titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

4381, pridané: 27.12.2012, Martin , veľkosť: 3410.4 kB, typ: pdf

Dražobná spoločnosť,a.s.Gunduličova 3,Bratislava,oznamuje prvé kolo opakovanej dražby .Predmet dražby je byt č.3,vchod č.51,1.p.na ul.Jilemnického 51,v Martine (  )

od: 27.12.2012, do: 14.01.2013

DOKUMENT

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

4382, pridané: 27.12.2012, Martin , veľkosť: 2528.1 kB, typ: pdf

Dražobník,Platiť sa oplatí s.r.o.Košická 56,Bratislava oznamuje ,že prvá dražba opakovanej dražby na predmet dražby:súbor vecí LVč.435 KÚ Žilina,Správa katastra Martin,Katastrálne územie Lipovec,Rodinný dom súp.č.278 na parc.č.KN-C1508/67 (  )

od: 27.12.2012, do: 15.01.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4383, pridané: 27.12.2012, Martin , veľkosť: 58 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Facuna Ondrej )

od: 27.12.2012, do: 11.01.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4384, pridané: 27.12.2012, Martin , veľkosť: 62.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Repka Jaroslav, Holbus Mikuláš )

od: 27.12.2012, do: 11.01.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4385, pridané: 27.12.2012, Martin , veľkosť: 60.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Lukáč Roman )

od: 27.12.2012, do: 11.01.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4386, pridané: 02.01.2013, Martin , veľkosť: 63 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Štrkáčová Margita, Kováč Tibor )

od: 02.01.2013, do: 17.01.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4387, pridané: 02.01.2013, Martin , veľkosť: 61.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Lukáč Ľubomír )

od: 02.01.2013, do: 17.01.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4388, pridané: 03.01.2013, Martin , veľkosť: 60.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Marek Géczy )

od: 03.01.2013, do: 18.01.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4389, pridané: 03.01.2013, Martin , veľkosť: 60.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Tomáš Lihan )

od: 03.01.2013, do: 18.01.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška ROZHODNUTIE

4390, pridané: 04.01.2013, Martin , veľkosť: 928.9 kB, typ: pdf

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Nám.slobody 6,Bratislava povoľuje časovo obmedzené predčasné užívanie stavby : Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany objektu : 206-00 Lávka pre peších a OA Turčianske Kľačany (  )

od: 04.01.2013, do: 21.01.2013

DOKUMENT

Zverejnenie zámeru Mesta Martin previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

4391, pridané: 04.01.2013, Martin , veľkosť: 658.5 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa prílohy. (  )

od: 04.01.2013, do: 22.01.2013

DOKUMENT

Zverejnenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

4392, pridané: 04.01.2013, Martin , veľkosť: 367 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje zámer pranajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a,ods.9 písm.c) zákona č.138/1991 Zb."Nájom nehnuteľností v katastrálnom území Priekopa dľa príl. (  )

od: 04.01.2013, do: 22.01.2013

DOKUMENT

Dražobná vyhláška

4393, pridané: 07.01.2013, Martin , veľkosť: 743.9 kB, typ: pdf

Exekútorský úrad, súdny exekútor Mgr.Roman Vozár so sídlom Kukuričná 8,P.O.BOX 16, Bratislava žiada o zverejnenie dražobnej vyhlášky k EX 71/11-30 na dražbu nehnuteľnosti v katastrálnom území Priekopa LVč.2323,súp.č. 4607 na parc.č.3002/20,byt č. 24 na 7.p.J.Alexyho 11 na deň 24.01.2013 o 10,00hod.,vlastníka nehnuteľnosti Zemánek Miroslav (  )

od: 07.01.2013, do: 22.01.2013

DOKUMENT

Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti

4394, pridané: 07.01.2013, Martin , veľkosť: 1683.6 kB, typ: pdf

Exekútorský úrad JUDr.Ján Gavura,súdny exekútor Liptovský Mikuláš, Štúrova 17, oznamuje,že dňa 23.01.2013 o 10,00hod. sa bude konať dražba nehnuteľnosti na LV č.6073,Parcela č.3529/7, Súpis.č.1099,byt č.30 pravý,4.pos.,vlast.bytu je Andel Jaroslav a Andrea Andelová r.Šťastniaková-spoluvlastnícky podiel 1/1 (  )

od: 07.01.2013, do: 22.01.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4395, pridané: 07.01.2013, Martin , veľkosť: 60.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Vladimír Durdiak )

od: 07.01.2013, do: 22.01.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4396, pridané: 07.01.2013, Martin , veľkosť: 64.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Zuzana Kubisová, Patrícia Čuchtová 2x )

od: 07.01.2013, do: 22.01.2013

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4397, pridané: 07.01.2013, Martin , veľkosť: 92.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 07.01.2013 trvalý pobyt občana. ( Ľuboš Sitár )

od: 07.01.2013, do: 22.01.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4398, pridané: 07.01.2013, Martin , veľkosť: 90 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 07.01.2013 trvalý pobyt občana. ( Rudolf Gregor )

od: 07.01.2013, do: 22.01.2013

DOKUMENT

Verejná Vyhláška oznámenie o začatí územného konania

4399, pridané: 08.01.2013, Martin , veľkosť: 767.8 kB, typ: pdf

Mesto Martin ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa prerokoval návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby " Zahustenie TS POD JEDNOTKOU " pre Stredoslovenská energetika - distribúcia, a.s.,Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina (  )

od: 08.01.2013, do: 24.01.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4400, pridané: 08.01.2013, Martin , veľkosť: 66.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Oľga Kolibová, Richard Hák, František Vidlák 2x )

od: 08.01.2013, do: 23.01.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4401, pridané: 08.01.2013, Martin , veľkosť: 59.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Marián Hasaj )

od: 08.01.2013, do: 23.01.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4402, pridané: 08.01.2013, Martin , veľkosť: 60.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Ján Jesenský )

od: 08.01.2013, do: 23.01.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4403, pridané: 08.01.2013, Martin , veľkosť: 63.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Zuzana Karlíková, Marek Páleš )

od: 08.01.2013, do: 23.01.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4404, pridané: 08.01.2013, Martin , veľkosť: 60.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresát: Tatiana Urbanová 2x )

od: 08.01.2013, do: 23.01.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4405, pridané: 08.01.2013, Martin , veľkosť: 64.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Róbert Hanus, Július Lakatoš, Kristína Sendreiová )

od: 08.01.2013, do: 23.01.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností.

4406, pridané: 08.01.2013, Martin , veľkosť: 682.5 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina Verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti. Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať na Mestskom úrade Martin v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia. ( Adresáti: Miroslav Jesenský, Gabriela Kratková )

od: 08.01.2013, do: 23.01.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška Stavebné povolenie

4407, pridané: 09.01.2013, Martin , veľkosť: 2129.6 kB, typ: pdf

Mesto Martin,ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa vydal stavebné povolenie pre žiadateľa Stredoslovenská energetika-distribúcia,a.s. Žilina na stavbu "Zahustenie TS ul.R.Viesta". (  )

od: 09.01.2013, do: 25.01.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška ROZHODNUTIE

4408, pridané: 09.01.2013, Martin , veľkosť: 1301.9 kB, typ: pdf

Mesto Martin,ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa prerokoval žiadosť stavebníka Martico,a.s. Martin o dodatočnom povolení stavby "Rekonštrukcia sústavy CZT EB Sklabinská Martin a dodatočne povoľuje užívanie stavby. (  )

od: 09.01.2013, do: 25.01.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4409, pridané: 09.01.2013, Martin , veľkosť: 60.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Facunová Alexandra )

od: 09.01.2013, do: 24.01.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4410, pridané: 09.01.2013, Martin , veľkosť: 60.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Putík Róbert )

od: 09.01.2013, do: 24.01.2013

DOKUMENT