titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

upozornenie pre občanov - abecedný zoznam /pokračovanie/

391, pridané: 17.03.2009, Martin , veľkosť: 537.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine upozorňuje občanov, ktorým bol k 23.2.2009 zrušený trvalý pobyt podľa §7 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov a miestom ich trvalého pobytu je "Mesto Martin", aby si prevzali platobné výmery na vyrubenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2009 osobne na Mestskom úrade v Martine v Klientskom centre /prízemie/ do 31.3.2009. ( v prílohe zoznam občanov str. č. 28-33 )

od: 17.03.2009, do: 15.04.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

392, pridané: 20.03.2009, Martin , veľkosť: 83.7 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ingrid Adamcová, nar. 20.10.1964 )

od: 20.03.2009, do: 03.04.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

393, pridané: 20.03.2009, Martin , veľkosť: 59.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresát - Rastislav Haščák, nar. 8.7.1982 )

od: 20.03.2009, do: 06.04.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška str.1-6

394, pridané: 20.03.2009, Martin , veľkosť: 731 kB, typ: pdf

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydáva verejnou vyhláškou rozhodnutie, ktorým povoľuje objekty stavby ( "Dialnica D1 Višňové - Dubná skala" )

od: 20.03.2009, do: 31.03.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška - str.7-12

395, pridané: 20.03.2009, Martin , veľkosť: 810.2 kB, typ: pdf

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydáva verejnou vyhláškou rozhodnutie, ktorým povoľuje objekty stavby ( "Diaľnica D1 Višňové - Dubná skala" )

od: 20.03.2009, do: 31.03.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška - str.13-17

396, pridané: 20.03.2009, Martin , veľkosť: 609.3 kB, typ: pdf

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydáva verejnou vyhláškou rozhodnutie, ktorým povoľuje objekty stavby ( "Dialnica D1 Višňové - Dubná skala" )

od: 20.03.2009, do: 31.03.2009

DOKUMENT

Verejná vyhláška

397, pridané: 24.03.2009, Martin , veľkosť: 358.9 kB, typ: pdf

Oznámenie o začatí územného konania a pozvánka na ústne pojednávanie ( Centrum obchodu a služieb Košúty )

od: 24.03.2009, do: 08.04.2009

DOKUMENT

Verejná vyhláška

398, pridané: 24.03.2009, Martin , veľkosť: 368.5 kB, typ: pdf

Oznámenie o začatí územného konania a pozvánka na ústne pojednávanie ( Obchodné centrum Fachmarkt Martin )

od: 24.03.2009, do: 08.04.2009

DOKUMENT

Verejná vyhláška

399, pridané: 24.03.2009, Martin , veľkosť: 380.7 kB, typ: pdf

Oznámenie o začatí územného konania a pozvánka na ústne pojednávanie ( Obchodné centrum Martin Košúty - Košúty )

od: 24.03.2009, do: 08.04.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

400, pridané: 24.03.2009, Martin , veľkosť: 63.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 23.3.2009 trvalý pobyt občana ( Vladimír Karman, nar. 28.6.1955 )

od: 25.03.2009, do: 08.04.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

401, pridané: 24.03.2009, Martin , veľkosť: 62.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 23.3.2009 trvalý pobyt občana ( František Chovanec, nar. 7.5.1979 )

od: 25.03.2009, do: 08.04.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

402, pridané: 24.03.2009, Martin , veľkosť: 62.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníka bytu zrušila dňom 23.3.2009 trvalý pobyt občana ( Kamil Brutovský, nar. 10.1.1974 )

od: 25.03.2009, do: 08.04.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

403, pridané: 24.03.2009, Martin , veľkosť: 63 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 23.3.2009 trvalý pobyt občana ( Hana Hrašková, nar. 31.3.1948 )

od: 25.03.2009, do: 08.04.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

404, pridané: 24.03.2009, Martin , veľkosť: 62.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 23.3.2009 trvalý pobyt občana ( Jozef Mikulajčík, nar. 26.12.1959 )

od: 25.03.2009, do: 08.04.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

405, pridané: 24.03.2009, Martin , veľkosť: 70.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 23.3.2009 trvalý pobyt občana ( rod. Pirigyiová /4 osoby/ )

od: 25.03.2009, do: 08.04.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

406, pridané: 25.03.2009, Martin , veľkosť: 83.6 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Vojtech Trúchly, nar. 13.7.1957 )

od: 25.03.2009, do: 08.04.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

407, pridané: 26.03.2009, Martin , veľkosť: 60.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Anna Bražinová, nar. 22.1.1973 )

od: 26.03.2009, do: 10.04.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

408, pridané: 26.03.2009, Martin , veľkosť: 61.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Stanislav Minársky, nar. 1983 )

od: 26.03.2009, do: 10.04.2009

DOKUMENT

vyhláška

409, pridané: 26.03.2009, Martin , veľkosť: 167.9 kB, typ: pdf

Judr. Mária Macháčková, notár ako súdny komisár upovedomuje a vyzýva dediča  ( Vladimír Firic, nar. 14.7.1968 )

od: 26.03.2009, do: 09.04.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

410, pridané: 26.03.2009, Martin , veľkosť: 721 kB, typ: pdf

Mesto Martin vydáva verejnou vyhláškou oznámenie o začatí územných konaní líniových stavieb a pozvánku na ústne pojednávanie.  (  )

od: 26.03.2009, do: 09.04.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

411, pridané: 26.03.2009, Martin , veľkosť: 65.4 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 25.3.2009 trvalý pobyt občana ( Milan Babušiak, Dana Babušiaková, Natália Babušiaková )

od: 26.03.2009, do: 09.04.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

412, pridané: 26.03.2009, Martin , veľkosť: 61.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 25.3.2009 trvalý pobyt občana ( Zlatko Hric, nar. 26.7.1963 )

od: 26.03.2009, do: 09.04.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

413, pridané: 26.03.2009, Martin , veľkosť: 61.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 25.3.2009 trvalý pobyt občana ( Jaroslav Páleš, nar. 20.5.1969 )

od: 26.03.2009, do: 09.04.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

414, pridané: 27.03.2009, Martin , veľkosť: 59.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marek Páleš, nar. 1978 )

od: 27.03.2009, do: 10.04.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

415, pridané: 27.03.2009, Martin , veľkosť: 60.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Zdenko Konček, nar. 1958 )

od: 27.03.2009, do: 10.04.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

416, pridané: 27.03.2009, Martin , veľkosť: 59.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Peter Ševčík, nar. 28.3.1964 )

od: 27.03.2009, do: 10.04.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

417, pridané: 27.03.2009, Martin , veľkosť: 60.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Ing. Mário Debrecéni, nar. 29.1.1970 )

od: 27.03.2009, do: 10.04.2009

DOKUMENT

oznámenie o dobrovoľnej dražbe

418, pridané: 27.03.2009, Martin , veľkosť: 490 kB, typ: pdf

Dražovník Public auction, s.r.o. vydáva oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. DD 05/2008 ( termín konania dražba 17.4.2009 )

od: 27.03.2009, do: 17.04.2009

DOKUMENT

Verejná vyhláška

419, pridané: 27.03.2009, Martin , veľkosť: 709.3 kB, typ: pdf

Verejná vyhláška, rozhodnutie, stavebné povolenie ( Pešia zóna Martin - II. etapa - ukončenie ulíc M.R.Štefánika a A. Kmeťa )

od: 27.03.2009, do: 27.04.2009

DOKUMENT

Verejná vyhláška

420, pridané: 27.03.2009, Martin , veľkosť: 583.7 kB, typ: pdf

Verejná vyhláška, rozhodnutie, stavebné povolenie - grafická príloha ( Pešia zóna Martin - II. etapa - ukončenie ulíc M.R.Štefánika a A. Kmeťa - grafická príloha )

od: 27.03.2009, do: 27.04.2009

DOKUMENT