titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

Oznámenie o uložení zásielok.

4261, pridané: 15.11.2012, Martin , veľkosť: 62.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Goňová Emília, Kotlár Miroslav )

od: 15.11.2012, do: 30.11.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4262, pridané: 15.11.2012, Martin , veľkosť: 59 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Truhan Roman )

od: 15.11.2012, do: 30.11.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4263, pridané: 15.11.2012, Martin , veľkosť: 59 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Cibiri Ctibor )

od: 15.11.2012, do: 30.11.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4264, pridané: 15.11.2012, Martin , veľkosť: 61.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Kučera Peter )

od: 15.11.2012, do: 30.11.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4265, pridané: 16.11.2012, Martin , veľkosť: 61.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Kučeriak ivan, Lacková Danica )

od: 16.11.2012, do: 03.12.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4266, pridané: 16.11.2012, Martin , veľkosť: 61.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Vavrečan Jaroslav )

od: 16.11.2012, do: 03.12.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4267, pridané: 16.11.2012, Martin , veľkosť: 60.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Novák Peter )

od: 16.11.2012, do: 03.12.2012

DOKUMENT

ROZHODNUTIE "Verejná vyhláška"

4268, pridané: 16.11.2012, Martin , veľkosť: 2633.8 kB, typ: pdf

Mesto Martin,ako príslušný stavebný úrad 1 stupňa prerokoval žiadosť SPP-distribúcia,a.s.,Mlynské Nivy,Bratislava a rozhodol takto: Stavba"Obnova STL plynovodu Martin-Stráne,1.stavebný celok" v intraviláne mesta Martin m.č.Podháj -Stráne povoľuje. (  )

od: 16.11.2012, do: 03.12.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4269, pridané: 19.11.2012, Martin , veľkosť: 93.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 19.11.2012 trvalý pobyt občana. ( Peter Gajdoš, Filip Gajdoš )

od: 19.11.2012, do: 04.12.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4270, pridané: 19.11.2012, Martin , veľkosť: 91.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 16.11.2012 trvalý pobyt občana. ( Ida Plachtinská )

od: 19.11.2011, do: 04.12.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4271, pridané: 20.11.2012, Martin , veľkosť: 60.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( Adresát: Cicková Margita )

od: 20.11.2012, do: 05.12.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4272, pridané: 20.11.2012, Martin , veľkosť: 57.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Koliba Jozef )

od: 20.11.2012, do: 05.12.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4273, pridané: 20.11.2012, Martin , veľkosť: 62.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Křupala Tomáš, Kozol Rastislav )

od: 20.11.2012, do: 05.12.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4274, pridané: 20.11.2012, Martin , veľkosť: 64.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Bizoň Peter, Blahušiak René, Martinský Marián )

od: 20.11.2012, do: 05.12.2012

DOKUMENT

Verejná vyhláška ROZHODNUTIE

4275, pridané: 20.11.2012, Martin , veľkosť: 1732.5 kB, typ: pdf

Ministerstvo dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len "ministerstvo", vydáva rozhodnutie,ktorým povoľuje zmenu stavby pred jej dokončením na stavbe:"Diaľnica D1 Višňové-Dubná Skala". (  )

od: 20.11.2012, do: 05.12.2012

DOKUMENT

pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva

4276, pridané: 21.11.2012, Martin , veľkosť: 115.3 kB, typ: pdf

Primátor mesta Martin Mgr. art. Andrej Hrnčiar zvoláva na deň 26. novembra 2012 zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Martin. (  )

od: 21.11.2012, do: 27.11.2012

DOKUMENT

Verejná vyhláška

4277, pridané: 21.11.2012, Martin , veľkosť: 817.5 kB, typ: pdf

Mesto Martin ako príslušný stavebný úrad 1. stupňa,začal konanie o dodatočnom povolení stavby "Rekonštrukcia sústavy CZT EB Sklabinská Martin,spojené s kolaudačným konaním. (  )

od: 21.11.2012, do: 06.12.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4278, pridané: 21.11.2012, Martin , veľkosť: 61.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Kríž Michal, Hanzelová Katarína )

od: 21.11.2012, do: 06.12.2012

DOKUMENT

Verejná vyhláška "o oznámení miesta uloženia písomností"

4279, pridané: 21.11.2012, Martin , veľkosť: 467.3 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina,pobočka Martin,žiada o súčinnosť pri vyvesení Verejnej vyhlášky a o oznámení uloženia písomnosti pre adresáta:Róbert Kráľ,naposledy bytom Tajovského 3,Martin (  )

od: 21.11.2012, do: 06.12.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4280, pridané: 22.11.2012, Martin , veľkosť: 61.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( Adresát: Dudášová Katarína )

od: 22.11.2012, do: 07.12.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4281, pridané: 22.11.2012, Martin , veľkosť: 64 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Róbert Puška nar. 1995 (2x), zákonný zást. Róbert Puška nar. 1975 (2x). )

od: 22.11.2012, do: 07.12.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4282, pridané: 22.11.2012, Martin , veľkosť: 93.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 22.11.2012 trvalý pobyt občana. ( Denisa Straková )

od: 22.11.2012, do: 07.12.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4283, pridané: 22.11.2012, Martin , veľkosť: 93 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 22.11.2012 trvalý pobyt občana. ( Richard Venglár )

od: 22.11.2012, do: 07.12.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4284, pridané: 22.11.2012, Martin , veľkosť: 93.4 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 22.11.2012 trvalý pobyt občana. ( Horislav Haratík )

od: 22.11.2012, do: 07.12.2012

DOKUMENT

oznámenie VEREJNÁ VYHLÁŠKA

4285, pridané: 23.11.2012, Martin , veľkosť: 295.9 kB, typ: pdf

ÚHAM Martin,zastupujúci dotknutú obec Martin oznamuje,že navrhovateľ NEO DOMUS,s r.o.,Legionárska 5/7158, Trenčín predložil zámer "Revitalizácia a dostavba OD PRIOR Martin" . (  )

od: 23.11.2012, do: 14.12.2012

DOKUMENT

Oznámenie o dražbe

4286, pridané: 23.11.2012, Martin , veľkosť: 2411.9 kB, typ: pdf

Dražobník,Dražby a aukcie,s.r.o.so sídlom v Martine,zverejňuje oznámenie o dražbe-budova Obchodného centra SAT,súp.č.1019.Dražba sa bude konať v priestoroch budovy na Ul.Jilemníckeho 4012/30,MT dňa 10.12.2012 o 10,00hod. (  )

od: 23.11.2012, do: 10.12.2012

DOKUMENT

Verejná vyhláška ROZHODNUTIE

4287, pridané: 23.11.2012, Martin , veľkosť: 540.6 kB, typ: pdf

Mesto Martin,ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa rozhodol,že konanie prerušuje na dobu 2 mesiace od doručenia výzvy na odstránenie nedostatkov "Novostavba rodinného domu. (  )

od: 23.11.2012, do: 10.12.2012

DOKUMENT

Verejná vyhláška ROZHODNUTIE

4288, pridané: 26.11.2012, Martin , veľkosť: 686 kB, typ: pdf

Mesto Martin,ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa vydal rozhodnutie o umiestnení stavby"Obchodné centrum Martin" na ul.Mládeže v Martine,časť Podháj a predlžuje platnosť uvedeného územného rozhodnutia do 25.09.2014. (  )

od: 26.11.2012, do: 11.12.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4289, pridané: 26.11.2012, Martin , veľkosť: 60.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Vengrin Štefan )

od: 26.11.2012, do: 11.12.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4290, pridané: 26.11.2012, Martin , veľkosť: 60.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Durdiak Vladimír )

od: 26.11.2012, do: 11.12.2012

DOKUMENT