titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

Oznámenie o uložení zásielok.

4021, pridané: 03.09.2012, Martin , veľkosť: 63.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Richard Hák, Ján Rohoň )

od: 03.09.2012, do: 18.09.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4022, pridané: 03.09.2012, Martin , veľkosť: 92.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 27.8.2012 trvalý pobyt občana. ( Jakub Húska; )

od: 03.09.2012, do: 18.09.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4023, pridané: 03.09.2012, Martin , veľkosť: 92.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 27.8.2012 trvalý pobyt občana. ( Róbert Hrozienčík )

od: 03.09.2012, do: 18.09.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4024, pridané: 03.09.2012, Martin , veľkosť: 92.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 27.8.2012 trvalý pobyt občana. ( Martin Katrák )

od: 03.09.2012, do: 18.09.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4025, pridané: 03.09.2012, Martin , veľkosť: 93.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 03.09.2012 trvalý pobyt občana. ( Adrián Tomčík )

od: 03.09.2012, do: 18.09.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4026, pridané: 04.09.2012, Martin , veľkosť: 60.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Ján Padúch )

od: 04.09.2012, do: 19.09.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4027, pridané: 04.09.2012, Martin , veľkosť: 61.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Anna Gregorová )

od: 04.09.2012, do: 19.09.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4028, pridané: 04.09.2012, Martin , veľkosť: 62.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Vladimír Valkovský )

od: 04.09.2012, do: 19.09.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4029, pridané: 04.09.2012, Martin , veľkosť: 64.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Richard Facuna, Margita Cicková, Lukáš Bízik, Ondrej Facuna )

od: 04.09.2012, do: 19.09.2012

DOKUMENT

Oznámenie o dražbe

4030, pridané: 04.09.2012, Martin , veľkosť: 2738.6 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje oznámenie o dražbe, ktorá sa uskutoční 19.9.2012 v Kaviarni Žltá ponorka na Vajanskom námestí č.2 v Martine. Dražobníkom je Martinská dražobná spoločnosť, s.r.o. a navrhovateľom dražby je Spoločenstvo vlastníkov bytov "SVB Novákova 568".  (  )

od: 04.09.2012, do: 19.09.2012

DOKUMENT

Verejná vyhláška

4031, pridané: 05.09.2012, Martin , veľkosť: 2630.6 kB, typ: pdf

Mesto Martin ako príslušný stavebný úrad I. stupňa prerokoval žiadosť stavebníka a rozhodol, že stavbu "Rekonštrukcia a modernizácia centrálneho zásobovania teplom okruhy Severná a Východná, Martin - horúcovodný rozvod, Ul. Bellova č. 3-8, horúcovodné prípojky a kompaktné odovzdávacie stanice tepla pre bytové domy Ul. Severná č. 1-13, Ul. Východná č. 5, 7, 9, 11, Ul. Rumunskej armády č. 1-6, Martin, pre objekt Špeciálnej základnej školy, archív, Martico, Martin" povoľuje.  (  )

od: 05.09.2012, do: 19.09.2012

DOKUMENT

Verejná vyhláška

4032, pridané: 05.09.2012, Martin , veľkosť: 2391.5 kB, typ: pdf

Mesto Martin ako príslušný stavebný úrad I. stupňa prerokoval žiadosť stavebníka a rozhodol, že stavbu "Rekonštrukcia a modernizácia centrálneho zásobovania teplom okruhy Severná a Východná, Martin - horúcovodná prípojka a kompaktná odovzdávacia stanica tepla pre bytový dom Ul. Severná č. 7-8, Martin" povoľuje.  (  )

od: 05.09.2012, do: 19.09.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení písomnosti

4033, pridané: 05.09.2012, Martin , veľkosť: 339.6 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina oznamuje miesto uloženia písomnosti. (adresát - Ivan Hrivnák) (  )

od: 05.09.2012, do: 19.09.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení písomnosti

4034, pridané: 05.09.2012, Martin , veľkosť: 303.4 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina oznamuje miesto uloženia písomnosti. (adresát - Zuzana Trusková) (  )

od: 05.09.2012, do: 19.09.2012

DOKUMENT

Verejná vyhláška

4035, pridané: 05.09.2012, Martin , veľkosť: 1114.6 kB, typ: pdf

Mesto Martin oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania a na prerokovanie návrhu nariaďuje ústne pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa 28. 09. 2012 o 10,00 hod so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Martine, Nám. S.H. Vajanského 1, 2. poschodie č.dverí 310.  (  )

od: 05.09.2012, do: 19.09.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4036, pridané: 05.09.2012, Martin , veľkosť: 58.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Ivan Labaj )

od: 05.09.2012, do: 20.09.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4037, pridané: 05.09.2012, Martin , veľkosť: 61.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Dana Kotlárová )

od: 05.09.2012, do: 20.09.2012

DOKUMENT

všeobecne záväzné nariadenie

4038, pridané: 06.09.2012, Martin , veľkosť: 132.7 kB, typ: pdf

Mestské zastupiteľstvo v Martine schválilo dňa 05.09.2012 dodatok č. 10 k VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Martin, ktoré nadobudne účinnosť dňom 19.09.2012.  (  )

od: 06.09.2012, do: 30.09.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4039, pridané: 07.09.2012, Martin , veľkosť: 62.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: František Vidlák )

od: 07.09.2012, do: 24.09.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4040, pridané: 07.09.2012, Martin , veľkosť: 58.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Ctibor Cibiri )

od: 07.09.2012, do: 24.09.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4041, pridané: 07.09.2012, Martin , veľkosť: 61.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Vincent Konček )

od: 07.09.2012, do: 24.09.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4042, pridané: 10.09.2012, Martin , veľkosť: 66 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Dušan Uhliarik, Beáta Jankovičová, Gabriela Kratková )

od: 10.09.2012, do: 25.09.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4043, pridané: 10.09.2012, Martin , veľkosť: 61.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Jozef Berko, Vojtech Árva )

od: 10.09.2012, do: 25.09.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4044, pridané: 10.09.2012, Martin , veľkosť: 63.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Jaroslav Poništ, Ján Mikula )

od: 10.09.2012, do: 25.09.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4045, pridané: 10.09.2012, Martin , veľkosť: 58.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Pavel Hanko )

od: 10.09.2012, do: 25.09.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4046, pridané: 10.09.2012, Martin , veľkosť: 61.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Róbert Putík )

od: 10.09.2012, do: 24.09.2012

DOKUMENT

Verejná vyhláška

4047, pridané: 10.09.2012, Martin , veľkosť: 838.8 kB, typ: pdf

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie konania o zmene stavby pred dokončením a pozvánka na ústne prerokovanie. Mesto Martin oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania a na prerokovanie žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční 2. 10.2012 (utorok) o 10.h so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Martine, Námestie SD.H.Vajanského 1, 3. poschodie č.d. 310.  (  )

od: 10.09.2012, do: 25.09.2012

DOKUMENT

Verejná vyhláška

4048, pridané: 10.09.2012, Martin , veľkosť: 998.4 kB, typ: pdf

Oznámenie o začatí konania vo veci predĺženia platnosti územného rozhdnutia. (Obchodné centrum Martin) (  )

od: 10.09.2012, do: 25.09.2012

DOKUMENT

Oznámenie o začatí konania

4049, pridané: 11.09.2012, Martin , veľkosť: 1200.2 kB, typ: pdf

Oznámenie o začatí konania o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahoch k nim v katastrálnom území Martina.  (  )

od: 11.09.2012, do: 26.09.2012

DOKUMENT

Verejná vyhláška

4050, pridané: 11.09.2012, Martin , veľkosť: 726.2 kB, typ: pdf

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje pokračovanie územného konania a pozvánka na ústne pojednávanie. (Komunikácie a inžinierske siete - PARKVILE MARTIN) (  )

od: 11.09.2012, do: 26.09.2012

DOKUMENT