titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

Verejná vyhláška

4591, pridané: 14.03.2013, Martin , veľkosť: 357.4 kB, typ: pdf

Všeobecná zdravotná poisťovňa pobočka Martin,oznamuje verejnou vyhláškou miesto uloženia písomností. ( adresát-Lukáš Kopka)  (  )

od: 14.03.2013, do: 28.03.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

4592, pridané: 14.03.2013, Martin , veľkosť: 359.9 kB, typ: pdf

Všeobecná zdravotná poisťovňa pobočka Martin,oznamuje verejnou vyhláškou miesto uloženia písomností. ( adresát-Miroslav Ducár)  (  )

od: 14.03.2013, do: 28.03.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

4593, pridané: 14.03.2013, Martin , veľkosť: 3720.8 kB, typ: pdf

Mesto Martin,ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa vydal stavebné povolenie na stavbu "Novostavba rodinného domu" (  )

od: 14.03.2013, do: 02.04.2013

DOKUMENT

Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti

4594, pridané: 14.03.2013, Martin , veľkosť: 648.7 kB, typ: pdf

Exekútorský úrad v Martine oznamuje dražbu nehnuteľností (Ľudmila Haratíková)  (  )

od: 14.03.2013, do: 28.03.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4595, pridané: 14.03.2013, Martin , veľkosť: 110 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Dana Rácová )

od: 14.03.2013, do: 02.04.2013

DOKUMENT

Vyhláška o dražbe hnuteľných vecí

4596, pridané: 14.03.2013, Martin , veľkosť: 777.4 kB, typ: pdf

Exekútorský úrad v Martine oznamuje dražbu hnuteľných vecí - (26.3.2013 o 11,00hod.)  (  )

od: 14.03.2013, do: 27.03.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4597, pridané: 15.03.2013, Martin , veľkosť: 110.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( Adresát: Milan Hronček )

od: 15.03.2013, do: 02.04.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky

4598, pridané: 15.03.2013, Martin , veľkosť: 110.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Eva Miškusová )

od: 15.03.2013, do: 02.04.2013

DOKUMENT

UPOZORNENIE

4599, pridané: 18.03.2013, Martin , veľkosť: 359 kB, typ: pdf

Mesto Martin-odbor komunálnych služieb-referát ŽP pre ochranu ovzdušia,vodného hospodárstva a poľnohospodárstva upozorňuje občanov a firmy ktoré prevádzkujú MZZ v meste Martin,že mesto Martin začína uplatňovať krátkodobé opatrenia pre zníženie prašnosti. (  )

od: 18.03.2013, do: 02.04.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4600, pridané: 18.03.2013, Martin , veľkosť: 113.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Ivan Murgoš, Vladimír Laštiak )

od: 18.03.2013, do: 02.04.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4601, pridané: 18.03.2013, Martin , veľkosť: 110.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Alžbeta Ivanová )

od: 18.03.2013, do: 02.04.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4602, pridané: 18.03.2013, Martin , veľkosť: 110.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti.  ( Adresát: Viera Štrbáková )

od: 18.03.2013, do: 02.04.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4603, pridané: 18.03.2013, Martin , veľkosť: 110.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Anna Krivošíková )

od: 18.03.2013, do: 02.04.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4604, pridané: 19.03.2013, Martin , veľkosť: 94.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 18.03.2013 trvalý pobyt občana.  ( Cicková Hermína, Cicková Erika, Cicková Anna Mária )

od: 19.03.2013, do: 03.04.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4605, pridané: 19.03.2013, Martin , veľkosť: 97.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 18.03.2013 trvalý pobyt občana.  ( Jurík Rudolf, Jurík Martin, Šalagová Iveta, Šalagová Kristína, Šalaga Ondrej, Šalagová Daniela )

od: 19.03.2013, do: 03.04.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4606, pridané: 19.03.2013, Martin , veľkosť: 93.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 18.03.2013 trvalý pobyt občana.  ( Štefan Ľubomír )

od: 19.03.2013, do: 03.04.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4607, pridané: 19.03.2013, Martin , veľkosť: 91.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 18.03.2013 trvalý pobyt občana.  ( Sendrei Ján )

od: 19.03.2013, do: 03.04.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4608, pridané: 19.03.2013, Martin , veľkosť: 110.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Bučko Dušan )

od: 19.03.2013, do: 03.04.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4609, pridané: 19.03.2013, Martin , veľkosť: 110.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti.  ( Adresát: Svitač Miroslav )

od: 19.03.2013, do: 03.04.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4610, pridané: 19.03.2013, Martin , veľkosť: 110.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Lenča Branislav )

od: 19.03.2013, do: 03.04.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4611, pridané: 19.03.2013, Martin , veľkosť: 110 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Kágerová Iveta )

od: 19.03.2013, do: 03.04.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4612, pridané: 19.03.2013, Martin , veľkosť: 241 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina, pobočka Martin verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Blažíčková Michaela )

od: 19.03.2013, do: 03.04.2013

DOKUMENT

Oznámenie o dražbe

4613, pridané: 19.03.2013, Martin , veľkosť: 3005.2 kB, typ: pdf

Martinská dražobná spoločnosť, s.r.o. oznamuje miesto, termín a predmet dražby. (  )

od: 19.03.2013, do: 03.04.2013

DOKUMENT

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

4614, pridané: 19.03.2013, Martin , veľkosť: 3209.4 kB, typ: pdf

Martinská dražobná spoločnosť ,s.r.o. oznamuje miesto,termín a predmet dražby. (  )

od: 19.03.2013, do: 03.04.2013

DOKUMENT

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

4615, pridané: 19.03.2013, Martin , veľkosť: 2621.4 kB, typ: pdf

GAVILA dražobná spoločnosť, s.r.o. oznamuje miesto, termín a predmet dražby. (  )

od: 19.03.2013, do: 03.04.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

4616, pridané: 19.03.2013, Martin , veľkosť: 2012 kB, typ: pdf

Mesto Martin, ako príslušný špeciálny stavebný úrad vydáva dodatočné povolenie stavby "Štrková úprava komunikácie v záhradkárskej osade".  (  )

od: 19.03.2013, do: 03.04.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4617, pridané: 20.03.2013, Martin , veľkosť: 112.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresáti: Greguš Marián, Leštinský Peter )

od: 20.03.2013, do: 04.04.2013

DOKUMENT

Oznámenie

4618, pridané: 20.03.2013, Martin , veľkosť: 4790.6 kB, typ: pdf

RTVS spustila infolinku na pomoc občanom, ktorí si uplatňujú nárok na úľavy z platenia úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS. Infolinka s telefónnym číslom 18288 je k dispozícii 7 dní v týždni od 8,00hod do 20,00hod.Príloha obsahuje Manuál k úhradám a vzor čestného vyhlásenia.(viď dokument) (  )

od: 20.03.2013, do: 30.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

4619, pridané: 20.03.2013, Martin , veľkosť: 2446.4 kB, typ: pdf

Martinská dražobná spoločnosť oznamuje termín a miesto konania dobrovoľnej dražby. (4.4.2013 o 10,00hod) (  )

od: 20.03.2013, do: 04.04.2013

DOKUMENT

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

4620, pridané: 20.03.2013, Martin , veľkosť: 2532.3 kB, typ: pdf

Martinská dražobná spoločnosť oznamuje termín a miesto konania dobrovoľnej dražby. (4.4.2013 o 11,00h) (  )

od: 20.03.2013, do: 04.04.2013

DOKUMENT