titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

Rozhodnutie o umiestnení stavby

4051, pridané: 11.09.2012, Martin , veľkosť: 2695.1 kB, typ: pdf

Rozhodnutie o umiestnení stavby Zahustenie TS ul. R. Viesta.  (  )

od: 11.09.2012, do: 26.09.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4052, pridané: 12.09.2012, Martin , veľkosť: 92.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 11.09.2012 trvalý pobyt občana. ( Tomáš Pavelka )

od: 12.09.2012, do: 27.09.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4053, pridané: 12.09.2012, Martin , veľkosť: 90.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 11.09.2012 trvalý pobyt občana. ( Michal Hrk )

od: 12.09.2012, do: 27.09.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4054, pridané: 13.09.2012, Martin , veľkosť: 60.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Mário Dotko )

od: 13.09.2012, do: 28.09.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4055, pridané: 13.09.2012, Martin , veľkosť: 62.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Gabriela Stasselová )

od: 13.09.2012, do: 28.09.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4056, pridané: 13.09.2012, Martin , veľkosť: 58.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Peter Vojtyla )

od: 13.09.2012, do: 28.09.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4057, pridané: 13.09.2012, Martin , veľkosť: 61.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Mário Debrecéni )

od: 13.09.2012, do: 28.09.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4058, pridané: 13.09.2012, Martin , veľkosť: 62.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Miroslav Páleš, Miroslav Rohoň )

od: 13.09.2012, do: 28.09.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4059, pridané: 14.09.2012, Martin , veľkosť: 58.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Manda Roman )

od: 14.09.2012, do: 01.10.2012

DOKUMENT

Verejná vyhláška

4060, pridané: 14.09.2012, Martin , veľkosť: 1024 kB, typ: pdf

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania (Cyklistická komunikácia Martin Sever - Martin Košúty) (  )

od: 14.09.2012, do: 05.10.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4061, pridané: 17.09.2012, Martin , veľkosť: 61 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Anton Ilovský )

od: 17.09.2012, do: 02.10.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4062, pridané: 17.09.2012, Martin , veľkosť: 60 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Erik Škorník )

od: 17.09.2012, do: 02.10.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4063, pridané: 17.09.2012, Martin , veľkosť: 62 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Tomáš Křupala )

od: 17.09.2012, do: 02.10.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4064, pridané: 17.09.2012, Martin , veľkosť: 66 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Zuzana Trusková, Dömeny Ladislav, Mendelová Katarína )

od: 17.09.2012, do: 02.10.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4065, pridané: 17.09.2012, Martin , veľkosť: 67 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Igor Urbánek, Ľubomír Garaj, Miroslav Kostolný, Vojtech Árva )

od: 17.09.2012, do: 02.10.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4066, pridané: 17.09.2012, Martin , veľkosť: 62.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Dušan Huntoš, Ján Jesenský )

od: 17.09.2012, do: 02.10.2012

DOKUMENT

Dražobná vyhláška

4067, pridané: 17.09.2012, Martin , veľkosť: 329 kB, typ: pdf

Oznámenie o dražbe hnuteľných vecí, ktorá sa uskutoční 18. septembra 2012 o 8.h.  (  )

od: 17.09.2012, do: 19.09.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4068, pridané: 18.09.2012, Martin , veľkosť: 63.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Elemír Baláž, Zdean Hluzáková, Zdenko Papp )

od: 18.09.2012, do: 03.10.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4069, pridané: 18.09.2012, Martin , veľkosť: 62.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Štefan Boršoš, Ing. )

od: 18.09.2012, do: 03.10.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4070, pridané: 19.09.2012, Martin , veľkosť: 61.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Vladimír Karman )

od: 19.09.2012, do: 04.10.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4071, pridané: 19.09.2012, Martin , veľkosť: 61.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Marián Ďakulič )

od: 19.09.2012, do: 04.10.2012

DOKUMENT

Verejná vyhláška

4072, pridané: 19.09.2012, Martin , veľkosť: 979.9 kB, typ: pdf

Mesto Martin ako príslušný stavebný úrad I. stupňa prerokoval žiadosť stavebníkov a vydal stavebné povolenie na stavbu "Stavebné úpravy pre odstránenie porúch nosných stien bytového domu Ul. Novomeského 20/6, Martin".  (  )

od: 19.09.2012, do: 05.10.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4073, pridané: 20.09.2012, Martin , veľkosť: 63.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Marián Zošák, Marcel Škorník, Pavel Kučera )

od: 20.09.2012, do: 05.10.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4074, pridané: 20.09.2012, Martin , veľkosť: 60.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Ján Rohoň )

od: 20.09.2012, do: 05.10.2012

DOKUMENT

Verejná vyhláška

4075, pridané: 21.09.2012, Martin , veľkosť: 1032.4 kB, typ: pdf

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania -"Rozšírenie parkovacích plôch v MsČ Martin-Záturčie,ul.A.Stodolu " (  )

od: 21.09.2012, do: 08.10.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4076, pridané: 21.09.2012, Martin , veľkosť: 61.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Miroslav Karlík )

od: 21.09.2012, do: 08.10.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4077, pridané: 21.09.2012, Martin , veľkosť: 60.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Juraj Majtáň )

od: 21.09.2012, do: 08.10.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4078, pridané: 21.09.2012, Martin , veľkosť: 58.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Marek Talapka )

od: 21.09.2012, do: 08.10.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4079, pridané: 21.09.2012, Martin , veľkosť: 63.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Štefánia Halandová, Marek Sivoš, Eva Miškusová. )

od: 21.09.2012, do: 08.10.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4080, pridané: 24.09.2012, Martin , veľkosť: 61.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Dušan Rakyta )

od: 24.09.2012, do: 09.10.2012

DOKUMENT