titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

Oznámenie o uložení zásielok.

4141, pridané: 10.10.2012, Martin , veľkosť: 64.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Cicková Fatma, Dotko Mário, Gregorová Mária )

od: 10.10.2012, do: 25.10.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4142, pridané: 11.10.2012, Martin , veľkosť: 61.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Mazáč Radek )

od: 11.10.2012, do: 26.10.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4143, pridané: 11.10.2012, Martin , veľkosť: 61.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Piňáková Judita )

od: 11.10.2012, do: 26.10.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4144, pridané: 11.10.2012, Martin , veľkosť: 60.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Stojková Viola )

od: 11.10.2012, do: 26.10.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4145, pridané: 12.10.2012, Martin , veľkosť: 60.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Majerov Viktor, Lány Pavol, Gregor Marcel )

od: 12.10.2012, do: 29.10.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4146, pridané: 12.10.2012, Martin , veľkosť: 63.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Štrkáčová Janka, Facunová Matilda )

od: 12.10.2012, do: 29.10.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4147, pridané: 12.10.2012, Martin , veľkosť: 61.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Novák Peter )

od: 12.10.2012, do: 29.10.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4148, pridané: 12.10.2012, Martin , veľkosť: 61.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Šibíková Věra )

od: 12.10.2012, do: 29.10.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4149, pridané: 12.10.2012, Martin , veľkosť: 92 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 12.10.2012 trvalý pobyt občana. ( Peter Jančok )

od: 12.10.2012, do: 29.10.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4150, pridané: 12.10.2012, Martin , veľkosť: 93.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 12.10.2012 trvalý pobyt občana. ( Ľubomír Dávid )

od: 12.10.2012, do: 29.10.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4151, pridané: 12.10.2012, Martin , veľkosť: 94.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 12.10.2012 trvalý pobyt občana. ( Marek Čuchta, Iveta Čuchtová, Patrícia Čuchtová )

od: 12.10.2012, do: 29.10.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4152, pridané: 12.10.2012, Martin , veľkosť: 92.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 12.10.2012 trvalý pobyt občana. ( Mária Nikodemová st., Mária Nikodemová ml. )

od: 12.10.2012, do: 29.10.2012

DOKUMENT

pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva

4153, pridané: 15.10.2012, Martin , veľkosť: 73.5 kB, typ: pdf

Primátor mesta Martin Mgr. art. Andrej Hrnčiar zvoláva na deň 22. októbra 2012 zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Martine. (  )

od: 15.10.2012, do: 23.10.2012

DOKUMENT

Verejná vyhláška "Upovedomenie o odvolaní"

4154, pridané: 15.10.2012, Martin , veľkosť: 867.2 kB, typ: pdf

Mesto Martin,ako príslušný stavebný úrad I.stupňa v zmysle §117 ods.1zákona č.50/1976Zb.o územnom plánovaní a stavebnom poriadku(stavebný zákon) nariadilo vlastníkom bytov a nebytových priestorov v b.d.č.s.4215 na Ul.Rázusova č.7,9,11 v Martine opatrenia na zabezpečenie trvalého odvetrania všetkých priestorov v bytoch, v ktorých nie je možné prirodzené vetranie. (  )

od: 15.10.2012, do: 30.10.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4155, pridané: 15.10.2012, Martin , veľkosť: 61.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Vladimír Šugár )

od: 15.10.2012, do: 30.10.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4156, pridané: 15.10.2012, Martin , veľkosť: 61.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností.  ( Adresáti: Hák Richard, Senko Jozef )

od: 15.10.2012, do: 30.10.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4157, pridané: 15.10.2012, Martin , veľkosť: 65 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností.  ( Adresáti: Jankovičová Beáta, Djubašák Vladimír, Facuna Tibor, Janota Michal )

od: 15.10.2012, do: 30.10.2012

DOKUMENT

Verejná vyhláška "o oznámení miesta uloženia písomností"

4158, pridané: 16.10.2012, Martin , veľkosť: 504.3 kB, typ: pdf

Mesto Banská Bystrica,ako správca dane podľa §4 ods.1 zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (ďalej len daňový poriadok)vykonáva podľa ustanovenia §35 daňového poriadku doručovanie písomností touto verejnou vyhláškou ,pre adresáta písomností : Anna Vanečková,Hrdinov SNP 1708/2,Martin ,Identifikátor:26.04.1962 (  )

od: 16.10.2012, do: 31.10.2012

DOKUMENT

Verejná vyhláška "Oznámenie o začatí stavebného konania

4159, pridané: 16.10.2012, Martin , veľkosť: 520.6 kB, typ: pdf

Stavebník Martico,a.s.,Východná 14,036 01 Martin,podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:"Rekonštrukcia sústavy CZT Ul.J.Palkoviča,Zvolenská a Jilemníckeho" (  )

od: 16.10.2012, do: 31.10.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4160, pridané: 17.10.2012, Martin , veľkosť: 60.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Klája Ivan )

od: 17.10.2012, do: 02.11.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4161, pridané: 17.10.2012, Martin , veľkosť: 58.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Talapka Marek )

od: 17.10.2012, do: 02.11.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4162, pridané: 17.10.2012, Martin , veľkosť: 58.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Gregor Jaroslav )

od: 17.10.2012, do: 02.11.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4163, pridané: 17.10.2012, Martin , veľkosť: 58.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Kozol Rastislav )

od: 17.10.2012, do: 02.11.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4164, pridané: 17.10.2012, Martin , veľkosť: 65.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Kubačka Ferdinand, Kopta Vladimír, Lány Pavol )

od: 17.10.2012, do: 02.11.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4165, pridané: 17.10.2012, Martin , veľkosť: 63.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Trusková Zuzana, Vavrečan Jaroslav )

od: 17.10.2012, do: 02.11.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4166, pridané: 17.10.2012, Martin , veľkosť: 60.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Šimko Milan )

od: 17.10.2012, do: 02.11.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4167, pridané: 17.10.2012, Martin , veľkosť: 61.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Gregorová Anna )

od: 17.10.2012, do: 02.11.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4168, pridané: 18.10.2012, Martin , veľkosť: 64.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností.  ( Adresáti: Svitač Miroslav, Andrejková Beáta )

od: 18.10.2012, do: 05.11.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4169, pridané: 18.10.2012, Martin , veľkosť: 58.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Koliba Jozef )

od: 18.10.2012, do: 05.11.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4170, pridané: 18.10.2012, Martin , veľkosť: 61 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Káger Milan )

od: 18.10.2012, do: 05.11.2012

DOKUMENT