titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

Oznámenie o uložení zásielky.

4531, pridané: 22.02.2013, Martin , veľkosť: 60.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Goliat Ján )

od: 22.02.2013, do: 11.03.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4532, pridané: 22.02.2013, Martin , veľkosť: 60.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresát: Bizoň Peter )

od: 22.02.2013, do: 11.03.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4533, pridané: 25.02.2013, Martin , veľkosť: 58 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Jaroslav Jusko )

od: 25.02.2013, do: 12.03.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4534, pridané: 25.02.2013, Martin , veľkosť: 61.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti.  ( Adresát: Miroslav Könyveš )

od: 25.02.2013, do: 12.03.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4535, pridané: 25.02.2013, Martin , veľkosť: 92.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 25.02.2013 trvalý pobyt občana.  ( Rapánová Michaela, Bukovan Jakub )

od: 25.02.2013, do: 12.03.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4536, pridané: 25.02.2013, Martin , veľkosť: 94 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 25.02.2013 trvalý pobyt občana.  ( Vlas Peter st., Vlasová Jana, Vlas Martin, Vlasová Kristína, Vlas Peter ml. )

od: 25.02.2013, do: 12.03.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

4537, pridané: 26.02.2013, Martin , veľkosť: 324 kB, typ: pdf

Útvar hlavného architekta mesta Martin, zastupujúci mesto Martin ako orgán územného plánovania, ktorý zabezpečuje obstarávanie úlohy "Územný plán sídelného útvaru Martin - Zmeny a doplnky č.5" týmto oznamuje, že začína prerokovanie Návrhu Územného plánu sídelného útvaru Martin - Zmeny a doplnky č.5. Verejné prerokovanie Návrhu ÚPN - SÚ ZaD č.5 sa uskutoční dňa 20.03.2013 (streda) o 15,00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu Martin.  (  )

od: 26.02.2013, do: 29.03.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4538, pridané: 26.02.2013, Martin , veľkosť: 60.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Denisa Lacková )

od: 26.02.2013, do: 13.03.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4539, pridané: 26.02.2013, Martin , veľkosť: 58 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Anton Balun )

od: 26.02.2013, do: 13.03.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4540, pridané: 26.02.2013, Martin , veľkosť: 61.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Radoslav Toráč )

od: 26.02.2013, do: 13.03.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4541, pridané: 26.02.2013, Martin , veľkosť: 61 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Zdenko Lamoš, Ivan Brna )

od: 26.02.2013, do: 13.03.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4542, pridané: 26.02.2013, Martin , veľkosť: 65.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Jozef Lučanský, Erika Dotková, Iboľa Radičová, Zuzana Kubisová. )

od: 26.02.2013, do: 13.03.2013

DOKUMENT

Dobrovoľná dražba

4543, pridané: 27.02.2013, Martin , veľkosť: 1510.5 kB, typ: pdf

PAMAŠA Levice,s.r.o.oznamuje termín a miesto konania dobrovoľnej dražby (14.3.2013) (  )

od: 27.02.2013, do: 15.03.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

4544, pridané: 27.02.2013, Martin , veľkosť: 313.8 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti (adresát - Viera Jäggi) (  )

od: 27.02.2013, do: 14.03.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4545, pridané: 27.02.2013, Martin , veľkosť: 59.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Fľak Ivan )

od: 27.02.2013, do: 14.03.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4546, pridané: 27.02.2013, Martin , veľkosť: 63.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Čepel Rudolf, Greguš Róbert )

od: 27.02.2013, do: 14.03.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4547, pridané: 27.02.2013, Martin , veľkosť: 65.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Hyklová Zuzana, Vadelová Alexandra, Podstrelený Ján, Lepetová Simona )

od: 27.02.2013, do: 14.03.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4548, pridané: 28.02.2013, Martin , veľkosť: 92.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 28.02.2013 trvalý pobyt občana.  ( Dvořák Ivan )

od: 28.02.2013, do: 15.03.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4549, pridané: 01.03.2013, Martin , veľkosť: 108.4 kB, typ: pdf

Mestskiý úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Monika Pučková )

od: 01.03.2013, do: 18.03.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4550, pridané: 01.03.2013, Martin , veľkosť: 108.4 kB, typ: pdf

Mestskiý úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Dušan Spiššák )

od: 01.03.2013, do: 18.03.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

4551, pridané: 04.03.2013, Martin , veľkosť: 1042 kB, typ: pdf

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania (Rozšírenie parkovacích plôch v MsČ Martin-Priekopa,ul.Čajkovského (  )

od: 04.03.2013, do: 27.03.2013

DOKUMENT

Opakovaná dobrovoľná dražba

4552, pridané: 04.03.2013, Martin , veľkosť: 4003.1 kB, typ: pdf

Dražobná spoločnosť,a.s. zverejnuje termín a miesto konania dražby (18.3.2013) (  )

od: 04.03.2013, do: 19.03.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4553, pridané: 04.03.2013, Martin , veľkosť: 105.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Miroslav Smolka )

od: 04.03.2013, do: 19.03.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4554, pridané: 05.03.2013, Martin , veľkosť: 109.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Tibor Facuna, Adriana Balážová )

od: 05.03.2013, do: 20.03.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4555, pridané: 05.03.2013, Martin , veľkosť: 108.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Dušan Brxa )

od: 05.03.2013, do: 20.03.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4556, pridané: 05.03.2013, Martin , veľkosť: 108.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Jaroslava Lomenová )

od: 05.03.2013, do: 20.03.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4557, pridané: 05.03.2013, Martin , veľkosť: 105.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Ondrej Facuna )

od: 05.03.2013, do: 20.03.2013

DOKUMENT

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

4558, pridané: 06.03.2013, Martin , veľkosť: 2340 kB, typ: pdf

Martinská dražobná spoločnosť,s.r.o. oznamuje miesto,termín a predmet dražby (20.3.2013) (  )

od: 06.03.2013, do: 21.03.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4559, pridané: 06.03.2013, Martin , veľkosť: 108.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Marek Sivoš )

od: 06.03.2013, do: 21.03.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

4560, pridané: 06.03.2013, Martin , veľkosť: 803.6 kB, typ: pdf

Mesto Martin ako príslušný špeciálny stavebný úrad oznamuje verejnou vyhláškou začatie konania o predĺžení platnsti stavebného povolenia(stavba "Centrum obchodu a služieb Košúty-SO 06 Komunikácie a spevnené plochy") (  )

od: 06.03.2013, do: 20.03.2013

DOKUMENT