titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

Oznámenie o uložení zásielky.

4081, pridané: 24.09.2012, Martin , veľkosť: 61.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Romana Zifčáková )

od: 24.09.2012, do: 09.10.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4082, pridané: 24.09.2012, Martin , veľkosť: 62.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Želmíra Jendrišáková )

od: 24.09.2012, do: 09.10.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4083, pridané: 24.09.2012, Martin , veľkosť: 58.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Jozef Zghlut )

od: 24.09.2012, do: 09.10.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4084, pridané: 24.09.2012, Martin , veľkosť: 62.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: František Peschka )

od: 24.09.2012, do: 09.10.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4085, pridané: 24.09.2012, Martin , veľkosť: 64.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Jozef Zelíska, Jaroslav Fedor, Juraj Hruboň, Milan Zošiak )

od: 24.09.2012, do: 09.10.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4086, pridané: 25.09.2012, Martin , veľkosť: 60.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Žemberi Tibor )

od: 25.09.2012, do: 10.10.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4087, pridané: 25.09.2012, Martin , veľkosť: 66.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Klaudia Tarnayová, Ján Jesenský, Huntoš Dušan, Škorník Marcel )

od: 25.09.2012, do: 10.10.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4088, pridané: 27.09.2012, Martin , veľkosť: 90 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 19.09.2012 trvalý pobyt občana. ( Alojz Balaga )

od: 27.09.2012, do: 12.10.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4089, pridané: 27.09.2012, Martin , veľkosť: 94.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 19.09.2012 trvalý pobyt občana. ( Marta Oravcová, Vladimír Oravec, Peter Hrončo )

od: 27.09.2012, do: 12.10.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4090, pridané: 27.09.2012, Martin , veľkosť: 92.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 19.09.2012 trvalý pobyt občana. ( Roman Herák )

od: 27.09.2012, do: 12.10.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4091, pridané: 27.09.2012, Martin , veľkosť: 90 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 19.09.2012 trvalý pobyt občana. ( Marek Kapitulík )

od: 27.09.2012, do: 12.10.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4092, pridané: 27.09.2012, Martin , veľkosť: 90 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 26.09.2012 trvalý pobyt občana. ( Miroslav Milan )

od: 27.09.2012, do: 12.10.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4093, pridané: 27.09.2012, Martin , veľkosť: 90 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 26.09.2012 trvalý pobyt občana. ( Martin Bella )

od: 27.09.2012, do: 12.10.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4094, pridané: 27.09.2012, Martin , veľkosť: 93.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 26.09.2012 trvalý pobyt občana. ( Vladimír Králik )

od: 27.09.2012, do: 12.10.2012

DOKUMENT

Verejná vyhláška

4095, pridané: 27.09.2012, Martin , veľkosť: 2221.2 kB, typ: pdf

Rozhodnutie o vydaní stavebného povolenia na dopravnú stavbu "Bytový dom Podhájske 3, Martin-SO 07 Komunikácie a spevnené plochy". (  )

od: 27.09.2012, do: 12.10.2012

DOKUMENT

verejné zhromaždenie

4096, pridané: 28.09.2012, Martin , veľkosť: 453.4 kB, typ: pdf

Zápisnica z verejného zhromaždenia občanov mestskej časti Priekopa ku zmene hraníc katastrálneho územia mesta Martin. ( Zápisnica z verejného zhromaždenia občanov mestskej časti Priekopa za účelom vyjadrenia názoru ku zmene hraníc katastrálneho územia mesta Martin, k.ú. Priekopa za časť katastrálneho územia mesta Vrútky, k.ú. Vrútky. )

od: 27.09.2012, do: 30.11.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4097, pridané: 28.09.2012, Martin , veľkosť: 66 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Lány Pavol, Brišš Pavol, Smolka Miroslav, Kormančík Dušan, Andrejko Pavol )

od: 28.09.2012, do: 15.10.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4098, pridané: 28.09.2012, Martin , veľkosť: 60.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Žúborová Ivana )

od: 28.09.2012, do: 15.10.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4099, pridané: 28.09.2012, Martin , veľkosť: 61.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Balážová Barbora )

od: 28.09.2012, do: 15.10.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4100, pridané: 28.09.2012, Martin , veľkosť: 58.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Gregor Peter )

od: 28.09.2012, do: 15.10.2012

DOKUMENT

Zápisnica z verejného zhromaždenia

4101, pridané: 28.09.2012, Martin , veľkosť: 453.4 kB, typ: pdf

Uznesením č. 138/12 Mestské zastupiteľstvo v Martine zvolalo verejné zhromaždenie obyvateľov obce - mestskej časti Priekopa za účelm vyjadrenia názoru obyvateľov mesta k zámene hraníc katastrálneho územia mesta Martin, k.ú. Priekopa za časť katastrálneho územia mesta Vrútky, k.ú. Vrútky. Verejné zhromaždenie obyvateľov mestskej časti Priekopa sa uskutočnilo 18.9.2012.  (  )

od: 28.09.2012, do: 15.10.2012

DOKUMENT

Verejná vyhláška

4102, pridané: 01.10.2012, Martin , veľkosť: 1114.8 kB, typ: pdf

Mesto Martin,ako príslušný stavebný úrad 1 stupňa vydal stavebné povolenie Stavba"Prestavba bytového domu átrium dostavbou balkónov" Ul.A.Pietra č.17,19,Martin (  )

od: 01.10.2012, do: 16.10.2012

DOKUMENT

Verejná vyhláška

4103, pridané: 01.10.2012, Martin , veľkosť: 452 kB, typ: pdf

Žiadosť o poskytnutie súčinnosti"vyvesení Verejnej vyhlášky vydanej Daňovým úradom Žilina pod č.9514302/5/2612124/2012 (  )

od: 01.10.2012, do: 16.10.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4104, pridané: 02.10.2012, Martin , veľkosť: 63.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Rohoň Ján, Facuna Ondrej, Kubošník Michal )

od: 02.10.2012, do: 17.10.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4105, pridané: 02.10.2012, Martin , veľkosť: 63.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Bellová Jana, Sendreiová Kristína )

od: 02.10.2012, do: 17.10.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4106, pridané: 02.10.2012, Martin , veľkosť: 62.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresát: Kostolný Miroslav - 2x )

od: 02.10.2012, do: 17.10.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4107, pridané: 02.10.2012, Martin , veľkosť: 58.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Gulassa Karol )

od: 02.10.2012, do: 17.10.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4108, pridané: 02.10.2012, Martin , veľkosť: 60.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Lány Pavol )

od: 02.10.2012, do: 17.10.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4109, pridané: 02.10.2012, Martin , veľkosť: 63.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Kormančík Dušan, Pauček Jaroslav nar. 1992, Pauček Jaroslav nar. 1973. )

od: 02.10.2012, do: 17.10.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4110, pridané: 02.10.2012, Martin , veľkosť: 92.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu dňa 02.10.2012 zrušila trvalý pobyt občana. ( Milan Šišimič )

od: 02.10.2012, do: 17.10.2012

DOKUMENT