titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie o dobrovoľnej dražbe

3781, pridané: 22.06.2012, Martin , veľkosť: 934.9 kB, typ: pdf

Dražby Coloseum s.r.o. oznamuje termín, miesto a predmet dražby. ( 17.07.2012 )

od: 22.06.2012, do: 18.07.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3782, pridané: 25.06.2012, Martin , veľkosť: 67.7 kB, typ: pdf

Mesto Trenčianske Teplice verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát Ján Lettrich )

od: 25.06.2012, do: 10.07.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3783, pridané: 25.06.2012, Martin , veľkosť: 1273.4 kB, typ: pdf

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR verejnou vyhláškou oznamuje začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením. ( stavba "Diaľnica D1 Dubná skala - Turany" )

od: 25.06.2012, do: 10.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o dobrovoľnej dražbe

3784, pridané: 25.06.2012, Martin , veľkosť: 790.8 kB, typ: pdf

Martinská dražobná spoločnosť so sídlom v Martine oznamuje termín, miesto a predmet dražby. ( 20.07.2012 )

od: 25.06.2012, do: 23.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielok

3785, pridané: 25.06.2012, Martin , veľkosť: 76.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresáti - Jaroslav Pauček, Jozef Zghlut )

od: 25.06.2012, do: 10.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielok

3786, pridané: 25.06.2012, Martin , veľkosť: 77.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresáti - Rastislav Plevko, Judita Piňáková, Jela Stupianská )

od: 25.06.2012, do: 10.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielok

3787, pridané: 25.06.2012, Martin , veľkosť: 78.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresáti - Róbert Mertiňák, Pavel Kianica, Ladislav Hanes, Miroslava Hluzáková )

od: 25.06.2012, do: 10.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3788, pridané: 25.06.2012, Martin , veľkosť: 77.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Miriam Lamošová )

od: 25.06.2012, do: 10.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3789, pridané: 25.06.2012, Martin , veľkosť: 77.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Janka Brčíková )

od: 25.06.2012, do: 10.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3790, pridané: 25.06.2012, Martin , veľkosť: 75.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Igor Kaplán )

od: 25.06.2012, do: 10.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3791, pridané: 25.06.2012, Martin , veľkosť: 75.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Barbara Goňová )

od: 25.06.2012, do: 10.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3792, pridané: 25.06.2012, Martin , veľkosť: 76 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Katarína Hanzelová )

od: 25.06.2012, do: 10.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielok

3793, pridané: 25.06.2012, Martin , veľkosť: 77.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresáti - Katarína Dudášová, Zoltán Facuna )

od: 25.06.2012, do: 10.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3794, pridané: 25.06.2012, Martin , veľkosť: 76.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresát- Ľudmila Gregorová )

od: 25.06.2012, do: 10.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3795, pridané: 25.06.2012, Martin , veľkosť: 76.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Zuzana Trusková )

od: 25.06.2012, do: 10.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3796, pridané: 25.06.2012, Martin , veľkosť: 74.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Ján Padúch )

od: 25.06.2012, do: 10.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3797, pridané: 25.06.2012, Martin , veľkosť: 75.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Jana Bellová; )

od: 25.06.2012, do: 10.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3798, pridané: 27.06.2012, Martin , veľkosť: 75.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Elena Kolberová )

od: 27.06.2012, do: 12.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3799, pridané: 27.06.2012, Martin , veľkosť: 75.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Pavol Lány )

od: 27.06.2012, do: 12.07.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3800, pridané: 27.06.2012, Martin , veľkosť: 83.1 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina, pobočka Martin oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Zuzana Hasler )

od: 27.06.2012, do: 12.07.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3801, pridané: 27.06.2012, Martin , veľkosť: 84.6 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Jaroslav Facuna )

od: 27.06.2012, do: 12.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

3802, pridané: 27.06.2012, Martin , veľkosť: 578.3 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže č. 4/2012. (  )

od: 27.06.2012, do: 16.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

3803, pridané: 27.06.2012, Martin , veľkosť: 636.8 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže č. 3/2012. (  )

od: 27.06.2012, do: 16.07.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3804, pridané: 27.06.2012, Martin , veľkosť: 352 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou doručuje oznámenie o konaní nového prejednania návrhu na umiestnenie stavby. ( "Komunikácia a inžinierske siete - PARKVILE MARTIN" )

od: 27.06.2012, do: 12.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o dobrovoľnej dražbe

3805, pridané: 04.07.2012, Martin , veľkosť: 272.3 kB, typ: pdf

AUREA SK spol. s r.o. oznamuje termín, miesto a predmet dražby. ( 08.08.2012 )

od: 04.07.2012, do: 09.08.2012

DOKUMENT

rozhodnutie o dočasnom znížení nájomného

3806, pridané: 04.07.2012, Martin , veľkosť: 86.4 kB, typ: pdf

Primátor mesta Martin rozhodol o dočasnom znížení nájomného. ( nájomca Peter Kolčák COFFEA MARTIN )

od: 04.07.2012, do: 16.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3807, pridané: 04.07.2012, Martin , veľkosť: 78.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát- Ján Veselka )

od: 04.07.2012, do: 19.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3808, pridané: 04.07.2012, Martin , veľkosť: 77.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Katarína Dudášová )

od: 04.07.2012, do: 19.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3809, pridané: 04.07.2012, Martin , veľkosť: 74.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát- Ctibor Cibiri )

od: 04.07.2012, do: 19.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3810, pridané: 04.07.2012, Martin , veľkosť: 73.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Milan Balún )

od: 04.07.2012, do: 19.07.2012

DOKUMENT