titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

Oznámenie o uložení zásielky.

4231, pridané: 07.11.2012, Martin , veľkosť: 60.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Martin Marček )

od: 07.11.2012, do: 22.11.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4232, pridané: 07.11.2012, Martin , veľkosť: 65.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Miroslav Kotlár, Adriana Balážová (2x) )

od: 07.11.2012, do: 22.11.2012

DOKUMENT

Žiadosť o uverejnenie oznámenia o opakovanej dražbe

4233, pridané: 07.11.2012, Martin , veľkosť: 2451.9 kB, typ: pdf

Martinská dražobná spoločnosť ,s.r.o.,Martin ,týmto podáva Mestskému úradu Martin,žiadosť o uverejnenie oznámenia o dražbe bytu č.13,Ul.Timravy č.5, Martin,ktorá sa bude konať 21.11.2012 o 11,00 hod.Kaviareň Žltá ponorka,Vajanského nám.č.2.,Martin (  )

od: 07.11.2012, do: 22.11.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4234, pridané: 07.11.2012, Martin , veľkosť: 63.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Margita Cicková, Ľubomír Garaj )

od: 07.11.2012, do: 22.11.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4235, pridané: 08.11.2012, Martin , veľkosť: 90.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 08.11.2012 trvalý pobyt občana. ( Pavol Zajac )

od: 08.11.2012, do: 23.11.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4236, pridané: 08.11.2012, Martin , veľkosť: 91.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 08.11.2012 trvalý pobyt občana. ( Zlata Hausnerová )

od: 08.11.2012, do: 23.11.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4237, pridané: 08.11.2012, Martin , veľkosť: 90 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 08.11.2012 trvalý pobyt občana. ( Miroslav Nedoba )

od: 08.11.2012, do: 23.11.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4238, pridané: 08.11.2012, Martin , veľkosť: 93.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 08.11.2012 trvalý pobyt občana. ( Gabriela Vavrincová )

od: 08.11.2012, do: 23.11.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4239, pridané: 09.11.2012, Martin , veľkosť: 62.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Andrea Martinská )

od: 09.11.2012, do: 26.11.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4240, pridané: 09.11.2012, Martin , veľkosť: 61.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Cicková Fatma, Facuna Ondrej )

od: 09.11.2012, do: 26.11.2012

DOKUMENT

Verejná vyhláška "o oznámení miesta uloženia písomností"

4241, pridané: 09.11.2012, Martin , veľkosť: 478.7 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina požiadal Mestský úrad v Martine o súčinnosť pri zverejnení Verejnej vyhlášky a oznámení miesta uloženia písomnosti pre adresáta: Martin Murín ,Martin (  )

od: 09.11.2012, do: 26.11.2012

DOKUMENT

Zverejnenie zámeru Mesta Martin previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

4242, pridané: 09.11.2012, Martin , veľkosť: 449.6 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa. (  )

od: 09.11.2012, do: 26.11.2012

DOKUMENT

Zverejnenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

4243, pridané: 09.11.2012, Martin , veľkosť: 166.7 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje prenájom nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa  (  )

od: 09.11.2012, do: 26.11.2012

DOKUMENT

Verejná vyhláška "Oznámenie o začatí stavebného konania

4244, pridané: 12.11.2012, Martin , veľkosť: 914.2 kB, typ: pdf

Mesto Martin,ako príslušný stavebný úrad 1 stupňa,oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania na stavbu:"Zahustenie TS ulR.Viesta Martin (  )

od: 12.11.2012, do: 27.11.2012

DOKUMENT

Verejná vyhláška

4245, pridané: 12.11.2012, Martin , veľkosť: 467 kB, typ: pdf

Mesto Martin,ako príslušný stavebný úrad 1 stupňa,oznamuje začatie stavebného konania na stavbu "Stavebné úpravy bytu č.71 bytového domu č.s.4418, ul.J.Mazúra 12-18 v Martine  (  )

od: 12.11.2012, do: 27.11.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4246, pridané: 13.11.2012, Martin , veľkosť: 62.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Gregor Tibor, Mgr.Čečotka Ľuboš. )

od: 13.11.2012, do: 28.11.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4247, pridané: 13.11.2012, Martin , veľkosť: 61.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Ilovský Anton )

od: 13.11.2012, do: 28.11.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4248, pridané: 13.11.2012, Martin , veľkosť: 61.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Hronček Milan )

od: 13.11.2012, do: 28.11.2012

DOKUMENT

V "Rozhodnutie Stavebné Povolenie"

4249, pridané: 13.11.2012, Martin , veľkosť: 2433.9 kB, typ: pdf

Mesto Martin,ako príslušný stavebný úrad 1 stupňa, prerokoval žiadosť stavebníka na dopravnú stavbu "Rozšírenie parkovacích plôch v MsČ Martin-Záturčie, Ul.A.Stodolu ".  (  )

od: 13.11.2012, do: 28.11.2012

DOKUMENT

Verejná vyhláška "o oznámení miesta uloženia písomností"

4250, pridané: 13.11.2012, Martin , veľkosť: 266.1 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina,pobočka Martin, Jesenského 23, požiadal Mesto Martin o zverejnenie Verejnej vyhlášky o oznámení miesta uloženia písomnosti pre adresáta:Jana Košičárová nar.1961, bytom M.Dullu 20, Martin (  )

od: 13.11.2012, do: 28.11.2012

DOKUMENT

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

4251, pridané: 13.11.2012, Martin , veľkosť: 459.8 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina,pobočka Martin Jesenského 23, požiadal Mesto Martin o zverejnenie Verejnej vyhlášky o oznámení miesta uloženia písomnosti pre adresáta:Filus Jozef,nar.1964 byt.E.B.Lukáča 409/6,Martin a Facuna Jozef nar.1964,byt.Dobšinského 1631/31,Martin  (  )

od: 13.11.2012, do: 28.11.2012

DOKUMENT

Verejná vyhláška "Oznámenie o začatí konania a pozvánka na ústne pojednávanie

4252, pridané: 14.11.2012, Martin , veľkosť: 784.7 kB, typ: pdf

Mesto Martin ako príslušný stavebný úrad 1 stupňa,oznamuje účastníkom konania,začatie konania vo veci umiestnenia reklamného zariadenia druhu bigboard pre žiadateľa JUDr.Patrik Volentier a nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním,dňa 30.11.2012 o 12,30 hod.pred predajňou Kinekus v Košútoch II (bývalá Billa) (  )

od: 14.11.2012, do: 30.11.2012

DOKUMENT

Verejná vyhláška "Oznámenie o doplnení podania v územnom konaní

4253, pridané: 14.11.2012, Martin , veľkosť: 501.8 kB, typ: pdf

Mesto Martin ako vecne a územne príslušný stavebný úrad 1.stupňa,oznamuje účastníkom konania o umiestnení líniovej stavby"Komunikácie a inžinierske siete-PARKVILE MARTIN",stanovuje lehotu 5 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia na uplatnenie námietok a pripomienok ku doplneniu. (  )

od: 14.11.2012, do: 30.11.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4254, pridané: 14.11.2012, Martin , veľkosť: 60.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Lány Pavol )

od: 14.11.2012, do: 29.11.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4255, pridané: 14.11.2012, Martin , veľkosť: 60.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Balún Milan )

od: 14.11.2012, do: 29.11.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4256, pridané: 14.11.2012, Martin , veľkosť: 62.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Kostolný Miroslav )

od: 14.11.2012, do: 29.11.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4257, pridané: 14.11.2012, Martin , veľkosť: 59 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Mik Ladislav )

od: 14.11.2012, do: 29.11.2012

DOKUMENT

Verejná vyhláška "o oznámení miesta uloženia písomností"

4258, pridané: 14.11.2012, Martin , veľkosť: 274.4 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina,pobočka Martin požiadal Mesto Martin o zverejnenie Verejnej vyhlášky o oznámení miesta uloženia písomnosti pre adresáta písomnosti:Mihók Miroslav ,bytom Palárikova 1601/2,MT (  )

od: 14.11.2012, do: 29.11.2012

DOKUMENT

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

4259, pridané: 14.11.2012, Martin , veľkosť: 1851.4 kB, typ: pdf

Dražobník:Platiť sa oplatí s.r.o.,Košícká 56,Bratislava podal oznámenie o dobrovoľnej dražbe "DD PSO143/12-1.kolo na predmet dražby:Byt č.30 bytového domu súpis.č.3730 na ul.Čajkovského štvrť 1 v Martine-Priekopa ,dátum konania dražby 10.12.2012 o 16,00 hod. (  )

od: 14.11.2012, do: 10.12.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4260, pridané: 15.11.2012, Martin , veľkosť: 63.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Lány Pavol, Pauček Jaroslav )

od: 15.11.2012, do: 30.11.2012

DOKUMENT