titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

Oznámenie o uložení zásielky.

4651, pridané: 04.04.2013, Martin , veľkosť: 109.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Zuzana Karlíková )

od: 04.04.2013, do: 19.04.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4652, pridané: 04.04.2013, Martin , veľkosť: 111.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Miroslav Smolka, Lívia Štrbáková, Peter Gregor. )

od: 04.04.2013, do: 19.04.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4653, pridané: 05.04.2013, Martin , veľkosť: 107.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Patrik Ficek )

od: 05.04.2013, do: 22.04.2013

DOKUMENT

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

4654, pridané: 08.04.2013, Martin , veľkosť: 2715.8 kB, typ: pdf

Martinská dražobná spoločnosť oznamuje termín a miesto konania dobrovoľnej dražby. (26.04.2013) (  )

od: 08.04.2013, do: 29.04.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4655, pridané: 08.04.2013, Martin , veľkosť: 110.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Gregorová Anna )

od: 08.04.2013, do: 23.04.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4656, pridané: 09.04.2013, Martin , veľkosť: 111.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Michal Petrásek )

od: 09.04.2013, do: 24.04.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4657, pridané: 09.04.2013, Martin , veľkosť: 109.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Peter Čullý )

od: 09.04.2013, do: 24.04.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4658, pridané: 09.04.2013, Martin , veľkosť: 107.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Miroslav Krivka )

od: 09.04.2013, do: 24.04.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4659, pridané: 09.04.2013, Martin , veľkosť: 114.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Acosta Raul, Cicková Fatma, Cicková Renáta, Gregor Igor, Sitár Jozef )

od: 09.04.2013, do: 24.04.2013

DOKUMENT

Ponuka na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Martin formou priameho nájmu č.04/NP/2

4660, pridané: 10.04.2013, Martin , veľkosť: 1504.1 kB, typ: pdf

Mesto Martin v súlade so zákonom NRSRč.258/2009 Z.z.,vyhlasuje ponuku na prenájom nasledov.nebytových priestorov vo vlastníctve mesta formou priameho nájmu a to :nebytové priestory v administrat.budove na Ul.Kollárova 90,na Ul.A.Stodolu 25,Ul.Štúrovo nám.112,na Ul.Divadelná 17,J.Jesenského 23-prefabr.garáž,Ul.B.Bullu 13,Ul.Východná 18,UL.N.Hejnej č.2, EB I ul.Štúrovo námestie,EB K 06 Ul.M.Jankolu,EB K03 Ul.Záturčianska,EB H5 Ul.Lermontová....  (  )

od: 10.04.2013, do: 25.04.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4661, pridané: 10.04.2013, Martin , veľkosť: 90.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 10.04.2013 trvalý pobyt občana.  ( Frnda Peter )

od: 10.04.2013, do: 25.04.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4662, pridané: 10.04.2013, Martin , veľkosť: 92.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 10.04.2013 trvalý pobyt občana.  ( Portelekyová Margaréta )

od: 10.04.2013, do: 25.04.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4663, pridané: 10.04.2013, Martin , veľkosť: 90.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 10.04.2013 trvalý pobyt občana.  ( Tomek Ivan )

od: 10.04.2013, do: 25.04.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti.

4664, pridané: 10.04.2013, Martin , veľkosť: 206.7 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina Verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Peter Vavro )

od: 10.04.2013, do: 25.04.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4665, pridané: 10.04.2013, Martin , veľkosť: 107.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Miroslav Hudec )

od: 10.04.2013, do: 25.04.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4666, pridané: 10.04.2013, Martin , veľkosť: 109.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Peter Novák )

od: 10.04.2013, do: 25.04.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

4667, pridané: 10.04.2013, Martin , veľkosť: 3660.7 kB, typ: pdf

Mesto Martin ako príslušný špeciálny stavebný úrad verejnou vyhláškou oznamuje rozhodnutie o vydanie stavebného povolenia (stavba " Cyklistická komunikácia Martin Sever-Martin Košúty") (  )

od: 10.04.2013, do: 24.04.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

4668, pridané: 10.04.2013, Martin , veľkosť: 2739 kB, typ: pdf

Mesto Martin ako príslušný špeciálny stavebný úrad verejnou vyhláškou oznamuje rozhodnutie o vydanie stavebného povolenia (stavba " Rozšírenie parkovacích plôch v MsČ Martin-Priekopa,ul.Čajkovského štvrť") (  )

od: 10.04.2013, do: 24.04.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4669, pridané: 11.04.2013, Martin , veľkosť: 110.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Róbert Putík )

od: 11.04.2013, do: 26.04.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky

4670, pridané: 11.04.2013, Martin , veľkosť: 110.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Anton Ilovský )

od: 11.04.2013, do: 26.04.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky

4671, pridané: 11.04.2013, Martin , veľkosť: 110.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Kamil Štefunda )

od: 11.04.2013, do: 26.04.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky

4672, pridané: 11.04.2013, Martin , veľkosť: 111.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Ľuboš Mertiňák )

od: 11.04.2013, do: 26.04.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky

4673, pridané: 11.04.2013, Martin , veľkosť: 109.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Adriana Balážová )

od: 11.04.2013, do: 26.04.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

4674, pridané: 11.04.2013, Martin , veľkosť: 5762.7 kB, typ: pdf

Mesto Martin ako príslušný stavebný úrad vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby (stavba "D1 Dubná Skala-Turany,preložka cesty III/018254 (  )

od: 11.04.2013, do: 25.04.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

4675, pridané: 12.04.2013, Martin , veľkosť: 354.1 kB, typ: pdf

Mesto Banská Bystrica ako správca dane daňového subjektu CHOČ SPORT, s.r.o., Malinovského 6,Martin.Z dôvodu, že pobyt účastníka konania nie je známy,doručuje sa písomnosť Mestského úradu Banská Bystrica verejnou vyhláškou. ( )  (  )

od: 12.04.2013, do: 29.04.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4676, pridané: 12.04.2013, Martin , veľkosť: 92.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 12.04.2013 trvalý pobyt občana.  ( Čiško Marián )

od: 12.04.2013, do: 29.04.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4677, pridané: 12.04.2013, Martin , veľkosť: 92.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 12.04.2013 trvalý pobyt občana.  ( Šimko Rastislav )

od: 12.04.2013, do: 29.04.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4678, pridané: 12.04.2013, Martin , veľkosť: 93.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 12.04.2013 trvalý pobyt občana.  ( Špeldová Petra, Špeldová Barbora )

od: 12.04.2013, do: 29.04.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4679, pridané: 12.04.2013, Martin , veľkosť: 90.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 12.04.2013 trvalý pobyt občana.  ( Uhrín Boris )

od: 12.04.2013, do: 29.04.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4680, pridané: 12.04.2013, Martin , veľkosť: 92.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 12.04.2013 trvalý pobyt občana.  ( Urban Tomáš )

od: 12.04.2013, do: 29.04.2013

DOKUMENT