titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

pozvánka za zasadnutie mestského zastupiteľstva

4621, pridané: 21.03.2013, Martin , veľkosť: 68.4 kB, typ: pdf

Primátor mesta Martin zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Martin na deň 25.03.2013, t.j. v pondelok o 9,00 hod. na MsÚ - prízemie - veľká zasadačka. (  )

od: 21.03.2013, do: 26.03.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4622, pridané: 21.03.2013, Martin , veľkosť: 112.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Darina Žemberiová, Patrik Ďuris )

od: 21.03.2013, do: 05.04.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4623, pridané: 22.03.2013, Martin , veľkosť: 95.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 22.03.2013 trvalý pobyt občana.  ( Ivančová Viera, Ivančo Jozef, Tóthová Veronika )

od: 22.03.2013, do: 08.04.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4624, pridané: 22.03.2013, Martin , veľkosť: 92.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 22.03.2013 trvalý pobyt občana.  ( Janák Marek )

od: 22.03.2013, do: 08.04.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4625, pridané: 22.03.2013, Martin , veľkosť: 95.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 22.03.2013 trvalý pobyt občana.  ( Muriňák Marián, Muriňáková Zuzana st., Muriňáková Zuzana ml., Muriňáková Petra, Muriňáková Katarína, Muriňáková Martin )

od: 22.03.2013, do: 08.04.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4626, pridané: 25.03.2013, Martin , veľkosť: 107.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Rastislav Kozol )

od: 25.03.2013, do: 09.04.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4627, pridané: 25.03.2013, Martin , veľkosť: 110.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Radoslav Toráč )

od: 25.03.2013, do: 09.04.2013

DOKUMENT

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

4628, pridané: 25.03.2013, Martin , veľkosť: 1970.7 kB, typ: pdf

Profesionálna dražobná spoločnosť ,s.r.o., Košice oznamuje miesto, termín a predmet dražby. (09.04.2013 o 11,30hod.) (  )

od: 25.03.2013, do: 10.04.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4629, pridané: 27.03.2013, Martin , veľkosť: 111.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Vladimír Valkovský )

od: 27.03.2013, do: 11.04.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4630, pridané: 27.03.2013, Martin , veľkosť: 110.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Ing. Jaroslav Lipták )

od: 27.03.2013, do: 11.04.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4631, pridané: 27.03.2013, Martin , veľkosť: 109.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Ján Buzák )

od: 27.03.2013, do: 11.04.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4632, pridané: 28.03.2013, Martin , veľkosť: 92.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 27.03.2013 trvalý pobyt občana.  ( Belkulín Vendelín )

od: 28.03.2013, do: 12.04.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4633, pridané: 28.03.2013, Martin , veľkosť: 90.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 27.03.2013 trvalý pobyt občana.  ( Holaza Stanislav )

od: 28.03.2013, do: 12.04.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4634, pridané: 28.03.2013, Martin , veľkosť: 95.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 27.03.2013 trvalý pobyt občana.  ( Krajčovič Tomáš, Grác Artúr )

od: 28.03.2013, do: 12.04.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4635, pridané: 28.03.2013, Martin , veľkosť: 91.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 27.03.2013 trvalý pobyt občana.  ( Lamoš Igor )

od: 28.03.2013, do: 12.04.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4636, pridané: 28.03.2013, Martin , veľkosť: 93.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 27.03.2013 trvalý pobyt občana.  ( Tkadleček Lukáš )

od: 28.03.2013, do: 12.04.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4637, pridané: 28.03.2013, Martin , veľkosť: 94.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 27.03.2013 trvalý pobyt občana.  ( Pučiková Dominika )

od: 28.03.2013, do: 12.04.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

4638, pridané: 28.03.2013, Martin , veľkosť: 858.6 kB, typ: pdf

Mesto Martin, ako príslušný špeciálny stavebný úrad vydáva verejnou vyhláškou rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia. ( stavba " Centrum obchodu a služieb Košúty - SO 06 Komunikácie a spevnené plochy) (  )

od: 28.03.2013, do: 11.04.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

4639, pridané: 28.03.2013, Martin , veľkosť: 128.2 kB, typ: pdf

Útvar hlavného architekta mesta Martin (ÚHAM), zastupujúci mesto Martin , ktorý zabezpečuje obstarávanie a spracovanie úlohy „Územný plán sídelného útvaru Martin – Zmeny a doplnky č.5“ (ďalej len ÚPN-SÚ ZaD č.5) oznamuje, že v zmysle §22 ods. 6) zákona č. 50/1976 ( stavebného zákona ) v znení neskorších predpisov predlžuje lehotu prerokovania návrhu ,, Územného plánu sídelného útvaru Martin – Zmeny a doplnky č.5“. (  )

od: 28.03.2013, do: 15.04.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4640, pridané: 02.04.2013, Martin , veľkosť: 286.8 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina, pobočka Martin, Ul. Jesenského 23 Verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Marian Milanec )

od: 02.04.2013, do: 17.04.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4641, pridané: 02.04.2013, Martin , veľkosť: 109.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Anna Kotlárová )

od: 02.04.2013, do: 17.04.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4642, pridané: 02.04.2013, Martin , veľkosť: 109.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Marián Pompa )

od: 02.04.2013, do: 17.04.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4643, pridané: 02.04.2013, Martin , veľkosť: 112.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Marián Pompa, Zuzana Kotlárová - 2x )

od: 02.04.2013, do: 17.04.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4644, pridané: 02.04.2013, Martin , veľkosť: 113 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Patrik Ďuris, František Mintál, Petr Kubín )

od: 02.04.2013, do: 17.04.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

4645, pridané: 02.04.2013, Martin , veľkosť: 338.1 kB, typ: pdf

Notársky úrad Žilina,žiada verejnou vyhláškou o súčinnosť v dedičskej veci po poručiteľovi.(adresát-Ľubomír Podhorský) (  )

od: 02.04.2013, do: 17.04.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4646, pridané: 03.04.2013, Martin , veľkosť: 110.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Vladimír Durdiak )

od: 03.04.2013, do: 18.04.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4647, pridané: 03.04.2013, Martin , veľkosť: 111.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Ľuboš Mertiňák )

od: 03.04.2013, do: 18.04.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4648, pridané: 03.04.2013, Martin , veľkosť: 110.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Iveta Kubisová )

od: 03.04.2013, do: 18.04.2013

DOKUMENT

Oznámenie o dražbe

4649, pridané: 04.04.2013, Martin , veľkosť: 2264.9 kB, typ: pdf

Dražby a aukcie,s.r.o oznamuje termín a miesto konania dražby (19.4.2013) (  )

od: 04.04.2013, do: 19.04.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4650, pridané: 04.04.2013, Martin , veľkosť: 90 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 04.04.2013 trvalý pobyt občana.  ( Gril Jaroslav )

od: 04.04.2013, do: 19.04.2013

DOKUMENT