titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie o uložení zásielky

3871, pridané: 17.07.2012, Martin , veľkosť: 75.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Tomáš Lihan )

od: 17.07.2012, do: 01.08.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3872, pridané: 17.07.2012, Martin , veľkosť: 76.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Peter Leštinský )

od: 17.07.2012, do: 01.08.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3873, pridané: 17.07.2012, Martin , veľkosť: 76.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Branislav Lenča )

od: 17.07.2012, do: 01.08.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3874, pridané: 17.07.2012, Martin , veľkosť: 76.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Monika Škrhová )

od: 17.07.2012, do: 01.08.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3875, pridané: 17.07.2012, Martin , veľkosť: 78.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Roman Valocký )

od: 17.07.2012, do: 01.08.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3876, pridané: 17.07.2012, Martin , veľkosť: 74 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Karol Gulassa )

od: 17.07.2012, do: 01.08.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3877, pridané: 17.07.2012, Martin , veľkosť: 78 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Margita Cicková )

od: 17.07.2012, do: 01.08.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3878, pridané: 17.07.2012, Martin , veľkosť: 76.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Lívia Bartoňová )

od: 17.07.2012, do: 01.08.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3879, pridané: 17.07.2012, Martin , veľkosť: 350.5 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou doručuje oznámenie o začatí územného konania stavby a pozvánku na ústne pojednávanie. ( Rekonštrukcia sústavy CZT ul. J. Palkoviča, Zvolenská a Jilemnického" )

od: 17.07.2012, do: 01.08.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3880, pridané: 17.07.2012, Martin , veľkosť: 261.9 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou doručuje oznámenie o začatí územného konania a pozvánku na ústne pojedávanie. ( Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy rodinného domu na bytový dom, Ul. P.O.Hviezdoslava, Martin )

od: 17.07.2012, do: 01.08.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3881, pridané: 19.07.2012, Martin , veľkosť: 90.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 18.07.2012 trvalý pobyt občana. ( Martin Hnilica )

od: 19.07.2012, do: 03.08.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3882, pridané: 20.07.2012, Martin , veľkosť: 163.4 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou doručuje oznámenie o začatí stavebného konania a pozvánku na ústne pojednávanie. ( stavba "Polyfunkčný objekt Pevia - Nadstavba a stavebné úpravy" )

od: 20.07.2012, do: 06.08.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3883, pridané: 24.07.2012, Martin , veľkosť: 93.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 23.7.2012 trvalý pobyt občana. ( Ľubomír Boďa )

od: 24.07.2012, do: 08.08.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3884, pridané: 24.07.2012, Martin , veľkosť: 93.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 23.7.2012 trvalý pobyt občana. ( Drahomíra Šandorová, Marek Šandor )

od: 24.07.2012, do: 08.08.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok

3885, pridané: 24.07.2012, Martin , veľkosť: 75.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad Martin oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti - Zdenek Štrkáč, Kvetoslava Kurgošová )

od: 24.07.2012, do: 08.08.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok

3886, pridané: 24.07.2012, Martin , veľkosť: 75.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad Martin oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti - Ivan Facuna, Rozália Facunová )

od: 24.07.2012, do: 08.08.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky

3887, pridané: 24.07.2012, Martin , veľkosť: 73 kB, typ: pdf

Mestský úrad Martin oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát - Ján Padúch )

od: 24.07.2012, do: 08.08.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky

3888, pridané: 24.07.2012, Martin , veľkosť: 74.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad Martin oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát - František Vidlák )

od: 24.07.2012, do: 08.08.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky

3889, pridané: 24.07.2012, Martin , veľkosť: 73.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad Martin oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát - Ján Buzák )

od: 24.07.2012, do: 08.08.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky

3890, pridané: 24.07.2012, Martin , veľkosť: 73.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad Martin oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát - Peter Novák )

od: 24.07.2012, do: 08.08.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky

3891, pridané: 24.07.2012, Martin , veľkosť: 74.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad Martin oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát - Jana Bellová )

od: 24.07.2012, do: 08.08.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky

3892, pridané: 24.07.2012, Martin , veľkosť: 71.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad Martin oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát - Radoslav Banyasz )

od: 24.07.2012, do: 08.08.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky

3893, pridané: 24.07.2012, Martin , veľkosť: 73.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad Martin oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát - Róbert Putík )

od: 24.07.2012, do: 08.08.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3894, pridané: 24.07.2012, Martin , veľkosť: 94 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 24.7.2012 trvalý pobyt občana. ( Veronika Adamková )

od: 24.07.2012, do: 08.08.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3895, pridané: 24.07.2012, Martin , veľkosť: 93 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 24.7.2012 trvalý pobyt občana. ( Romana Naštická )

od: 24.07.2012, do: 08.08.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3896, pridané: 24.07.2012, Martin , veľkosť: 92.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 24.7.2012 trvalý pobyt občana. ( Marián Cifra )

od: 24.07.2012, do: 08.08.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky

3897, pridané: 25.07.2012, Martin , veľkosť: 59.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad Martin oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát - Anton Balun )

od: 25.07.2012, do: 09.08.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky

3898, pridané: 25.07.2012, Martin , veľkosť: 61.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad Martin oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát - Andrej Zorkóci )

od: 25.07.2012, do: 09.08.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3899, pridané: 25.07.2012, Martin , veľkosť: 826 kB, typ: pdf

Krajský lesný úrad v Žiline verejnou vyhláškou doručuje rozhodnutie - schválenie návrh programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Kantor. (  )

od: 25.07.2012, do: 09.08.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3900, pridané: 25.07.2012, Martin , veľkosť: 81.7 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Zdeněk Habada )

od: 25.07.2012, do: 09.08.2012

DOKUMENT