titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4111, pridané: 02.10.2012, Martin , veľkosť: 91.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu dňa 02.10.2012 zrušila trvalý pobyt občana. ( Mária Smutná )

od: 02.10.2012, do: 17.10.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4112, pridané: 02.10.2012, Martin , veľkosť: 127.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Váňa Ján )

od: 02.10.2012, do: 17.10.2012

DOKUMENT

Verejná vyhláška

4113, pridané: 03.10.2012, Martin , veľkosť: 433.1 kB, typ: pdf

Mesto Martin,ako príslušný stavebný úrad I.stupňa začal konanie o dodatočnom povolení stavby "Stavebné úpravy bytu č.40 v bytovom dome č.s.3727 na Ul.Devínska č.7,Martin" a upúšťa sa od ústneho pojednávania (  )

od: 03.10.2012, do: 19.10.2012

DOKUMENT

Verejná vyhláška

4114, pridané: 03.10.2012, Martin , veľkosť: 3226.5 kB, typ: pdf

Mesto Martin,ako príslušný stavebný úrad I.stupňa vydal"ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY, Rekonštrukcia HV rozvodu Martin Sever-etapa 2.,3.,4.  (  )

od: 03.10.2012, do: 19.10.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4115, pridané: 03.10.2012, Martin , veľkosť: 61.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Bellová Jana, Hanulová Dana )

od: 03.10.2012, do: 18.10.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4116, pridané: 03.10.2012, Martin , veľkosť: 65.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Dudová Zuzana, Holbus Mikuláš, Gregorová Dáša )

od: 03.10.2012, do: 18.10.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4117, pridané: 03.10.2012, Martin , veľkosť: 65.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresíti: Haščák Rastislav, Mayer Marián, Pauček Jaroslav )

od: 03.10.2012, do: 18.10.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4118, pridané: 03.10.2012, Martin , veľkosť: 61.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Veselka Ján )

od: 03.10.2012, do: 18.10.2012

DOKUMENT

Oznámenie o Obchodnej verejnej súťaže č.6/2012

4119, pridané: 03.10.2012, Martin , veľkosť: 1734.9 kB, typ: pdf

Mesto Martin vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č.6/2012 s vyhodnotením formou elektronickej aukcie.Predmetom predaja je nehnuteľný majetok "Stavba-SO 04 Deliaci objekt Milénium so súp.č.9859,na Divadelnej ulici,k.ú.Martin" (  )

od: 03.10.2012, do: 19.10.2012

DOKUMENT

Dražobná vyhláška

4120, pridané: 04.10.2012, Martin , veľkosť: 247 kB, typ: pdf

Dražba hnuteľných vecí ,predmetom dražby je Osobné mot.vozidlo Škoda Octavia 1.6GLX r.v.1998,EČ:TN-633 BF (  )

od: 04.10.2012, do: 05.10.2012

DOKUMENT

Zverejnenie záznamu

4121, pridané: 04.10.2012, Martin , veľkosť: 370.4 kB, typ: pdf

Zverejnenie záznamu o prerokovaní materiálu "Hodnocení vplivú na lokality soustavy Natura 2000"diaľnice D1 Turany-Hubová (  )

od: 04.10.2012, do: 05.11.2012

DOKUMENT

Verejná vyhláška

4122, pridané: 04.10.2012, Martin , veľkosť: 508.9 kB, typ: pdf

Výkaz nedoplazkov číslo 1226799017,zo dňa 23.08.2012,pre adresáta:Ján SENDREI,trvalý pobyt: Matúša DULU 4924/48,038 61 Martin (  )

od: 04.10.2012, do: 19.10.2012

DOKUMENT

Verejná vyhláška

4123, pridané: 04.10.2012, Martin , veľkosť: 572 kB, typ: pdf

Oznámenie o začatí zlúčeného a stavebného konania a lehota na uplatnenie námietok a pripomienok žiadosti o stavebné povolenie na stavbu "Záhradná chatka-novostavba". (  )

od: 04.10.2012, do: 22.10.2012

DOKUMENT

Verejná vyhláška

4124, pridané: 04.10.2012, Martin , veľkosť: 2048.8 kB, typ: pdf

Mesto Martin,ako príslušný stavebný úrad I.stupňa vydal "Rozhodnutie stavebné povolenie,REKONŚTRUKCIA A MODERNIZÁCIA SÚSTAV CZT,okruhy Severná a Východná,Martin". Stavba "Rekonštrukcia sústavy CZT EB centrum Martin ". (  )

od: 04.10.2012, do: 22.10.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4125, pridané: 04.10.2012, Martin , veľkosť: 61.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Cicková Renáta )

od: 04.10.2012, do: 19.10.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4126, pridané: 04.10.2012, Martin , veľkosť: 61.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Balák Maroš )

od: 04.10.2012, do: 19.10.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4127, pridané: 04.10.2012, Martin , veľkosť: 58.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Talapka Marek )

od: 04.10.2012, do: 19.10.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4128, pridané: 04.10.2012, Martin , veľkosť: 58.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Gregor Igor )

od: 04.10.2012, do: 19.10.2012

DOKUMENT

Oznámenie o zmene"Diaľnica D1 Dubná skala-Turany"

4129, pridané: 04.10.2012, Martin , veľkosť: 544.3 kB, typ: pdf

Národná diaľničná spoločnosť,a.s.so sídlom v Bratislave,predložil Ministerstvu životného prostredia SR "Oznámenie o zmene" podľa prílohy "Diaľnica D1 Dubná skala-Turany". (  )

od: 04.10.2012, do: 05.11.2012

DOKUMENT

Zverejnenie zámeru Mesta Martin previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

4130, pridané: 05.10.2012, Martin , veľkosť: 871 kB, typ: pdf

Mestský úrad oddelenie majetku zverejňuje prenájom nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa. (  )

od: 05.10.2012, do: 23.10.2012

DOKUMENT

Verejná vyhláška ROZHODNUTIE

4131, pridané: 08.10.2012, Martin , veľkosť: 4428.1 kB, typ: pdf

Ministerstvo dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja SR,ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty, vydáva rozhodnutie,ktorým povoľuje podľa § 68 zákona č.50/1976 Zb.zmenu stavby pred jej dokončením na stavbu Diaľnica D1 Dubná Skala-Turany (  )

od: 08.10.2012, do: 07.11.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4132, pridané: 08.10.2012, Martin , veľkosť: 60.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Vagánek Ján )

od: 08.10.2012, do: 23.10.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4133, pridané: 08.10.2012, Martin , veľkosť: 61.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Dudášová Eva )

od: 08.10.2012, do: 23.10.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4134, pridané: 08.10.2012, Martin , veľkosť: 60.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Žatko Michal )

od: 08.10.2012, do: 23.10.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4135, pridané: 08.10.2012, Martin , veľkosť: 64.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Zapatická Janka, Dorušák Jozef )

od: 08.10.2012, do: 23.10.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4136, pridané: 08.10.2012, Martin , veľkosť: 63.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Mertiňák Ľuboš, Šípoš Roman )

od: 08.10.2012, do: 23.10.2012

DOKUMENT

Žiadosť o uverejnenie oznámenia o dražbe na úradnej tabuli

4137, pridané: 09.10.2012, Martin , veľkosť: 2317.7 kB, typ: pdf

Martinská dražobná spoločnosť,s.r.o.,E.B.Lukáča 2,žiada o oznámenie o dražbe č.2012-009 nehnuteľných vecí"byt č.13,Ul.Timravy č.5,súpis.č.1098,Martin/ďalej len dom/spoluvlastn.podiel spoločných častiach".  (  )

od: 09.10.2012, do: 24.10.2012

DOKUMENT

Žiadosť o poskytnutie súčinnosti,Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

4138, pridané: 09.10.2012, Martin , veľkosť: 431.9 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina žiada o poskytnutie súčinnosti v doručení exekučnej výzvy č.9500501/5/2753358/2012 a vo vyvesení Verejnej vyhlášky č.9500501/5/2792484/2012 a oznámenia miesta uloženia písomnosti pre adresáta :Vladimír Valkovský,Martin (  )

od: 09.10.2012, do: 24.10.2012

DOKUMENT

Verejná Vyhláška oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením

4139, pridané: 09.10.2012, Martin , veľkosť: 1167.3 kB, typ: pdf

Verejná Vyhláška "Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením Diaľnice D1 Višňové-Dubná Skala " (  )

od: 09.10.2012, do: 24.10.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4140, pridané: 10.10.2012, Martin , veľkosť: 62.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Tkáčik Peter, Leštinský Peter )

od: 10.10.2012, do: 25.10.2012

DOKUMENT