titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

verejná vyhláška

361, pridané: 09.03.2009, Martin , veľkosť: 90.8 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miestou uloženia písomnosti ( adresát - Ľubomír Židek, nar. 29.10.1967 )

od: 09.03.2009, do: 24.03.2009

DOKUMENT

vyhláška okresného súdu

362, pridané: 12.03.2009, Martin , veľkosť: 73.6 kB, typ: pdf

Okresný súd v Martine v právnej veci - Pavol Weisz, nar. 24.6.1947 - vyhlásenie za mŕtveho - vydáva vyhlášku zverejnenú po dobu jedného roka. (  )

od: 12.03.2009, do: 11.03.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

363, pridané: 12.03.2009, Martin , veľkosť: 59.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Lucia Martiníková, nar. 2.3.1982 )

od: 12.03.2009, do: 27.03.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

364, pridané: 12.03.2009, Martin , veľkosť: 61.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 10.3.2009 trvalý pobyt občana ( Eva Žilinská, nar. 25.3.1956 )

od: 12.03.2009, do: 26.03.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

365, pridané: 12.03.2009, Martin , veľkosť: 61.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníka bytu zrušila dňom 10.3.2009 trvalý pobyt občana ( Alžbeta Horníková, nar. 25.5.1984 )

od: 12.03.2009, do: 26.03.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

366, pridané: 12.03.2009, Martin , veľkosť: 61 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníka bytu zrušila dňom 10.3.2009 trvalý pobyt občana ( Jiří Beneš, nar. 19.9.1966 )

od: 12.03.2009, do: 26.03.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

367, pridané: 12.03.2009, Martin , veľkosť: 61.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 10.3.2009 trvalý pobyt občana ( Veronika Stašová, nar. 17.6.1983 )

od: 12.03.2009, do: 26.03.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

368, pridané: 12.03.2009, Martin , veľkosť: 61.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 10.3.2009 trvalý pobyt občana ( František Rusnák, nar. 17.1.1961 )

od: 12.03.2009, do: 26.03.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

369, pridané: 12.03.2009, Martin , veľkosť: 59.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti.  ( adresát - Dušan Huntoš, nar. 25.5.1962 )

od: 12.03.2009, do: 26.03.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

370, pridané: 12.03.2009, Martin , veľkosť: 59.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Zdenko Lacko, nar. 15.5.1987 )

od: 12.03.2009, do: 26.03.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

371, pridané: 12.03.2009, Martin , veľkosť: 59.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ján Babej, nar. 4.9.1963 )

od: 12.03.2009, do: 27.03.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

372, pridané: 12.03.2009, Martin , veľkosť: 60.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Mária Kubíková, nar. 4.4.1981 )

od: 12.03.2009, do: 27.03.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

373, pridané: 12.03.2009, Martin , veľkosť: 61.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 12.3.2009 trvalý pobyt občana ( Milan Balún, nar. 20.5.1971 )

od: 12.03.2009, do: 26.03.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška - str.č.1-5

374, pridané: 16.03.2009, Martin , veľkosť: 586.1 kB, typ: pdf

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydáva verejnou vyhlášku rozhodnutie, ktorým povoľuje podľa § 66 zákona č. 50/1976 Zb. objekty stavby "Diaľnica D1 Dubná skala - Turany (  )

od: 16.03.2009, do: 25.03.2009

DOKUMENT

vererjná vyhláška - str.č.6-10

375, pridané: 16.03.2009, Martin , veľkosť: 609.9 kB, typ: pdf

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydáva verejnou vyhlášku rozhodnutie, ktorým povoľuje podľa § 66 zákona č. 50/1976 Zb. objekty stavby "Diaľnica D1 Dubná skala - Turany (  )

od: 16.03.2009, do: 25.03.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška - str.č.11-15

376, pridané: 16.03.2009, Martin , veľkosť: 700.9 kB, typ: pdf

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydáva verejnou vyhlášku rozhodnutie, ktorým povoľuje podľa § 66 zákona č. 50/1976 Zb. objekty stavby "Diaľnica D1 Dubná skala - Turany (  )

od: 16.03.2009, do: 25.03.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška - str. č. 16-20

377, pridané: 16.03.2009, Martin , veľkosť: 683.7 kB, typ: pdf

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydáva verejnou vyhlášku rozhodnutie, ktorým povoľuje podľa § 66 zákona č. 50/1976 Zb. objekty stavby "Diaľnica D1 Dubná skala - Turany (  )

od: 16.03.2009, do: 25.03.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška - str.21-25

378, pridané: 16.03.2009, Martin , veľkosť: 624 kB, typ: pdf

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydáva verejnou vyhlášku rozhodnutie, ktorým povoľuje podľa § 66 zákona č. 50/1976 Zb. objekty stavby "Diaľnica D1 Dubná skala - Turany (  )

od: 16.03.2009, do: 25.03.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

379, pridané: 16.03.2009, Martin , veľkosť: 86.6 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti  ( adresát - Martin Holota, nar. 13.8.1967 )

od: 17.03.2009, do: 31.03.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

380, pridané: 16.03.2009, Martin , veľkosť: 170 kB, typ: pdf

Mesto Martin vydáva verejnou vyhláškou oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení zmien stavby a pozvánku na ústne pojednávanie ( stavba "Prístavba a stavebné úpravy rodinného domu s vytvorením novej bytovej jednotky" )

od: 17.03.2009, do: 31.03.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

381, pridané: 16.03.2009, Martin , veľkosť: 61.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 13.3.2009 trvalý pobyt občana ( Ľubomír Hanzel, nar. 14.5.1979 )

od: 17.03.2009, do: 31.03.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

382, pridané: 16.03.2009, Martin , veľkosť: 62 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 13.3.2009 trvalý pobyt občana ( Mária Horňáčková, nar. 2.4.1949 )

od: 17.03.2009, do: 31.03.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

383, pridané: 16.03.2009, Martin , veľkosť: 165.6 kB, typ: pdf

Mesto Vrútky vydáva verejnou vyhláškou oznámenie o začatí stavebného konania a pozvánku na ústne pojednávanie ( stavba "Verejné osvetlenie v MČ Stráne - Ul. V.Žingora" )

od: 16.03.2009, do: 30.03.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

384, pridané: 16.03.2009, Martin , veľkosť: 85.5 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Martin Holota, nar. 13.8.1967 )

od: 17.03.2009, do: 31.03.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

385, pridané: 16.03.2009, Martin , veľkosť: 60.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Michal Souček, nar. 26.5.1980 )

od: 16.03.2009, do: 31.03.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

386, pridané: 16.03.2009, Martin , veľkosť: 61.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 13.3.2009 trvalý pobyt občana ( Vladimír Androvič, nar. 21.11.1956 )

od: 17.03.2009, do: 31.03.2009

DOKUMENT

upozornenie pre občanov - abecedný zoznam

387, pridané: 17.03.2009, Martin , veľkosť: 821.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine upozorňuje občanov, ktorým bol k 23.2.2009 zrušený trvalý pobyt podľa §7 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov a miestom ich trvalého pobytu je "Mesto Martin", aby si prevzali platobné výmery na vyrubenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2009 osobne na Mestskom úrade v Martine v Klientskom centre /prízemie/ do 31.3.2009. ( v prílohe zoznam občanov str. č. 1-7 )

od: 17.03.2009, do: 15.04.2009

DOKUMENT

upozornenie pre občanov - abecedný zoznam /pokračovanie/

388, pridané: 17.03.2009, Martin , veľkosť: 826.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine upozorňuje občanov, ktorým bol k 23.2.2009 zrušený trvalý pobyt podľa §7 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov a miestom ich trvalého pobytu je "Mesto Martin", aby si prevzali platobné výmery na vyrubenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2009 osobne na Mestskom úrade v Martine v Klientskom centre /prízemie/ do 31.3.2009. ( v prílohe zoznam občanov str. č. 8-14 )

od: 17.03.2009, do: 15.04.2009

DOKUMENT

upozornenie pre občanov - abecedný zoznam /pokračovanie/

389, pridané: 17.03.2009, Martin , veľkosť: 827.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine upozorňuje občanov, ktorým bol k 23.2.2009 zrušený trvalý pobyt podľa §7 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov a miestom ich trvalého pobytu je "Mesto Martin", aby si prevzali platobné výmery na vyrubenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2009 osobne na Mestskom úrade v Martine v Klientskom centre /prízemie/ do 31.3.2009. ( v prílohe zoznam občanov str. č. 15-21 )

od: 17.03.2009, do: 15.04.2009

DOKUMENT

upozornenie pre občanov - abecedný zoznam /pokračovanie/

390, pridané: 17.03.2009, Martin , veľkosť: 707.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine upozorňuje občanov, ktorým bol k 23.2.2009 zrušený trvalý pobyt podľa §7 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov a miestom ich trvalého pobytu je "Mesto Martin", aby si prevzali platobné výmery na vyrubenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2009 osobne na Mestskom úrade v Martine v Klientskom centre /prízemie/ do 31.3.2009. ( v prílohe zoznam občanov str. č. 22-27 )

od: 17.03.2009, do: 15.04.2009

DOKUMENT