou vydáva oznámenie o začatí územného konania a pozýva na ústne pojednávanie. (stavba "Výstavba optickej siete TKR Martin - Priekopa). (  )

od: 17.04.2013, do: 02.05.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4692, pridané: 19.04.2013, Martin , veľkosť: 90.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 19.04.2013 trvalý pobyt občana.  ( Kováč Martin )

od: 19.04.2013, do: 06.05.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4693, pridané: 19.04.2013, Martin , veľkosť: 93.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 19.04.2013 trvalý pobyt občana.  ( Vrlík Ľubomír )

od: 19.04.2013, do: 06.05.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4694, pridané: 19.04.2013, Martin , veľkosť: 93.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 19.04.2013 trvalý pobyt občana.  ( Pišút Dušan, Pišútová Zuzana, Pišútová Nikola )

od: 19.04.2013, do: 06.05.2013

DOKUMENT

Dražba

4695, pridané: 19.04.2013, Martin , veľkosť: 309.4 kB, typ: pdf

Exekútroský úrad Bratislava oznamuje miesto a termín konania dražby. (  )

od: 19.04.2013, do: 03.05.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4696, pridané: 22.04.2013, Martin , veľkosť: 111.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Mažári Norbert, Pompa Marián )

od: 22.04.2013, do: 07.05.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4697, pridané: 22.04.2013, Martin , veľkosť: 111.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Gíreth Milan, Gíreth Peter )

od: 22.04.2013, do: 07.05.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4698, pridané: 22.04.2013, Martin , veľkosť: 109.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Fľak Ivan )

od: 22.04.2013, do: 07.05.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4699, pridané: 22.04.2013, Martin , veľkosť: 110.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Čapičík Milan )

od: 22.04.2013, do: 07.05.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4700, pridané: 22.04.2013, Martin , veľkosť: 107.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Žemberi Tibor )

od: 22.04.2013, do: 07.05.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4701, pridané: 22.04.2013, Martin , veľkosť: 110.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Jaško Michal )

od: 22.04.2013, do: 07.08.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4702, pridané: 22.04.2013, Martin , veľkosť: 110.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Bučko Dušan )

od: 22.04.2013, do: 07.05.2013

DOKUMENT

Dražobná vyhláška

4703, pridané: 22.04.2013, Martin , veľkosť: 354 kB, typ: pdf

Súdny exekútor Mgr. Milan Somík vydáva Dražobnú vyhlášku - Oznámenie o dražbe a termíne dražby hnuteľných vecí .(2.5.2013 o 11,00) (  )

od: 22.04.2013, do: 03.05.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4704, pridané: 23.04.2013, Martin , veľkosť: 114.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Peschka František, Kubov Ivan, Klučincová Dagmar )

od: 23.04.2013, do: 09.05.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4705, pridané: 23.04.2013, Martin , veľkosť: 94.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 23.04.2013 trvalý pobyt občana.  ( Honesová Melánia, Hones Juraj, Paulovič Juraj )

od: 23.04.2013, do: 09.05.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4706, pridané: 23.04.2013, Martin , veľkosť: 93.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 23.04.2013 trvalý pobyt občana.  ( Horník Mattiás, Horníková Viktória )

od: 23.04.2013, do: 09.05.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4707, pridané: 23.04.2013, Martin , veľkosť: 90 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 23.04.2013 trvalý pobyt občana.  ( Kunert Jaroslav )

od: 23.04.2013, do: 09.05.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4708, pridané: 23.04.2013, Martin , veľkosť: 92.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 23.04.2013 trvalý pobyt občana.  ( Peč Marián )

od: 23.04.2013, do: 09.05.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4709, pridané: 23.04.2013, Martin , veľkosť: 92.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 23.04.2013 trvalý pobyt občana.  ( Šuleková Zuzana )

od: 23.04.2013, do: 09.05.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

4710, pridané: 24.04.2013, Martin , veľkosť: 7646.6 kB, typ: pdf

Obvodný úrad Žilina,Odbor výstavby a bytovej politiky ako príslušný stavebný úrad vydal rozhodnutie o umiestnení stavebných objektov v katastrálnom území Martin-Priekopa,Sučany.(stavba "Diaľnica D1 Dubná Skala-Turany)  (  )

od: 24.04.2013, do: 09.05.2013

DOKUMENT