titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

Oznámenie o uložení zásielky.

4291, pridané: 26.11.2012, Martin , veľkosť: 57.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Kaplan Igor )

od: 26.11.2012, do: 11.12.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4292, pridané: 26.11.2012, Martin , veľkosť: 57.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Gulassa Karol )

od: 26.11.2012, do: 11.12.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4293, pridané: 26.11.2012, Martin , veľkosť: 63.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností, ( Adresáti: Baláž Ján, Gregor Peter, Fedor Jaroslav, Vidlák František )

od: 26.11.2012, do: 11.12.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4294, pridané: 27.11.2012, Martin , veľkosť: 60.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Piňáková Judita )

od: 27.11.2012, do: 12.12.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4295, pridané: 27.11.2012, Martin , veľkosť: 64.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Murgošová Kvetoslava, Čuchtová Patrícia, Facunová Matilda, Zifčáková Romana )

od: 27.11.2012, do: 12.12.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4296, pridané: 28.11.2012, Martin , veľkosť: 62.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Branislav Lenča, Peter Gulyás )

od: 28.11.2012, do: 13.12.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4297, pridané: 28.11.2012, Martin , veľkosť: 61.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresíti: František Mintál, Juraj Argay )

od: 28.11.2012, do: 13.12.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4298, pridané: 28.11.2012, Martin , veľkosť: 57.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Martin Krpelan )

od: 28.11.2012, do: 13.12.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4299, pridané: 28.11.2012, Martin , veľkosť: 60.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Tomáš Lihan )

od: 28.11.2012, do: 13.12.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4300, pridané: 28.11.2012, Martin , veľkosť: 61 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Štefánia Halandová )

od: 28.11.2012, do: 13.12.2012

DOKUMENT

Verejná vyhláška "o oznámení miesta uloženia písomností"

4301, pridané: 28.11.2012, Martin , veľkosť: 476.2 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina,pobočka Martin žiada o poskytnutie súčinnosti vo vyvesení Verejnej vyhlášky č.j.9514302/5/3459478/2012 pre adresáta Martin Krpelan,naposledy bytom D.Makovického 7/76, Martin  (  )

od: 27.11.2012, do: 10.12.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4302, pridané: 29.11.2012, Martin , veľkosť: 60.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Marček Martin )

od: 29.11.2012, do: 14.12.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4303, pridané: 29.11.2012, Martin , veľkosť: 61.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Gregorová Lucia )

od: 29.11.2012, do: 14.12.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4304, pridané: 29.11.2012, Martin , veľkosť: 60.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Stojková Viola )

od: 29.11.2012, do: 14.12.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4305, pridané: 29.11.2012, Martin , veľkosť: 61.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Bučko Dušan )

od: 29.11.2012, do: 14.12.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4306, pridané: 29.11.2012, Martin , veľkosť: 61.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Facunová Matilda, Cicková Lucia )

od: 29.11.2012, do: 14.12.2012

DOKUMENT

oznámenie VEREJNÁ VYHLÁŠKA

4307, pridané: 29.11.2012, Martin , veľkosť: 267.5 kB, typ: pdf

Útvar hlavného architekta mesta Martin,zastupujúci dotknutú obec Martin oznamuje,že navrhovateľ RECOM,s r.o.,M.R.Štefánika1048/70,Martin predložil zámer"Bytový dom SEVERIA-zmena stavby pred dokončením." (  )

od: 29.11.2012, do: 07.12.2012

DOKUMENT

Verejná vyhláška ROZHODNUTIE

4308, pridané: 30.11.2012, Martin , veľkosť: 2519.8 kB, typ: pdf

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR ,Bratislava (ďalej len ministerstvo),vydáva rozhodnutie,ktorým povoľuje zmenu stavby pred jej dokončením na stavbu: Ďiaľnica D1 Dubná Skala-Turany . (  )

od: 30.11.2012, do: 17.12.2012

DOKUMENT

Verejná vyhláška Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariad.ústneho konania

4309, pridané: 30.11.2012, Martin , veľkosť: 622 kB, typ: pdf

Ministerstvo dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja SR, (ďalej len "ministerstvo") oznamuje, začatie kolaudačného konania stavby a nariaďuje ústne pojednávanie na 21.12.2012 o 10 hod. v zas.miest.Váhostav SK,a.s.,Záborského 2 Martin,stavby "Diaľnica D1 Dubná Skala-Turany stavby staveb.objektu :206-00Lávka pre peších a OA Turč.Kľačany.  (  )

od: 30.11.2012, do: 17.12.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4310, pridané: 03.12.2012, Martin , veľkosť: 60.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Putík Róbert )

od: 03.12.2012, do: 18.12.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4311, pridané: 03.12.2012, Martin , veľkosť: 60 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Žuborová Ivana )

od: 03.12.2012, do: 18.12.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4312, pridané: 03.12.2012, Martin , veľkosť: 60.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Staš Silvester )

od: 03.12.2012, do: 18.12.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4313, pridané: 03.12.2012, Martin , veľkosť: 60.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Blahušiak Milan )

od: 03.12.2012, do: 18.12.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4314, pridané: 03.12.2012, Martin , veľkosť: 60.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Šugár Vladimír )

od: 03.12.2012, do: 18.12.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4315, pridané: 03.12.2012, Martin , veľkosť: 63.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Kubisová Petra, Mintál František )

od: 03.12.2012, do: 18.12.2012

DOKUMENT

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

4316, pridané: 03.12.2012, Martin , veľkosť: 672.9 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina,pobočka Martin žiada o súčinnosť vo vyvesení Verejnej vyhlášky pre adresáta: Gáborová Iveta,Gajdošová Božena,Gerát Mário . (  )

od: 03.12.2012, do: 18.12.2012

DOKUMENT

ROZHODNUTIE-Verejná vyhláška-

4317, pridané: 03.12.2012, Martin , veľkosť: 2892.9 kB, typ: pdf

Spoločnosť RECOM,s.r.o.,M.R.Štefánika 1048/70,Martin podala na Mesto Martin žiadosť o zmenu stavby "Bytový dom Severia,Ul.Školská,Martin". Mesto Martin,ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa túto žiadosť prerokoval a povoľuje zmenu rozostavanej stavby. (  )

od: 03.12.2012, do: 18.12.2012

DOKUMENT

Verejná vyhláška ROZHODNUTIE

4318, pridané: 03.12.2012, Martin , veľkosť: 2556.1 kB, typ: pdf

Ministerstvo dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja SR vydáva rozhodnutie,ktorým povoľuje zmenu stavby pred jej dokončením na stavbu:Diaľnica D1 Dubná Skala-Turany (  )

od: 03.12.2012, do: 18.12.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4319, pridané: 04.12.2012, Martin , veľkosť: 60.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Štrkáč Ivan )

od: 04.12.2012, do: 19.12.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4320, pridané: 04.12.2012, Martin , veľkosť: 61 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Končeková Daniela )

od: 04.12.2012, do: 19.12.2012

DOKUMENT