titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

Oznámenie o uložení zásielky.

4501, pridané: 15.02.2013, Martin , veľkosť: 58 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Ctibor Cibiri )

od: 15.02.2013, do: 04.03.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4502, pridané: 15.02.2013, Martin , veľkosť: 61.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti.  ( Adresát: František Peschka )

od: 15.02.2013, do: 04.03.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4503, pridané: 15.02.2013, Martin , veľkosť: 58 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Jozef Zghlut )

od: 15.02.2013, do: 04.03.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4504, pridané: 18.02.2013, Martin , veľkosť: 93.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 18.02.2013 trvalý pobyt občana.  ( Repiská Jana, Midžiaková Zuzana )

od: 18.02.2013, do: 04.03.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4505, pridané: 18.02.2013, Martin , veľkosť: 91.4 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 18.02.2013 trvalý pobyt občana.  ( Rusnák Peter )

od: 18.02.2013, do: 04.03.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4506, pridané: 18.02.2013, Martin , veľkosť: 92.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 18.02.2013 trvalý pobyt občana.  ( Schwarz Róbert )

od: 18.02.2013, do: 04.03.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4507, pridané: 18.02.2013, Martin , veľkosť: 93.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 18.02.2013 trvalý pobyt občana.  ( Šavlová Veronika )

od: 18.02.2013, do: 04.03.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4508, pridané: 18.02.2013, Martin , veľkosť: 92.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 18.02.2013 trvalý pobyt občana.  ( Turčan Daniel )

od: 18.02.2013, do: 04.03.2013

DOKUMENT

ROZHODNUTIE

4509, pridané: 18.02.2013, Martin , veľkosť: 1658.2 kB, typ: pdf

Mesto Martin ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa prerokoval žiadosť stavebníkov Dušana Adamčáka s manželkou Janou o vydanie stavebného povolenia na stavbu "Prístavba a stavebné úpravy záhradkovej chatky č.s.6498 v ZO SNP II Martin,povoľuje (  )

od: 18.02.2013, do: 05.03.2013

DOKUMENT

Dražobná vyhláška

4510, pridané: 18.02.2013, Martin , veľkosť: 225.2 kB, typ: pdf

Súdny exekútor Mgr.J.Gallo so sídlom:Jilemnického 12,03601 Martin žiada o zverejnenie Dražobnej vyhlášky na hnuteľnú vec os.voz.Toyota (  )

od: 18.02.2013, do: 01.03.2013

DOKUMENT

Dražobná vyhláška

4511, pridané: 18.02.2013, Martin , veľkosť: 647.3 kB, typ: pdf

Súdný exekútor Mgr.J.Gallo so sídlom:Jilemnického 12,Martin žiada o zverejnenie Dražobnej vyhlášky,dražby hnuteľných vecí podľa priloženého zoznamu (  )

od: 15.02.2013, do: 18.02.2013

DOKUMENT

Dražobná vyhláška

4512, pridané: 18.02.2013, Martin , veľkosť: 450.2 kB, typ: pdf

Súdny exekútor Mgr.J.Gallo so sídlom:Jilemnického 12,Martin žiada o vyvesenie Dražobnej vyhlášky, dražba hnuteľných vecí,motorových vozidiel podľa súpisu (  )

od: 18.02.2013, do: 05.03.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4513, pridané: 18.02.2013, Martin , veľkosť: 58 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Karol Gulassa )

od: 18.02.2013, do: 05.03.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4514, pridané: 19.02.2013, Martin , veľkosť: 61.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Miroslav Čierny )

od: 19.02.2013, do: 06.03.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4515, pridané: 19.02.2013, Martin , veľkosť: 61.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti.  ( Adresát: Dagmar Klučincová )

od: 19.02.2013, do: 06.03.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4516, pridané: 19.02.2013, Martin , veľkosť: 62.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Marián Hasaj, Peter Hadár )

od: 19.02.2013, do: 06.03.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4517, pridané: 19.02.2013, Martin , veľkosť: 63.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Richard Hák, Oľga Kolibová, Michal Petrásek )

od: 19.02.2013, do: 06.03.2013

DOKUMENT

pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva

4518, pridané: 20.02.2013, Martin , veľkosť: 72 kB, typ: pdf

Primátor mesta Martin zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Martin na deň 25.02.2013, t.j. v pondelok o 9,00 hod. na MsÚ - prízemie - veľká zasadačka. (  )

od: 20.02.2013, do: 26.02.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4519, pridané: 21.02.2013, Martin , veľkosť: 58 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Anton Balun (2x) )

od: 21.02.2013, do: 08.03.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4520, pridané: 21.02.2013, Martin , veľkosť: 60.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Monika Hraňová )

od: 21.02.2013, do: 08.03.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4521, pridané: 21.02.2013, Martin , veľkosť: 58 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Jaroslav Repka )

od: 21.02.2013, do: 08.03.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4522, pridané: 21.02.2013, Martin , veľkosť: 61.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Peter Lukašík )

od: 21.02.2013, do: 08.03.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4523, pridané: 21.02.2013, Martin , veľkosť: 61.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Adrian Ďuris, Mária Ďurisová )

od: 21.02.2013, do: 08.03.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4524, pridané: 21.02.2013, Martin , veľkosť: 93.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 21.02.2013 trvalý pobyt občana.  ( Lazáriková Mária, Hanes Lukáš )

od: 21.02.2013, do: 08.03.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4525, pridané: 21.02.2013, Martin , veľkosť: 95.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 21.02.2013 trvalý pobyt občana.  ( Orgovánová Ľubica, Orgován Jozef, Orgovánová Michaela )

od: 21.02.2013, do: 08.03.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4526, pridané: 21.02.2013, Martin , veľkosť: 96.4 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 21.02.2013 trvalý pobyt občana.  ( Pajtáš Štefan st., Pajtášová Jaroslava, Pajtáš Štefan ml., Pajtášová Miriam, Pajtáš Damian, Hatala Stanislav, Hatalová Eva )

od: 21.02.2013, do: 08.03.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

4527, pridané: 22.02.2013, Martin , veľkosť: 4199.8 kB, typ: pdf

Mesto Martin ako vecne a územne príslušný stavebný úrad zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdil námietky a vyjderenia účastníkov konania. Na základe výsledku prerokovania povoľuje stavbu "MARTIN: Martinské hole - Zahustenie TS Urbár". (  )

od: 22.02.2013, do: 11.03.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4528, pridané: 22.02.2013, Martin , veľkosť: 62 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Valkovský Vladimír )

od: 22.02.2013, do: 11.03.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4529, pridané: 22.02.2013, Martin , veľkosť: 60.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti.  ( Adresát: Durdiak Vladimír )

od: 22.02.2013, do: 11.03.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4530, pridané: 22.02.2013, Martin , veľkosť: 58 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Truhan Roman )

od: 22.02.2013, do: 11.03.2013

DOKUMENT