titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

verejná vyhláška

3901, pridané: 25.07.2012, Martin , veľkosť: 214.8 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou oznamuje začatie konania o predĺžení územného rozhodnutia. ( stavba "Výstavba optickej siete Martin - Jahodníky" )

od: 25.07.2012, do: 09.08.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3902, pridané: 25.07.2012, Martin , veľkosť: 217.9 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou oznamuje začatie konania o predĺžení územného rozhodnutia. ( stavba - Výstavba optickej siete Martin - Ľadoveň )

od: 25.07.2012, do: 09.08.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3903, pridané: 25.07.2012, Martin , veľkosť: 642.2 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou doručuje rozhodnutie - stavebné povolenie. ( stavba "Polyfunkčný bytový dom LE MONDE" )

od: 25.07.2012, do: 09.08.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky

3904, pridané: 26.07.2012, Martin , veľkosť: 62.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad Martin oznamuje uloženie písomnosti. ( Adresát: Miroslav Dudáš )

od: 26.07.2012, do: 10.08.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok

3905, pridané: 26.07.2012, Martin , veľkosť: 65.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad Martin oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Kanica Pavel, Facunová Veronika )

od: 26.07.2012, do: 10.08.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok

3906, pridané: 26.07.2012, Martin , veľkosť: 66.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad Martin oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Ján Gregor, Tibor Žemberi, Ivan Labaj, Marián Naď, Tomáš Vadel )

od: 26.07.2012, do: 10.08.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3907, pridané: 28.07.2012, Martin , veľkosť: 92.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 26.7.2012 trvalý pobyt občana. ( Vladimír Murcko )

od: 30.07.2012, do: 14.08.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3908, pridané: 28.07.2012, Martin , veľkosť: 93.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 26.7.2012 trvalý pobyt občana. ( Vladimír Bielik )

od: 30.07.2012, do: 14.08.2012

DOKUMENT

vyhláška

3909, pridané: 31.07.2012, Martin , veľkosť: 963.4 kB, typ: pdf

Rozhodnutie o povolení stavebných úprav bytu č. 44 bytového domu súp. č. 4708. ( Rozhodnutie o povolení stavebných úprav bytu č. 44 bytového domu súp. č. 4708 na pozemku parc.č. 1430/4 k.ú. Martin, ul. J.Šimka 9 v Martine. )

od: 31.07.2012, do: 15.08.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok

3910, pridané: 01.08.2012, Martin , veľkosť: 64.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad Martin oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Oľga Kolibová, Lukáš Bízik )

od: 01.08.2012, do: 16.08.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

3911, pridané: 01.08.2012, Martin , veľkosť: 68.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad Martin oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Ján Buzák, Erik Cicko, Ján Dávidík, Vladimír Šugár, Ľubomír Hanzel, Róbert Puška, František Lacek. )

od: 01.08.2012, do: 16.08.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

3912, pridané: 01.08.2012, Martin , veľkosť: 64.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad Martin oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Alexandra Facunová, Petra Čullá. )

od: 01.08.2012, do: 16.08.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky

3913, pridané: 01.08.2012, Martin , veľkosť: 63.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad Martin oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Jaroslav Vavrečan. )

od: 01.08.2012, do: 16.08.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky

3914, pridané: 01.08.2012, Martin , veľkosť: 62.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad Martin oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Mário Štrkáč )

od: 01.08.2012, do: 16.08.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky

3915, pridané: 01.08.2012, Martin , veľkosť: 59 kB, typ: pdf

Mestský úrad Martin oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Jaroslav Cabala )

od: 01.08.2012, do: 16.08.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky

3916, pridané: 01.08.2012, Martin , veľkosť: 64 kB, typ: pdf

Mestský úrad Martin oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Kristína Sendreiová. )

od: 01.08.2012, do: 16.08.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky

3917, pridané: 01.08.2012, Martin , veľkosť: 63.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad Martin oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: František Peschka. )

od: 01.08.2012, do: 16.08.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky

3918, pridané: 01.08.2012, Martin , veľkosť: 62.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad Martin oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Milan Černek. )

od: 01.08.2012, do: 16.08.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

3919, pridané: 02.08.2012, Martin , veľkosť: 58.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Marek Talapka )

od: 02.08.2012, do: 17.08.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

3920, pridané: 02.08.2012, Martin , veľkosť: 60.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Ivan Machálek )

od: 02.08.2012, do: 17.08.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

3921, pridané: 02.08.2012, Martin , veľkosť: 61.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Eva Dudášová )

od: 02.08.2012, do: 17.08.2012

DOKUMENT

zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta

3922, pridané: 03.08.2012, Martin , veľkosť: 85.1 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa. (  )

od: 03.08.2012, do: 21.08.2012

DOKUMENT

zverejnenie zámeru mesta previesť nehnuteľný majetok

3923, pridané: 03.08.2012, Martin , veľkosť: 120.2 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa. (  )

od: 03.08.2012, do: 21.08.2012

DOKUMENT

zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku

3924, pridané: 03.08.2012, Martin , veľkosť: 124 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa. (  )

od: 03.08.2012, do: 21.08.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

3925, pridané: 06.08.2012, Martin , veľkosť: 60.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Jana Bellová )

od: 06.08.2012, do: 21.08.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

3926, pridané: 06.08.2012, Martin , veľkosť: 61.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Petra Hluzáková )

od: 06.08.2012, do: 21.08.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

3927, pridané: 08.08.2012, Martin , veľkosť: 60.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Zdenko Konček )

od: 08.08.2012, do: 23.08.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

3928, pridané: 08.08.2012, Martin , veľkosť: 61.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti.  ( Adresát: Eva Feriancová )

od: 08.08.2012, do: 23.08.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

3929, pridané: 08.08.2012, Martin , veľkosť: 62.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti.  ( Adresát: Ľudmila Gregorová )

od: 08.08.2012, do: 23.08.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

3930, pridané: 08.08.2012, Martin , veľkosť: 62.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti.  ( Adresát: Vkadimár Valkovský )

od: 08.08.2012, do: 23.08.2012

DOKUMENT