titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie VEREJNÁ VYHLÁŠKA

4441, pridané: 28.01.2013, Martin , veľkosť: 244.2 kB, typ: pdf

Útvar hlavného architekta mesta Martin,oznamuje, že Obvodný úrad ŽP v martine zaslal záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti "Revitalizácia a dostavba OD PRIOR Martin,navrhovateľ NEO DOMUS, s r.o.,Legionárska 5/7158, Trenčín (  )

od: 28.01.2013, do: 05.02.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška"Rozhodnutie"

4442, pridané: 29.01.2013, Martin , veľkosť: 1046.1 kB, typ: pdf

Mesto Martin,ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa prerokoval a vydal VV Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby "Stavebné úpravy bytu č.27 v bytovom dome č.s.3804 na Ul.Hurbanova 13,Martin, pre stavebníka Martin Horňák Martin. (  )

od: 29.01.2013, do: 13.02.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4443, pridané: 29.01.2013, Martin , veľkosť: 60.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Holbus Mikuláš, Repka Jaroslav, Facuna Ivan )

od: 29.01.2013, do: 13.02.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4444, pridané: 29.01.2013, Martin , veľkosť: 61.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Dudáš Miroslav )

od: 29.01.2013, do: 13.02.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4445, pridané: 29.01.2013, Martin , veľkosť: 61 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Končeková Daniela )

od: 29.01.2013, do: 13.02.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4446, pridané: 29.01.2013, Martin , veľkosť: 60.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Jesenský Ján )

od: 29.01.2013, do: 13.02.2013

DOKUMENT

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže č.1/2013

4447, pridané: 30.01.2013, Martin , veľkosť: 1235.4 kB, typ: pdf

Mesto Martin oznamuje vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č.1/2013 za účelom poskytnutia služby-produkcia programového materiálu a lokálne vysielanie televíznej programovej služby na území mesta Mrtin s vyhodnotením formou elektronickej aukcie (  )

od: 29.01.2013, do: 15.02.2013

DOKUMENT

zverejnenie schváleného dokumentu

4448, pridané: 30.01.2013, Martin , veľkosť: 1154 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku Mestskej polície - poriadkového útvaru mesta Martin, schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Martine č. 3/2013 dňa 21.1.2013.  (  )

od: 30.01.2013, do: 14.02.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4449, pridané: 31.01.2013, Martin , veľkosť: 92.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 31.01.2013 trvalý pobyt občana. ( Dančová Emília )

od: 31.01.2013, do: 15.02.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4450, pridané: 31.01.2013, Martin , veľkosť: 94.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 31.01.2013 trvalý pobyt občana. ( Hajtinger František )

od: 31.01.2013, do: 15.02.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4451, pridané: 31.01.2013, Martin , veľkosť: 90 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 31.01.2013 trvalý pobyt občana.  ( Hoffmann Martin )

od: 31.01.2013, do: 15.02.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4452, pridané: 31.01.2013, Martin , veľkosť: 94.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 31.01.2013 trvalý pobyt občana.  ( Tavelová Petronela, Tavel Alex, Nekorancová Tamara )

od: 31.01.2013, do: 15.02.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

4453, pridané: 31.01.2013, Martin , veľkosť: 404.4 kB, typ: pdf

Mesto Spišská Nová Ves je správcom dane daňového subjektu Runica Consultants, s.r.o., Bagarova 30, Martin. Z dôvodu, že pobyt účastníka konania nie je známy, doručuje sa písomnosť Mestského úradu Spišská Nová Ves verejnou vyhláškou.  (  )

od: 31.01.2013, do: 20.02.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4454, pridané: 31.01.2013, Martin , veľkosť: 61.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Cicková Fatma )

od: 30.01.2013, do: 14.02.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4455, pridané: 31.01.2013, Martin , veľkosť: 62 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Valkovský Vladimír )

od: 30.01.2013, do: 14.02.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4456, pridané: 31.01.2013, Martin , veľkosť: 60.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Šugár Vladimír )

od: 30.01.2013, do: 14.02.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4457, pridané: 31.01.2013, Martin , veľkosť: 60.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Zošák Marián, Hanko Pavel )

od: 30.01.2013, do: 14.02.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4458, pridané: 31.01.2013, Martin , veľkosť: 61.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Lány Pavol, Hronček Milan 2x )

od: 30.01.2013, do: 14.02.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4459, pridané: 31.01.2013, Martin , veľkosť: 61.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Štefanica Roman )

od: 31.01.2013, do: 15.02.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4460, pridané: 31.01.2013, Martin , veľkosť: 60 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Facunová Zuzana )

od: 31.01.2013, do: 15.02.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4461, pridané: 31.01.2013, Martin , veľkosť: 61.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Jankovič Vladimír )

od: 31.01.2013, do: 15.02.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4462, pridané: 01.02.2013, Martin , veľkosť: 60.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Monika Sochuláková )

od: 01.02.2013, do: 18.02.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4463, pridané: 01.02.2013, Martin , veľkosť: 58 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Koliba Jozef )

od: 01.02.2013, do: 18.02.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

4464, pridané: 04.02.2013, Martin , veľkosť: 1160 kB, typ: pdf

Martico, s.r.o. podala dňa 11.10.2012 na mesto Martin žiadosť o predĺženie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby "výstavba optickej siete Martin - Záturčie" doplnenej dňa 11.12.2012 aktuálnymi stanoviskami dotknutých orgánov.  (  )

od: 04.02.2013, do: 18.02.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4465, pridané: 05.02.2013, Martin , veľkosť: 60.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Václav Hrdý )

od: 05.02.2013, do: 20.02.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4466, pridané: 05.02.2013, Martin , veľkosť: 58 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Ivan Brna )

od: 05.02.2013, do: 20.02.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4467, pridané: 05.02.2013, Martin , veľkosť: 60 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Petr Kubín )

od: 05.02.2013, do: 20.02.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4468, pridané: 05.02.2013, Martin , veľkosť: 58 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Miroslav Cicko )

od: 05.02.2013, do: 20.02.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4469, pridané: 05.02.2013, Martin , veľkosť: 64.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Branislav Gombarský, Anna Gregorová )

od: 05.02.2013, do: 20.02.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška "Oznámenie o začatí stavebného konania

4470, pridané: 06.02.2013, Martin , veľkosť: 558.5 kB, typ: pdf

Mesto Martin,ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa prerokoval žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu :"Horúcovodná prípojka pre objekty Základná škola Hurbanova a bytový dom Hurbanova 21,23,25 na Ul.Hurbanova v Martine pre stavebníka STEFE Martin,a.s. (  )

od: 06.02.2013, do: 22.02.2013

DOKUMENT