titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4201, pridané: 26.10.2012, Martin , veľkosť: 92.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 26.10.2012 trvalý pobyt občana. ( Dušana Bartošová )

od: 26.10.2012, do: 12.11.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4202, pridané: 29.10.2012, Martin , veľkosť: 64.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Rokyta Jaroslav, Rohoň Ján, Gregorová Mária. )

od: 29.10.2012, do: 13.11.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4203, pridané: 29.10.2012, Martin , veľkosť: 63.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Putík Róbert, Blahušiak Milan. )

od: 29.10.2012, do: 13.11.2012

DOKUMENT

Verejná vyhláška "o oznámení miesta uloženia písomností"

4204, pridané: 29.10.2012, Martin , veľkosť: 465.5 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina pobočka Martin žiada o poskytnutie súčinnosti "vo vyvesení Verejnej vyhlášky pod.č.9514302/5/3052100/2012 zo dňa 22.10.2012 a o oznámení miesta uloženia písomnosti číslo konania :9514302/5/2745946/2012 zo dňa 28.09.2012" pre adresáta:Bražinová Zuzana,Novákova 571/23,Martin  (  )

od: 29.10.2012, do: 13.11.2012

DOKUMENT

Verejná vyhláška "o oznámení miesta uloženia písomností"

4205, pridané: 29.10.2012, Martin , veľkosť: 477.1 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina pobočka Martin,žiada o poskytnutie súčinnosti spočívajúcej vo vyvesení "Verejnej Vyhlášky č.j.9514302/5/3056918/2012 zo dňa 23.10.2012 a o oznámení miesta uloženia písomnosti č.9514302/5/3056474/2012 zo dňa 23.10.2012 pre adresáta Zuzana Konvalinková,Timravy 1099/4-Podháj,Martin (  )

od: 29.10.2012, do: 13.11.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4206, pridané: 30.10.2012, Martin , veľkosť: 61.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: František Mintál )

od: 30.10.2012, do: 14.11.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4207, pridané: 30.10.2012, Martin , veľkosť: 58.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Ondrej Facuna )

od: 30.10.2012, do: 14.11.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4208, pridané: 30.10.2012, Martin , veľkosť: 58.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Miroslav Baran )

od: 30.10.2012, do: 14.11.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4209, pridané: 30.10.2012, Martin , veľkosť: 69.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Erik Cicko, Ján Buzák, Róbert Puška, Marek Baláž, Mária Cicková, Mikuláš Pompa, Vladimír Šugár, Matilda Facunová, Ondrej Facuna, Jaroslav Rokyta, Ján Dávidík )

od: 30.10.2012, do: 14.11.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4210, pridané: 30.10.2012, Martin , veľkosť: 58.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Jozef Senko )

od: 30.10.2012, do: 14.11.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4211, pridané: 30.10.2012, Martin , veľkosť: 61.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Oľga Uríčková )

od: 30.10.2012, do: 14.11.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4212, pridané: 30.10.2012, Martin , veľkosť: 60.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Peter Horník )

od: 30.10.2012, do: 14.11.2012

DOKUMENT

Verejná vyhláška "Oznámenie o začatí stavebného konania a pozvánka na ústne pojednávanie

4213, pridané: 31.10.2012, Martin , veľkosť: 533.5 kB, typ: pdf

Mesto Martin ako vecne a územne príslušný stavebný úrad 1.stupňa,oznamuje a nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním dňa 20.11.2012 10.00 hod. v kanc.č.320 na MsÚ Martin-3.poschodie,s následnou obhliedkou na mieste stavby.  (  )

od: 31.10.2012, do: 15.11.2012

DOKUMENT

Verejná Vyhláška "Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením Diaľnica D1

4214, pridané: 31.10.2012, Martin , veľkosť: 2299.2 kB, typ: pdf

Stavebník Národná diaľničná spoločnosť,a.s.Mlynské Nivy45,Bratislava požiadal dňa 18.09.2012 o vydanie povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením na stavbu:Diaľnica D1 Dubná Skala-Turany . (  )

od: 31.10.2012, do: 15.11.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4215, pridané: 31.10.2012, Martin , veľkosť: 66.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností.  ( Adresáti: Hanzel Ľubomír, Cicková Margita )

od: 31.10.2012, do: 15.11.2012

DOKUMENT

Dražobná vyhláška

4216, pridané: 31.10.2012, Martin , veľkosť: 253.7 kB, typ: pdf

Súdny exekútor Mgr.Juraj Gallo,so sídlom Jilemníckeho 12, Martin,vydáva Dražobnú vyhlášku na opakovanú dražbu hnuteľných vecí, Osobné mot.vozidlo Škoda Octavia 1.6GLX r.v.1998,EČ TN-633BF (  )

od: 31.10.2012, do: 14.11.2012

DOKUMENT

Verejná vyhláška "o oznámení miesta uloženia písomností"

4217, pridané: 02.11.2012, Martin , veľkosť: 462.1 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina pobočka Martin,Jesenského 23 požiadal o poskytnutie súčinnosti vo vyvesení Verejnej vyhlášky a oznámenia miesta uloženia písomnosti pre adresáta,Bodenek Peter,J.Alexyho 4607/15,Martin (  )

od: 02.11.2012, do: 19.11.2012

DOKUMENT

Verejná vyhláška "o oznámení miesta uloženia písomností"

4218, pridané: 02.11.2012, Martin , veľkosť: 376.8 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina,pobočka Martin Jesenského 23 požiadal o vyvesenie verejnej vyhlášky a o oznámení miesta uloženia písomnosti pre adresáta:Danišová Milena,C.Majerníka 4614/17,Martin (  )

od: 02.11.2012, do: 19.11.2012

DOKUMENT

Verejná vyhláška "o oznámení miesta uloženia písomností"

4219, pridané: 02.11.2012, Martin , veľkosť: 994.9 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina,pobočka Martin,Jesenského 23,požiadal o zverejnenie Verejnej vyhlášky a o oznámení miesta uloženia písomnosti pre adresáta:Bieliková Aneta,Bielik Peter,Baláž Štefan (  )

od: 02.11.2012, do: 19.11.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4220, pridané: 05.11.2012, Martin , veľkosť: 61.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Miškusová Eva, Tomek Ladislav )

od: 05.11.2012, do: 20.11.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4221, pridané: 05.11.2012, Martin , veľkosť: 63 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Šípoš Roman, Šípošová Ingrid )

od: 05.11.2012, do: 20.11.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4222, pridané: 05.11.2012, Martin , veľkosť: 62.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Rohoň Miroslav, Šugár Vladimír )

od: 05.11.2012, do: 20.11.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4223, pridané: 05.11.2012, Martin , veľkosť: 58.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Cabala Jaroslav, Vojtyla Peter )

od: 05.11.2012, do: 20.11.2012

DOKUMENT

Verejná vyhláška "Oznámenie o začatí stavebného konania

4224, pridané: 06.11.2012, Martin , veľkosť: 1372.3 kB, typ: pdf

Mesto Martin,ako príslušný stavebný úrad 1 stupňa,oznamuje účastníkom konania a na prerokovanie návrhu žiadosti o vydanie stavebného povolenia na stavbu "Zahustenie TS URBÁR" nariaďuje ústne pojednávanie dňa 26.11.2012 o 10,00 hod.  (  )

od: 06.11.2012, do: 25.11.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4225, pridané: 06.11.2012, Martin , veľkosť: 61 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Zuzana Mahútová )

od: 06.11.2012, do: 21.11.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4226, pridané: 06.11.2012, Martin , veľkosť: 62.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Vladimír Valkovský )

od: 06.11.2012, do: 21.11.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4227, pridané: 06.11.2012, Martin , veľkosť: 61.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Bohumil Boháčik )

od: 06.11.2012, do: 21.11.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4228, pridané: 06.11.2012, Martin , veľkosť: 64 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Karol Gulassa, Kristína Sendreiová )

od: 06.11.2012, do: 21.11.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4229, pridané: 06.11.2012, Martin , veľkosť: 68.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Božena Androvičová, Branislav Bródy, Ľubica Drabantová, Miroslav Dudáš, Milan Húšťava, Ľubica Langová, Janka Milučká, Ivan Rizman Ing. )

od: 06.11.2012, do: 21.11.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4230, pridané: 07.11.2012, Martin , veľkosť: 58.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Roman Truhan )

od: 07.11.2012, do: 22.11.2012

DOKUMENT