titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

Oznámenie o uložení zásielok.

4351, pridané: 14.12.2012, Martin , veľkosť: 63.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Putík Róbert, Karlík Miroslav, Vojtyla Peter )

od: 14.12.2012, do: 31.12.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4352, pridané: 14.12.2012, Martin , veľkosť: 67.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Hasaj Marián, Baláž Ján, Lihan Tomáš, Štrkáč Zdeněk, Engli Imrich, Baláž Boris, Petrásek Michal, Kozol Rastislav, Gregor Michal, Vojteková Dušana )

od: 14.12.2012, do: 31.12.2012

DOKUMENT

Verejná vyhláška

4353, pridané: 14.12.2012, Martin , veľkosť: 783.9 kB, typ: pdf

Mesto Martin,ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa vydal Verejnú vyhlášku ktorou sa oznamuje začatie konania o predĺžení územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby "Výstavba optickej siete Martin-Záturčie. (  )

od: 13.12.2012, do: 30.12.2012

DOKUMENT

Verejná vyhláška "o oznámení miesta uloženia písomností"

4354, pridané: 17.12.2012, Martin , veľkosť: 486.9 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina,pobočka Martin,žiada o poskytnutie súčinnosti vo vyvesení Verejnej vyhlášky č.j.9514302/5/3628981/2012 zo dňa 05.12.2012 pre adresáta Mišík Peter,nar.1976  (  )

od: 17.12.2012, do: 02.01.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

4355, pridané: 17.12.2012, Martin , veľkosť: 290.6 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti.  ( Adresát: Erik Škorník )

od: 17.12.2012, do: 02.01.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4356, pridané: 17.12.2012, Martin , veľkosť: 60.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Ivan Facuna, Petra Čullá (2x) )

od: 17.12.2012, do: 02.01.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4357, pridané: 17.12.2012, Martin , veľkosť: 61.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Hanzel Ľubomír )

od: 17.12.2012, do: 02.01.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4358, pridané: 17.12.2012, Martin , veľkosť: 58 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Truhan Roman )

od: 17.12.2012, do: 02.01.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4359, pridané: 17.12.2012, Martin , veľkosť: 58 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Lacko Ivan )

od: 17.12.2012, do: 02.01.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4360, pridané: 17.12.2012, Martin , veľkosť: 61.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Jaroslav Lenárth )

od: 17.12.2012, do: 02.01.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4361, pridané: 18.12.2012, Martin , veľkosť: 62.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Šípoš Ivan, Facunová Mária )

od: 18.12.2012, do: 02.01.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4362, pridané: 18.12.2012, Martin , veľkosť: 63.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Sušienková Zuzana, Duongová Darina, Rolinec Milan )

od: 18.12.2012, do: 02.01.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

4363, pridané: 19.12.2012, Martin , veľkosť: 583.5 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Uhliarik Dušan, Lenča Branislav )

od: 19.12.2012, do: 03.01.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4364, pridané: 19.12.2012, Martin , veľkosť: 61 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Boháčik Bohumil )

od: 19.12.2012, do: 03.01.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4365, pridané: 19.12.2012, Martin , veľkosť: 60.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Facunová Zuzana )

od: 19.12.2012, do: 03.01.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4366, pridané: 19.12.2012, Martin , veľkosť: 58 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Majerov Viktor )

od: 19.12.2012, do: 03.01.2013

DOKUMENT

Žiadosť o poskytnutie súčinnosti,Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

4367, pridané: 19.12.2012, Martin , veľkosť: 762.9 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina,pobočka Martin požiadal mesto Martin o poskytnutie súčinnosti pri vyvesení Verejnej Vyhlášky o oznámení miesta uloženia písomnosti pre adresáta: Marián Milanec, Peter Mišík (  )

od: 19.12.2012, do: 04.01.2013

DOKUMENT

oznámenie o zrušení pobytu

4368, pridané: 21.12.2012, Martin , veľkosť: 92.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 20.12.2012 trvalý pobyt občana. ( Lukáš Nguyen )

od: 21.12.2012, do: 07.01.2013

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4369, pridané: 21.12.2012, Martin , veľkosť: 92.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 20.12.2012 trvalý pobyt občana. ( Patrik Vlček )

od: 21.12.2012, do: 07.01.2013

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4370, pridané: 21.12.2012, Martin , veľkosť: 90 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 20.12.2012 trvalý pobyt občana. ( Peter Vrzala )

od: 21.12.2012, do: 07.01.2013

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4371, pridané: 21.12.2012, Martin , veľkosť: 93 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 20.12.2012 trvalý pobyt občana. ( Monika Frnková )

od: 21.12.2012, do: 07.01.2013

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4372, pridané: 21.12.2012, Martin , veľkosť: 92.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 20.12.2012 trvalý pobyt občana. ( Milan Horínek )

od: 21.12.2012, do: 07.01.2013

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4373, pridané: 21.12.2012, Martin , veľkosť: 93.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 20.12.2012 trvalý pobyt občana. ( Pavol Hruška, Júlia Hrušková st., Júlia Hrušková ml. )

od: 21.12.2012, do: 07.01.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4374, pridané: 21.12.2012, Martin , veľkosť: 60.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Veselka Ján )

od: 21.12.2012, do: 07.01.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4375, pridané: 21.12.2012, Martin , veľkosť: 60.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Rohoňová Renáta )

od: 21.12.2012, do: 07.01.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška ROZHODNUTIE

4376, pridané: 21.12.2012, Martin , veľkosť: 1591.5 kB, typ: pdf

Mesto Martin ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa,Verejnou Vyhláškou vydal ROZHODNUTIE a dočasne povoľuje žiadateľovi: JUDr.Patrik Volentier,UL.Nezvala 5366/1,Martin, na obdobie do jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia umiestnenia reklamného zariadenia "bigboard" tvaru "V"-1 ks .  (  )

od: 21.12.2012, do: 07.01.2013

DOKUMENT

ROZHODNUTIE

4377, pridané: 21.12.2012, Martin , veľkosť: 760.1 kB, typ: pdf

Mesto Martin ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa vydal "ROZHODNUTIE" líniovej stavby "Komunikácie a inžinierske siete - PARKVILE MARTIN ,prerušuje do doby vydania stanovísk dotknutých orgánov k námietkam účastnika konania smerujúcim voči obsahu nimi vydaných záväzných stanovísk. (  )

od: 21.12.2012, do: 07.01.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška "Oznámenie o začatí stavebného konania

4378, pridané: 21.12.2012, Martin , veľkosť: 697.4 kB, typ: pdf

Mesto Martin ako príslušný stavebný úrad 1. stupňa vydal Verejnú Vyhlášku "Oznámenie o začatí stavebného konania a stanovenej lehoty na vyjadrenie námietok a pripomienok na stavbu "Obnova bytového domu č.súp.5194 na ul.P.V.Rovniaka 1,3 a 5 a na ul.D.Makovického 34 a 36 v Martine a stanovuje lehotu na vyjadrenie námietok a pripomienok do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia . (  )

od: 21.12.2012, do: 07.01.2013

DOKUMENT

Oznámenie o dražbe

4379, pridané: 27.12.2012, Martin , veľkosť: 1688.7 kB, typ: pdf

Spoločnosť N.N.I.AUCTIONIS,spol.s r.o.,žiada o zverejnenie Oznámenia o dražbe D0092012,nehnuteľnosti -budova s.č.5351 postavená na parc.č.5010 v k.ú.Martin (  )

od: 27.12.2012, do: 17.01.2013

DOKUMENT

Oznámenie o dražbe

4380, pridané: 27.12.2012, Martin , veľkosť: 1561.2 kB, typ: pdf

JUDr.Jozef Šperka,/správca SPAS INVEST s.r.o. Bušovce/Nám.Slobody 2,Humenné,vyhlasuje opakovanú dražbu a zverejňuje nasledovné oznámenie o dražbe "Administratívna budova Martin ,Číslo L.V.: 6207,Súpis.číslo947,Na parcele 3343/1 (  )

od: 27.12.2012, do: 17.01.2013

DOKUMENT