titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

Oznámenie o uložení zásielky.

4411, pridané: 09.01.2013, Martin , veľkosť: 60.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Pučíková Monika )

od: 09.01.2013, do: 24.01.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška "o oznámení miesta uloženia písomností"

4412, pridané: 10.01.2013, Martin , veľkosť: 366.1 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina,pobočka Martin,Jesenského 23,Martin požiadal Mesto Martin o poskytnutie súčinnosti pri doručovaní písomnosti MUDr.Tariq Abumurad nar.23.09.1979,bytom v Martine,Škultétyho 476/7 . (  )

od: 10.01.2013, do: 28.01.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4413, pridané: 10.01.2013, Martin , veľkosť: 65.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Erika Dotková, Róbert Puška 1995, Róbert Puška 1975 - zák.zást. )

od: 10.01.2013, do: 25.01.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4414, pridané: 10.01.2013, Martin , veľkosť: 90 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 10.01.2013 trvalý pobyt občana. ( Bielik Peter )

od: 10.01.2013, do: 25.01.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4415, pridané: 10.01.2013, Martin , veľkosť: 93.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 10.01.2013 trvalý pobyt občana. ( Bobáňová Ivana, Bobáňová Petra )

od: 10.01.2013, do: 25.01.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4416, pridané: 10.01.2013, Martin , veľkosť: 90 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 10.01.2013 trvalý pobyt občana. ( Fujko Michal )

od: 10.01.2013, do: 25.01.2013

DOKUMENT

pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva

4417, pridané: 11.01.2013, Martin , veľkosť: 79.3 kB, typ: pdf

Primátor mesta Martin Mgr. art. Andrej Hrnčiar zvoláva na deň 21. januára 2013 (pondelok) o 9,00 hod. do veľkej zasadačky MsÚ zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Martine. (  )

od: 11.01.2013, do: 22.01.2013

DOKUMENT

Žiadosť o poskytnutie súčinnosti,Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

4418, pridané: 14.01.2013, Martin , veľkosť: 1766.2 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina,pobočka Martin Jesenského 23, Martin , požiadal mesto Martin o poskytnutie súčinnosti vyvesení Verejných vyhlášok vydaných Daňovým úradom Žilina pod č.j. 9514302/5/21520/2013,9514302/5/22527/2013,9514302/5/22619/2013,9514302/5/22690/2013,9514302/5/22770/2013,9514302/22922/2013 pre adresáta Ing.Ľubomír Vrabec nar.19.03.1966 (  )

od: 14.01.2013, do: 30.01.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4419, pridané: 15.01.2013, Martin , veľkosť: 61 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Krpelan Martin, Kubačka Ferdinand, Lacko Ivan )

od: 15.01.2013, do: 30.01.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4420, pridané: 15.01.2013, Martin , veľkosť: 62.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Cicková Margita, Talapka Marek, Bízik Lukáš. )

od: 15.01.2013, do: 30.01.2013

DOKUMENT

Žiadosť o poskytnutie súčinnosti,Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

4421, pridané: 16.01.2013, Martin , veľkosť: 772.1 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina,pobočka Martin žiada o poskytnutie súčinnosti vo vyvesení Verejných vyhlášok pod č.j.9514302/5/126632/2013,9514302/5/126743/2013 a 9514302/5/125896/2013 zo dňa 10.01.2013 pre adresáta :Bieliková Aneta,Baláž Štefan,Balážová Alica . (  )

od: 16.01.2013, do: 31.01.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4422, pridané: 16.01.2013, Martin , veľkosť: 60.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Rohoňová Renáta )

od: 16.01.2013, do: 31.01.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4423, pridané: 16.01.2013, Martin , veľkosť: 60.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresát: Lamoš Zdenko (2x) )

od: 16.01.2013, do: 31.01.2013

DOKUMENT

Oznámenie o začatí územného a stavebného konania formou Verejnej vyhlášky

4424, pridané: 16.01.2013, Martin , veľkosť: 622.1 kB, typ: pdf

Mesto Martin,ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa prerokoval návrh na vydanie stavebného povolenia a spojenom územnom a stavebnom konaní,stavebníkov p.Dušana Adamčáka a manž.Ing.Jana Adamčáková, pre "Prístavba a stavebné úpravy záhradkovej chatky č.súp.6498 v ZO SNP II v Martine a umiestnenie čistiarne odpadových vôd na poz.parc.č.C-KN 707/184 a 185 v k.ú.Záturčie  (  )

od: 16.01.2013, do: 31.01.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška "Oznámenie o začatí stavebného konania

4425, pridané: 18.01.2013, Martin , veľkosť: 951.8 kB, typ: pdf

Mesto Martin,ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa prerokoval žiadosť o vydanie stavebného povolenie na stavbu : " Modernizácia tepelnej sústavy Martin-Priekopa "stavebníka STEFE Martin,a.s.a vydal Verejnú Vyhlášku "Oznámenie o začatí stavebného konania ". (  )

od: 18.01.2013, do: 04.02.2013

DOKUMENT

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

4426, pridané: 21.01.2013, Martin , veľkosť: 1907.8 kB, typ: pdf

DUPOS dražobná spol.s r.o. Trnava,Tamaškovičova 17, oznamuje dátum konania dobrovoľnej dražby dňa 06.02.2013 o 11,00 hod. v Hoteli Galileo,Hlinská 25,Žilina,predmetom dražby je byt č.31,podlažie 8p.,v bytovom dome 9 na ul. B.Bullu 4839/2,kat.územie Priekopa,okr.Martin  (  )

od: 21.01.2013, do: 06.02.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška ROZHODNUTIE

4427, pridané: 22.01.2013, Martin , veľkosť: 478.5 kB, typ: pdf

Mesto Martin,ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa prerokoval žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu "Obnova bytového domu č.súp.5194 na ul.P.V.Rovniaka 1,3 a 5 a na ul.D.Makovického 34 a 36 v Martine, rozhodol takto:prerušuje stavebné konanie na dobu 60 dní odo dňa doručenia výzvy na doplnenie podkladov. (  )

od: 22.01.2013, do: 06.02.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4428, pridané: 22.01.2013, Martin , veľkosť: 61.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Valkovský Vladimír )

od: 22.01.2013, do: 06.02.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4429, pridané: 22.01.2013, Martin , veľkosť: 60.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Pavlíková Žaneta )

od: 22.01.2013, do: 06.02.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4430, pridané: 22.01.2013, Martin , veľkosť: 60.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Kučera Peter 1964 )

od: 22.01.2013, do: 06.02.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4431, pridané: 22.01.2013, Martin , veľkosť: 58 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Butela Miroslav )

od: 22.01.2013, do: 06.02.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4432, pridané: 22.01.2013, Martin , veľkosť: 64.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Szombathelyi Ladislav, Radičová Iboľa, Lučanský Jozef )

od: 22.01.2013, do: 06.02.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4433, pridané: 22.01.2013, Martin , veľkosť: 95 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 22.01.2013 trvalý pobyt občana. ( Bach Tomáš, Bachová Veronika )

od: 22.01.2013, do: 06.02.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška ROZHODNUTIE

4434, pridané: 23.01.2013, Martin , veľkosť: 1779.1 kB, typ: pdf

Mesto Martin, ako príslušný stavebný úrad prerokoval nepovolenú stavbu s dotknutými orgánmi a účastníkmi konania a nariaďuje Ing. Adriane Komanderovej,bytom Žilina odstránenie stavby "Stavebné úpravy bytu č.7 " v bytovom dome s.č.3968 na pozemku par.č.KNC658/10,kat.územie Záturčie,ul.Bellova 6 v Martine. (  )

od: 23.01.2013, do: 07.02.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4435, pridané: 24.01.2013, Martin , veľkosť: 60.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Július Lakatoš )

od: 24.01.2013, do: 08.02.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4436, pridané: 24.01.2013, Martin , veľkosť: 60.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Zuzana Hyklová )

od: 24.01.2013, do: 08.02.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4437, pridané: 25.01.2013, Martin , veľkosť: 94.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 25.01.2013 trvalý pobyt občana. ( Bačová Barbora, Bačová Dorota, Bačová Agáta )

od: 25.01.2013, do: 11.02.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4438, pridané: 25.01.2013, Martin , veľkosť: 92 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 25.01.2013 trvalý pobyt občana. ( Jároši Viliam )

od: 25.01.2013, do: 11.02.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška "o oznámení miesta uloženia písomností"

4439, pridané: 25.01.2013, Martin , veľkosť: 211.9 kB, typ: pdf

Colný úrad Žilina Pri cintoríne 36,požiadal Mesto Martin o zverejnenie "Verejnej vyhlášky o oznámení miesta uloženia písomnosti pre P e P, plus, s.r.o.,Gogoľova 3, Martin IČO 36 423 394.  (  )

od: 25.01.2013, do: 06.02.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4440, pridané: 25.01.2013, Martin , veľkosť: 61.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Stanislav Štrbák )

od: 25.01.2013, do: 11.02.2013

DOKUMENT