titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3961, pridané: 17.08.2012, Martin , veľkosť: 97.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 17.8.2012 trvalý pobyt občana. ( Milan Ševčík, Gabriela Ševčíková, Jaroslav Ševčík, Milan Ševčík, Silvia Ševčíková, Barbora Ševčíková, Šimon Ševčík  )

od: 17.08.2012, do: 03.09.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu občana

3962, pridané: 17.08.2012, Martin , veľkosť: 92.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 17.8.2012 trvalý pobyt občana. ( Michaela Ábelová )

od: 17.08.2012, do: 03.09.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3963, pridané: 17.08.2012, Martin , veľkosť: 94 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 17.8.2012 trvalý pobyt občana. ( Stanislav Jurčašák )

od: 17.08.2012, do: 03.09.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3964, pridané: 17.08.2012, Martin , veľkosť: 92.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 17.8.2012 trvalý pobyt občana. ( Jozef Glombík )

od: 17.08.2012, do: 03.09.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3965, pridané: 17.08.2012, Martin , veľkosť: 93 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 16.8.2012 trvalý pobyt občana. ( Patrik Konečný )

od: 17.08.2012, do: 03.09.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3966, pridané: 17.08.2012, Martin , veľkosť: 91.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 16.8.2012 trvalý pobyt občana. ( Marián Bielik )

od: 17.08.2012, do: 03.09.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3967, pridané: 17.08.2012, Martin , veľkosť: 93.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 16.8.2012 trvalý pobyt občana. ( Miroslav Suržin )

od: 17.08.2012, do: 03.09.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3968, pridané: 17.08.2012, Martin , veľkosť: 92.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 16.8.2012 trvalý pobyt občana. ( Lucia Kucianová )

od: 17.08.2012, do: 03.09.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3969, pridané: 17.08.2012, Martin , veľkosť: 92 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 16.8.2012 trvalý pobyt občana. ( Peter Turčiansky )

od: 17.08.2012, do: 03.09.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3970, pridané: 17.08.2012, Martin , veľkosť: 92.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 16.8.2012 trvalý pobyt občana. ( Beáta Bajčičáková )

od: 17.08.2012, do: 03.09.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3971, pridané: 17.08.2012, Martin , veľkosť: 91.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 16.8.2012 trvalý pobyt občana. ( Peter Dolník )

od: 17.08.2012, do: 03.09.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3972, pridané: 17.08.2012, Martin , veľkosť: 97.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 16.8.2012 trvalý pobyt občana. ( Marta Guzmická, Dominika Guzmická, Nikolas Guzmický, Markus Zajac, Margita Rolková )

od: 17.08.2012, do: 03.09.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3973, pridané: 17.08.2012, Martin , veľkosť: 94.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 16.8.2012 trvalý pobyt občana. ( Stanislav Hill, Katarína Hillová, Jakub Troják )

od: 17.08.2012, do: 03.09.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3974, pridané: 17.08.2012, Martin , veľkosť: 94.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 16.8.2012 trvalý pobyt občana. ( Július Mališ, Lenka Nagranová )

od: 17.08.2012, do: 03.09.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3975, pridané: 17.08.2012, Martin , veľkosť: 90 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 16.8.2012 trvalý pobyt občana. ( Radovan Sekej )

od: 17.08.2012, do: 03.09.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

3976, pridané: 20.08.2012, Martin , veľkosť: 58.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Pivko Peter )

od: 20.08.2012, do: 04.09.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

3977, pridané: 20.08.2012, Martin , veľkosť: 61.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Řehák Peter )

od: 20.08.2012, do: 04.09.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

3978, pridané: 20.08.2012, Martin , veľkosť: 61.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Tavel Vladimír )

od: 20.08.2012, do: 04.09.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

3979, pridané: 20.08.2012, Martin , veľkosť: 60.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Híllová Lucia )

od: 20.08.2012, do: 04.09.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

3980, pridané: 20.08.2012, Martin , veľkosť: 62.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Pauček Jaroslav )

od: 20.08.2012, do: 04.09.2012

DOKUMENT

Dodatok k VZN

3981, pridané: 20.08.2012, Martin , veľkosť: 233.5 kB, typ: pdf

Mestské zastupiteľstvo v Martine schválilo 20. augusta 2012 dodatok k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Martin č. 63 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Martin.  (  )

od: 20.08.2012, do: 31.12.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

3982, pridané: 20.08.2012, Martin , veľkosť: 61.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Renáta Cicková )

od: 20.08.2012, do: 04.09.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

3983, pridané: 20.08.2012, Martin , veľkosť: 62.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Miroslav Konyveš )

od: 20.08.2012, do: 04.09.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

3984, pridané: 20.08.2012, Martin , veľkosť: 65.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresát: Dušana Vojteková, Iveta Štrkáčová, Martina Tomášová )

od: 20.08.2012, do: 04.09.2012

DOKUMENT

Verejná vyhláška

3985, pridané: 20.08.2012, Martin , veľkosť: 2755.8 kB, typ: pdf

Rozhodnutie o stavebnom povolení. Stavebník PEVIA, s.r.o., IČO 44716095, so sídlom v Martine na Ul. J. Martáka Č. 3792/1, podal dňa 12.06.2012 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu "Polyfunkčný objekt Pevia - Nadstavba a stavebné úpravy", na pozemkoch parc.č. KN-C 1190/98 a 1190/182 v obci Martin, v katastrálnom území Priekopa, v spojenom územnom a stavebnom konaní. Mesto Martin podl'a ustanovenia § 117 ods. 1 stavebného zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších zmien ako príslušný stavebný úrad 1. stupňa prerokoval žiadosť stavebníka podl'a §§ 37 a 62 stavebného zákona v spojenom územnom a stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti rozhodol takto: Stavba "Polyfunkčný objekt Pevia - Nadstavba a stavebné úpravy" na pozemkoch parc. č. KN -C 1190/98 a 1190/182 v katastrálnom územie Priekopa, sa podl'a §§ 39 a 66 stavebného zákona a §-u 10 vyhlášky Č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona povoľuje. (  )

od: 20.08.2012, do: 03.09.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

3986, pridané: 21.08.2012, Martin , veľkosť: 67 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Facuna Peter, Jusko Jaroslav, Peschka František, Somr Ivan, Gregor Peter, Košťan Miroslav, Puška Róbert, Kováč Jaroslav, Hadar Peter. )

od: 21.08.2012, do: 05.09.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

3987, pridané: 21.08.2012, Martin , veľkosť: 61.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Facuna Peter, Naď Marián, Nátna Vladimíra )

od: 21.08.2012, do: 05.09.2012

DOKUMENT

Oznámenie

3988, pridané: 21.08.2012, Martin , veľkosť: 336.9 kB, typ: pdf

Mesto Martin informuje, že boli začaté správne konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.  (  )

od: 21.08.2012, do: 29.08.2012

DOKUMENT

Návrh dodatku k VZN

3989, pridané: 21.08.2012, Martin , veľkosť: 211.8 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje návrh dodatku č.10 k VZN č. 63 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Martin. Právnické a fyzické osoby môžu uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Msú. Pripomienky môžete posielať na e-mailovú adresu pripomienky@martin.sk.  (   )

od: 21.08.2012, do: 30.09.2012

DOKUMENT

Dodatok k VZN

3990, pridané: 22.08.2012, Martin , veľkosť: 365.2 kB, typ: pdf

Mestské zastupiteľstvo schválilo 20.8.2012 Dodatok č. 8 k VZN č. 76 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  (  )

od: 22.08.2012, do: 05.09.2012

DOKUMENT