titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie o uložení zásielky

3811, pridané: 04.07.2012, Martin , veľkosť: 78.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Jaroslav Poništ, Ľubomír Hanzel )

od: 04.07.2012, do: 19.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3812, pridané: 04.07.2012, Martin , veľkosť: 73.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Zoltán Facuna )

od: 04.07.2012, do: 19.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3813, pridané: 04.07.2012, Martin , veľkosť: 77.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Róbert Putík )

od: 04.07.2012, do: 19.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3814, pridané: 04.07.2012, Martin , veľkosť: 73.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Milan Chvojka  )

od: 04.07.2012, do: 19.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3815, pridané: 06.07.2012, Martin , veľkosť: 92.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 4.7.2012 trvalý pobyt občana. ( Maroš Bajcár )

od: 06.07.2012, do: 23.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3816, pridané: 06.07.2012, Martin , veľkosť: 96 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 4.7.2012 trvalý pobyt občana. ( Štefan Šibík, Věra Šibíková, Eva Šibíková, Tomáš Křupala )

od: 06.07.2012, do: 23.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3817, pridané: 06.07.2012, Martin , veľkosť: 92.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 2.7.2012 trvalý pobyt občana. ( Ján Ondruš, Marián Ondruš )

od: 06.07.2012, do: 23.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o dražbe

3818, pridané: 06.07.2012, Martin , veľkosť: 712.2 kB, typ: pdf

Dražobná spoločnosť, a.s. oznamuje miesto, termín a predmet dražby. ( termín konania dražby 26.07.2012 )

od: 06.07.2012, do: 27.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3819, pridané: 06.07.2012, Martin , veľkosť: 77.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát- Ľubomír Hanzel )

od: 06.07.2012, do: 23.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielok

3820, pridané: 06.07.2012, Martin , veľkosť: 78.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresáti - Peter Hadar, Gejza Baláž, Tomáš Scherer )

od: 06.07.2012, do: 23.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3821, pridané: 06.07.2012, Martin , veľkosť: 74.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Ivan Sobkuliak )

od: 06.07.2012, do: 23.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3822, pridané: 06.07.2012, Martin , veľkosť: 76.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Blažej Dotko )

od: 06.07.2012, do: 23.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3823, pridané: 06.07.2012, Martin , veľkosť: 75.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Ján Mráz )

od: 06.07.2012, do: 23.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielok

3824, pridané: 06.07.2012, Martin , veľkosť: 77.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresáti - Július Lacko, Emíllia Mertiňáková )

od: 06.07.2012, do: 23.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3825, pridané: 06.07.2012, Martin , veľkosť: 76.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Ivan Machálek )

od: 06.07.2012, do: 23.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielok

3826, pridané: 06.07.2012, Martin , veľkosť: 81.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresáti - Milan Mišík, Ján Buzák, Michal Petrásek, Ján Lacko, Michal Hazucha, Václav Pokorný, Roman Truhan, Peter Kubošník )

od: 06.07.2012, do: 23.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielok

3827, pridané: 06.07.2012, Martin , veľkosť: 77.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresáti - Anton Balún, Pavol Lány )

od: 06.07.2012, do: 23.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3828, pridané: 06.07.2012, Martin , veľkosť: 75.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Mariana Soukupová )

od: 06.07.2012, do: 23.07.2015

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3829, pridané: 06.07.2012, Martin , veľkosť: 77.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Anna Gregorová )

od: 06.07.2012, do: 23.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3830, pridané: 06.07.2012, Martin , veľkosť: 76.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Václav Ľuboslav )

od: 06.07.2012, do: 23.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielok

3831, pridané: 06.07.2012, Martin , veľkosť: 75.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresáti - Ján Facuna, Dana Rácová )

od: 06.07.2012, do: 23.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3832, pridané: 06.07.2012, Martin , veľkosť: 75.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Marián Peč )

od: 06.07.2012, do: 23.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3833, pridané: 06.07.2012, Martin , veľkosť: 75.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Ivan Ujček )

od: 06.07.2012, do: 23.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3834, pridané: 06.07.2012, Martin , veľkosť: 90 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 6.7.2012 trvalý pobyt občana. ( Martin Vojtek )

od: 06.07.2012, do: 23.07.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3835, pridané: 09.07.2012, Martin , veľkosť: 180.4 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou verejnou vyhláškou doručuje oznámenie o začatí stavebného konania. ( stavba "Rekonštrukcia a modernizácia sústav centrálneho zásobovania teplom okruhy Severná a Východná, Martin - horúcovodný rozvod, horúcovodné prípojky a kompaktné odovzdávacie stanice tepla pre bytové domy Severná č. 1-13, Bellova 3-8, Východná 5,7,9,11, Rumunskej armády 1-6, pre objekty Špeciálnej základnej školy, archív, Martico, Martin" )

od: 09.07.2012, do: 24.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielok

3836, pridané: 09.07.2012, Martin , veľkosť: 79.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností.  ( adresáti - Rudolf Čepel, Marián Ďakulič, Eva Štrbáková )

od: 09.07.2012, do: 24.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3837, pridané: 09.07.2012, Martin , veľkosť: 72.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti.  ( adresát - Jozef Senko )

od: 09.07.2012, do: 24.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3838, pridané: 09.07.2012, Martin , veľkosť: 76.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti.  ( adresát - Vincent Konček )

od: 09.07.2012, do: 24.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3839, pridané: 09.07.2012, Martin , veľkosť: 75.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti;.  ( adresát - Ján Ďurík )

od: 09.07.2012, do: 24.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3840, pridané: 09.07.2012, Martin , veľkosť: 76.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti.  ( adresát - Ľuboš Mertiňák )

od: 09.07.2012, do: 24.07.2012

DOKUMENT