titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie o uložení zásielky

3841, pridané: 09.07.2012, Martin , veľkosť: 71.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti.  ( adresát - Ctibor Cibiri )

od: 09.07.2012, do: 24.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3842, pridané: 10.07.2012, Martin , veľkosť: 75.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Danica Kubindová )

od: 10.07.2012, do: 25.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3843, pridané: 10.07.2012, Martin , veľkosť: 75.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Miroslav Košťan )

od: 10.07.2012, do: 25.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o dražbe

3844, pridané: 10.07.2012, Martin , veľkosť: 463.5 kB, typ: pdf

MGM & partners s.r.o. oznamuje termín, miesto a predmet dražby. ( termín dražby 24.07.2012 )

od: 10.07.2012, do: 25.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o opakovanej dražbe

3845, pridané: 10.07.2012, Martin , veľkosť: 727 kB, typ: pdf

Dražobná spoločnosť, a.s. oznamujte termín, miesto a predmet dražby. ( termín dražby - 18.07.2012 )

od: 10.07.2012, do: 19.07.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3846, pridané: 10.07.2012, Martin , veľkosť: 84.5 kB, typ: pdf

Všeobecná zdravotná poisťovňa, pobočka Martin oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Jiří Malý )

od: 10.07.2012, do: 25.07.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3847, pridané: 10.07.2012, Martin , veľkosť: 83.6 kB, typ: pdf

Všeobecná zdravotná poisťovňa, pobočka Martin oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Ján Augustín )

od: 10.07.2012, do: 25.07.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3848, pridané: 10.07.2012, Martin , veľkosť: 83.8 kB, typ: pdf

Všeobecná zdravotná poisťovňa, pobočka Martin oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Miroslava Šimková )

od: 10.07.2012, do: 25.07.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3849, pridané: 10.07.2012, Martin , veľkosť: 84.1 kB, typ: pdf

Všeobecná zdravotná poisťovňa, pobočka Martin oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Miroslav Halm )

od: 10.07.2012, do: 25.07.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3850, pridané: 10.07.2012, Martin , veľkosť: 83.6 kB, typ: pdf

Všeobecná zdravotná poisťovňa, pobočka Martin oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Eduard Netopil )

od: 10.07.2012, do: 25.07.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3851, pridané: 10.07.2012, Martin , veľkosť: 84.1 kB, typ: pdf

Všeobecná zdravotná poisťovňa, pobočka Martin oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Miroslav Pfneisl )

od: 10.07.2012, do: 25.07.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3852, pridané: 10.07.2012, Martin , veľkosť: 84.6 kB, typ: pdf

Všeobecná zdravotná poisťovňa, pobočka Martin oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Želmíra Jendrišáková )

od: 10.07.2012, do: 25.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3853, pridané: 10.07.2012, Martin , veľkosť: 72.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Patrik Dotko )

od: 11.07.2012, do: 26.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielok

3854, pridané: 10.07.2012, Martin , veľkosť: 80.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresáti - František Vidlák, Miroslav Cicko, Miroslava Kubisová, Tomáš Franko, Radoslav Toráč, Lýdia Pompová )

od: 11.07.2012, do: 26.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielok

3855, pridané: 10.07.2012, Martin , veľkosť: 80.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresáti - Mikuláš Pompa, Vladimír Fujko, Petra Murgošová, Marcel Kupka, Tibor Gregor, Peter Gregor, Matilda Facunová, Michal Tavel, Matej Böhm )

od: 11.07.2012, do: 26.07.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3856, pridané: 11.07.2012, Martin , veľkosť: 183.3 kB, typ: pdf

Obvodný úrad životného prostredia v Martine verejnou vyhláškou doručuje oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení vodnej stavby. ( Martin - Ostredok, kanalizácia )

od: 11.07.2012, do: 26.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3857, pridané: 11.07.2012, Martin , veľkosť: 76 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Iveta Košarišťanová )

od: 12.07.2012, do: 27.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3858, pridané: 11.07.2012, Martin , veľkosť: 76.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Václav Ľuboslav )

od: 12.07.2012, do: 27.07.2012

DOKUMENT

oznámeie o uložení zásielky

3859, pridané: 11.07.2012, Martin , veľkosť: 75.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Tomáš Franko )

od: 12.07.2012, do: 27.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3860, pridané: 11.07.2012, Martin , veľkosť: 95 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila ďnom 11.7.2012 trvalý pobyt občana. ( Jana Fašiangová, Alexandra Auderová, Jakub Hogh )

od: 11.07.2012, do: 26.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3861, pridané: 11.07.2012, Martin , veľkosť: 93.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila ďnom 11.7.2012 trvalý pobyt občana. ( Martin Frnka, Janka Frnková, Patrik Frnka, Liana Frnková )

od: 11.07.2012, do: 26.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3862, pridané: 11.07.2012, Martin , veľkosť: 91.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila ďnom 11.7.2012 trvalý pobyt občana. ( Ján Smrek )

od: 11.07.2012, do: 26.07.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3863, pridané: 12.07.2012, Martin , veľkosť: 442.9 kB, typ: pdf

Obvodný úrad životného prostredia v Martine doručuje verejnou vyhláškou rozhodnutie - povolenie na zriadenie vodnej stavby. ( Polyfunkčný bytový dom LE MONDE, SO 05 Dažďová kanalizácia a ORL" )

od: 12.07.2012, do: 27.07.2012

DOKUMENT

zápis z vyhodnotenia ponuky na prenájom nebytových priestorov

3864, pridané: 16.07.2012, Martin , veľkosť: 163.6 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje zápis z vyhodnotenia ponuky na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Martin formou priameho nájmu č. 6/NP/2012. (  )

od: 16.07.2012, do: 23.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3865, pridané: 16.07.2012, Martin , veľkosť: 92.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 16.7.2012 trvalý pobyt občana. ( Matej Barbuščák )

od: 16.07.2012, do: 31.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3866, pridané: 16.07.2012, Martin , veľkosť: 90.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 16.7.2012 trvalý pobyt občana. ( Marek Marček )

od: 16.07.2012, do: 31.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3867, pridané: 16.07.2012, Martin , veľkosť: 91.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 16.7.2012 trvalý pobyt občana. ( Jana Baková )

od: 16.07.2012, do: 31.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3868, pridané: 16.07.2012, Martin , veľkosť: 93.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 16.7.2012 trvalý pobyt občana. ( Veronika Kempná )

od: 16.07.2012, do: 31.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3869, pridané: 17.07.2012, Martin , veľkosť: 76.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Peter Novák )

od: 17.07.2012, do: 01.08.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3870, pridané: 17.07.2012, Martin , veľkosť: 74 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Peter Facuna )

od: 17.07.2012, do: 01.08.2012

DOKUMENT