titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

Oznámenie o uložení zásielky.

4171, pridané: 18.10.2012, Martin , veľkosť: 60.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Balún Milan )

od: 18.10.2012, do: 05.11.2012

DOKUMENT

Žiadosť o doručenie zásielky

4172, pridané: 18.10.2012, Martin , veľkosť: 277.1 kB, typ: pdf

Obvodný úrad Martin,odbor ekonomický a organizačný koná vo veci ,neuhradenia pokuty za priestupok voči povinnému : František Vidlák a Jaroslav Kováč (  )

od: 18.10.2012, do: 02.11.2012

DOKUMENT

Verejná vyhláška "o oznámení miesta uloženia písomností"

4173, pridané: 18.10.2012, Martin , veľkosť: 483.5 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina žiada o poskytnutie súčinnosti a zverejnení vyhlášky o oznámení miesta uloženia písomnosti pre adresáta: Zuzana Trusková ,Martin (  )

od: 18.10.2012, do: 02.11.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4174, pridané: 19.10.2012, Martin , veľkosť: 62.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Vladimír Milan, Štefan Mikula, Peter Vojtyla )

od: 19.10.2012, do: 05.11.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4175, pridané: 19.10.2012, Martin , veľkosť: 63.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Róbert Dancso, Ivana Žúborová, Jozef Facuna )

od: 19.10.2012, do: 05.11.2012

DOKUMENT

Žiadosť o poskytnutie súčinnosti,Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

4176, pridané: 22.10.2012, Martin , veľkosť: 437.8 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina žiada o poskytnutie súčinnosti v doručení písomnosti a vyvesení Verejnej vyhlášky č.j.9514302/5/2957330/2012 pre adresáta:Anna Samolejová, Kuzmányho 37, Martin (  )

od: 22.10.2012, do: 06.11.2012

DOKUMENT

Žiadosť o poskytnutie súčinnosti,Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

4177, pridané: 22.10.2012, Martin , veľkosť: 440.2 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina žiada o poskytnutie súčinnosti v doručení písomnosti a vyvesení Verejnej vyhlášky č.j.:9514302/5/2956243/2012 a písomnosť č.j.:9514302/5/2668045/2012,pre adresáta Miroslav Staňo,Timravy 1105/11, Martin (  )

od: 22.10.2012, do: 06.11.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4178, pridané: 22.10.2012, Martin , veľkosť: 92 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 22.10.2012 trvalý pobyt občana. ( Marek Tamáši )

od: 22.10.2012, do: 06.11.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4179, pridané: 22.10.2012, Martin , veľkosť: 90.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 22.10.2012 trvalý pobyt občana. ( Miroslav Kvostka )

od: 22.10.2012, do: 06.11.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4180, pridané: 22.10.2012, Martin , veľkosť: 93.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 22.10.2012 trvalý pobyt občana. ( Antonín Hes, Oľga Hesová, Martin Hes, Peter Hes )

od: 22.10.2012, do: 06.11.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4181, pridané: 23.10.2012, Martin , veľkosť: 58.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Repka Jaroslav (2x) )

od: 23.10.2012, do: 07.11.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4182, pridané: 23.10.2012, Martin , veľkosť: 62.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Facunová Matilda, Staš Silvester )

od: 23.10.2012, do: 07.11.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4183, pridané: 23.10.2012, Martin , veľkosť: 61.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Rakyta Dušan )

od: 23.10.2012, do: 07.11.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4184, pridané: 23.10.2012, Martin , veľkosť: 58.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Vavro Peter )

od: 23.10.2012, do: 07.11.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4185, pridané: 23.10.2012, Martin , veľkosť: 61.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Facunová Katarína )

od: 23.10.2012, do: 07.11.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4186, pridané: 23.10.2012, Martin , veľkosť: 61.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Cicková Margita )

od: 23.10.2012, do: 07.11.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4187, pridané: 23.10.2012, Martin , veľkosť: 60.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Balún Milan )

od: 23.10.2012, do: 07.11.2012

DOKUMENT

ROZHODNUTIE-Verejná vyhláška-

4188, pridané: 23.10.2012, Martin , veľkosť: 952.5 kB, typ: pdf

Mesto Martin,ako príslušný stavebný úrad 1 stupňa prerokoval žiadosť od MARTICO s.r.o.,Martin o predĺženie platnosti uvedeného územného rozhodnutia a predlžuje do 03.12.2015,územie stavby,určené trasou ulíc B.Němcovej,Benkova,J.Šimka,J.Fraňa,Stavbárska,Kollárova,JahodníckaPriehradka sa nemení. (  )

od: 23.10.2012, do: 07.11.2012

DOKUMENT

ROZHODNUTIE-Verejná vyhláška-

4189, pridané: 23.10.2012, Martin , veľkosť: 935.7 kB, typ: pdf

Mesto Martin,ako príslušný stavebný úrad 1 stupňa,prerokoval žiadosť o predĺženie územného rozhodnutia od MARTICO s.r.o.,Martin a predlžuje platnosť uvedeného územného rozhodnutia do 03.12.2015.Územie stavby,určené trasou ulíc Gogoľova,J.Kronera, Malinovského,D.Michaelliho,Stavbárska,Konevova ďalej zverejnené vo vyhláške sa nemení. (  )

od: 23.10.2012, do: 07.11.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4190, pridané: 24.10.2012, Martin , veľkosť: 62.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Lučanský Jozef )

od: 24.10.2012, do: 08.11.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4191, pridané: 24.10.2012, Martin , veľkosť: 61.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Dudáš Miroslav )

od: 24.10.2012, do: 08.11.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4192, pridané: 24.10.2012, Martin , veľkosť: 61.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Svitač Miroslav )

od: 24.10.2012, do: 08.11.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4193, pridané: 24.10.2012, Martin , veľkosť: 64.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Putík Róbert (3x), Rácová Dana )

od: 24.10.2012, do: 08.11.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4194, pridané: 24.10.2012, Martin , veľkosť: 61.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Szombathelyi Ladislav, Lukašík Peter, Duda Michal  )

od: 24.10.2012, do: 08.11.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4195, pridané: 25.10.2012, Martin , veľkosť: 61.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky. ( Adresát: Sládek Ľubomír )

od: 25.10.2012, do: 09.11.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4196, pridané: 25.10.2012, Martin , veľkosť: 63.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielok. ( Adresáti: Kubošník Peter, Hruboň Juraj )

od: 25.10.2012, do: 09.11.2012

DOKUMENT

Verejná vyhláška

4197, pridané: 26.10.2012, Martin , veľkosť: 2166.8 kB, typ: pdf

Oznámenie o strategickom dokumente "Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2011-2015. (  )

od: 26.10.2012, do: 09.11.2012

DOKUMENT

Verejná vyhláška"Rozhodnutie"

4198, pridané: 26.10.2012, Martin , veľkosť: 1026.4 kB, typ: pdf

Ministerstvo dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja SR,ako špeciálny úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty, vydáva rozhodnutie,ktorým povoľuje podľa §5 ods.2 zákona č.669/2007 Z.z.do 30.11.2014 časovo obmedzené predčasné užívanie stavby"Diaľnica D1 Dubná Skala-Turany. (  )

od: 26.10.2012, do: 09.11.2012

DOKUMENT

Ponuka na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Martin formou priameho nájmu č.9/NP/2

4199, pridané: 26.10.2012, Martin , veľkosť: 1009.9 kB, typ: pdf

Mesto Martin, vyhlasuje ponuku na prenájom nasledovných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta formou priameho nájmu:-priestory v budove na Ul.divadelná 17,na účely kancelárií, kancelárie v AB na Ul.Kollárova 90, Ul.Kohútova podchod-obchodné priestory, atd.  (  )

od: 26.10.2012, do: 09.11.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4200, pridané: 26.10.2012, Martin , veľkosť: 90 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 26.10.2012 trvalý pobyt občana. ( Miroslav Ferkl )

od: 26.10.2012, do: 12.11.2012

DOKUMENT