titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

verejná vyhláška

421, pridané: 30.03.2009, Martin , veľkosť: 349.6 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou oznamuje začatie stavebného konania a pozvánku na ústne pojednávanie ( stavba "Centrum obchodu a služiev, Martin-Košúty" )

od: 30.03.2009, do: 13.04.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

422, pridané: 31.03.2009, Martin , veľkosť: 346.2 kB, typ: pdf

Mesto Martin oznamuje verejnou vyhláškou začatie stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania ( stavba "Centrum obchodu a služieb Martin-Košúty, SO-201 Komunikácie, parkoviská a spevnené plochy, SO-202 Úprava miestnej komunikácie" )

od: 30.03.2009, do: 13.04.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

423, pridané: 31.03.2009, Martin , veľkosť: 83.8 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Michal Králik, nar. 19.4.1977 )

od: 01.04.2009, do: 15.04.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

424, pridané: 31.03.2009, Martin , veľkosť: 60.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Petr Grosman, nar. 15.1.1976 )

od: 01.04.2009, do: 15.04.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

425, pridané: 31.03.2009, Martin , veľkosť: 83.3 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Dušan Krupka, nar. 5.12.1950 )

od: 01.04.2009, do: 15.04.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

426, pridané: 31.03.2009, Martin , veľkosť: 82.9 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marek Egrecký, nar. 12.1.1982 )

od: 01.04.2009, do: 15.04.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

427, pridané: 01.04.2009, Martin , veľkosť: 358.4 kB, typ: pdf

Mesto Martin oznamuje verejnou vyhláškou začatie stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania ( stavba "Obytný súbor BILBAO Martin - Veľká hora II. - 1. etapa" )

od: 01.04.2009, do: 15.04.2009

DOKUMENT

vererjná vyhláška

428, pridané: 02.04.2009, Martin , veľkosť: 102.3 kB, typ: pdf

Útvar hlavného architekta Mesta Martin verejnou vyhláškou oznamuje predloženie správy o hodnotení činnosti ( "Martin- Kalnô, rozšírenie skládky odpadov" )

od: 02.04.2009, do: 04.05.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

429, pridané: 02.04.2009, Martin , veľkosť: 995 kB, typ: pdf

Mesto Martin vydáva verejnou vyhláškou rozhodnutie o umiestnení stavby ( "Bytový dom Martinské terasy" )

od: 02.04.2009, do: 16.04.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

430, pridané: 02.04.2009, Martin , veľkosť: 912.6 kB, typ: pdf

Mesto Martin vydáva verejnou vyhláškou rozhodnutie - stavebné povolenie ( stavba "Rekonštrukcia HV na ul. P.O. Hviezdoslava, prepoj na križovatke ulíc Ambra Pietra - Thurzova a prepoj na ul. P.Novomeského, Martin" )

od: 02.04.2009, do: 16.04.2009

DOKUMENT

Oznam

431, pridané: 03.04.2009, Martin , veľkosť: 150.8 kB, typ: pdf

Oznam Pracoviska ŠÚ SR v Žiline ( V dňoch od 1. do 30. apríla 2009 Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom svojich regionálnych pracovísk vykoná štatistické zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC). )

od: 03.04.2009, do: 01.05.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

432, pridané: 06.04.2009, Martin , veľkosť: 246.6 kB, typ: pdf

Mesto Martin oznamuje verejnou vyhláškou začatie stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania ( stavba "Obytný súbo bBILBAO Martin - Veľká hora II. - I. Etapa" )

od: 06.04.2009, do: 20.04.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

433, pridané: 06.04.2009, Martin , veľkosť: 1057.2 kB, typ: pdf

Mesto Martin vydáva verejnou vyhláškou rozhodnutie o umiestnení stavby ( "Polyfunkčný bytový dom Variant" )

od: 06.04.2009, do: 20.04.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

434, pridané: 06.04.2009, Martin , veľkosť: 100.5 kB, typ: pdf

Útvar hlavného architekta mesta Martin oznamuje verejnosti začatie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie  ( "Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu sídelného útvaru Martin" )

od: 06.04.2009, do: 05.05.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

435, pridané: 06.04.2009, Martin , veľkosť: 62.4 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 6.4.2009 trvalý pobyt občana ( Viliam Kozel, nar. 9.11.1968 )

od: 06.04.2009, do: 20.04.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

436, pridané: 06.04.2009, Martin , veľkosť: 63.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 6.4.2009 trvalý pobyt občana ( Mojmír Blaho, nar. 2.3.1958 )

od: 06.04.2009, do: 20.04.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

437, pridané: 06.04.2009, Martin , veľkosť: 64.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 6.4.2009 trvalý pobyt občana ( Emília Karaková,7.8.1944, Ľudovít Karak, nar. 29.8.1968 )

od: 06.04.2009, do: 20.04.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

438, pridané: 06.04.2009, Martin , veľkosť: 65.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 6.4.2009 trvalý pobyt občana ( Viera Balážová, nar. 20.9.1974, Peter Mach, nar. 22.7.1966, Andrej Mach, nar. 14.4.1997 )

od: 06.04.2009, do: 20.04.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

439, pridané: 06.04.2009, Martin , veľkosť: 61.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 6.4.2009 trvalý pobyt občana ( Milan Gíreth, nar. 24.12.1970 )

od: 06.04.2009, do: 20.04.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

440, pridané: 06.04.2009, Martin , veľkosť: 62.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 6.4.2009 trvalý pobyt občana ( Miroslav Gregor, nar. 19.4.1974 )

od: 06.04.2009, do: 20.04.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

441, pridané: 06.04.2009, Martin , veľkosť: 70.4 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 6.4.2009 trvalý pobyt občana ( rod. Eduarda Facunu, nar. 26.4.1954 /7 osôb/ )

od: 06.04.2009, do: 20.04.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

442, pridané: 06.04.2009, Martin , veľkosť: 66.4 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 6.4.2009 trvalý pobyt občana ( Jozef Popálenec, nar. 2.4.1954, Mária Popálencová, nar. 24.8.1955, Michal Popálenec, nar. 19.02.1984 )

od: 06.04.2009, do: 20.04.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

443, pridané: 06.04.2009, Martin , veľkosť: 61.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 6.4.2009 trvalý pobyt občana ( Miroslav Polák, nar. 24.8.1959 )

od: 06.04.2009, do: 20.04.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

444, pridané: 06.04.2009, Martin , veľkosť: 62.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 6.4.2009 trvalý pobyt občana ( Branislav Kopas, nar. 25.10.1979 )

od: 06.04.2009, do: 20.04.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

445, pridané: 06.04.2009, Martin , veľkosť: 64.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 6.4.2009 trvalý pobyt občana ( Ján Gajdoš, nar. 11.6.1950, Anna Gajdošová, nar. 2.4.1976, Hedvika Gajdošová, nar. 11.9.1998 )

od: 06.04.2009, do: 20.04.2009

DOKUMENT

dražobná vyhláška

446, pridané: 07.04.2009, Martin , veľkosť: 85.6 kB, typ: pdf

Súdny exekútor Mgr. Juraj Gallo vydáva dražobnú vyhlášku - oznámenie o dražbe hnuteľných vecí. ( termín konania dražby: 29.4.2009 o 10,00 hod. )

od: 07.04.2009, do: 29.04.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

447, pridané: 07.04.2009, Martin , veľkosť: 59.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Monika Púčiková, nar. 30.5.1967 )

od: 07.04.2009, do: 22.04.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

448, pridané: 07.04.2009, Martin , veľkosť: 59.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Peter Facuna, nar. 29.2.1980 )

od: 07.04.2009, do: 22.04.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

449, pridané: 07.04.2009, Martin , veľkosť: 59.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Peter Řehák, nar. 11.7.1985 )

od: 07.04.2009, do: 22.04.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

450, pridané: 07.04.2009, Martin , veľkosť: 59.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Peter Horník, nar. 2.10.1977 )

od: 07.04.2009, do: 22.04.2009

DOKUMENT