titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3751, pridané: 13.06.2012, Martin , veľkosť: 92.4 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 8.6.2012 trvalý pobyt občana. ( Ján Valocký )

od: 13.06.2012, do: 28.06.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3752, pridané: 13.06.2012, Martin , veľkosť: 96.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 7.6.2012 trvalý pobyt občana. ( Iveta Víglaská, Štefan Sekereš, Dominik Sekereš, Denis Sekereš )

od: 13.06.2012, do: 28.06.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3753, pridané: 13.06.2012, Martin , veľkosť: 92.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 12.6.2012 trvalý pobyt občana. ( Katarína Babíková )

od: 13.06.2012, do: 28.06.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3754, pridané: 14.06.2012, Martin , veľkosť: 185.1 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou doručuje oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním. ( stavba "Polyfunkčný bytový dom LE MONDE" )

od: 14.06.2012, do: 29.06.2012

DOKUMENT

ponuka na prenájom nebytových priestorov

3755, pridané: 14.06.2012, Martin , veľkosť: 111.7 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje ponuku na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Martin formou priameho nájmu č. 6/NP/2012. (  )

od: 14.06.2012, do: 29.06.2012

DOKUMENT

oznámenie o dobrovoľnej dražbe

3756, pridané: 18.06.2012, Martin , veľkosť: 691.3 kB, typ: pdf

Aukčný Dom, s.r.o. oznamuje termín, miesto a predmet konania dražby. ( 19.07.2012 )

od: 18.06.2012, do: 20.07.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3757, pridané: 18.06.2012, Martin , veľkosť: 341.1 kB, typ: pdf

Krajský lesný úrad v Žiline verejnou vyhláškou doručuje oznámenie o práve nahliadnuť do spisového materiálu. ( oznámenie o zámere vydať rozhodnutie o schválení návrhu programu starostlivosti o lesy a vyhlásení kategórie ochranných lesov )  (  )

od: 18.06.2012, do: 03.07.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3758, pridané: 18.06.2012, Martin , veľkosť: 89.8 kB, typ: pdf

Mesto Banská Bystrica verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresátka Anna Valentová )

od: 18.06.2012, do: 03.07.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3759, pridané: 18.06.2012, Martin , veľkosť: 86.4 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina, pobočka Martin verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adrsát - Zdeno Valent )

od: 18.06.2012, do: 03.07.2012

DOKUMENT

vyhláška o dražbe nehnuteľnosti

3760, pridané: 18.06.2012, Martin , veľkosť: 229.2 kB, typ: pdf

Exekútorský úrad Martin, Mgr. Milan Somík verejnou vyhláškou oznamuje termín, miesto a predmet dražby. ( 17.7.2012 )

od: 18.06.2012, do: 18.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielok

3761, pridané: 18.06.2012, Martin , veľkosť: 78.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresáti - Miriam Beňušová, Marián Martinský )

od: 18.06.2012, do: 03.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3762, pridané: 18.06.2012, Martin , veľkosť: 76.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Zdenek Štrkáč )

od: 18.06.2012, do: 03.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3763, pridané: 18.06.2012, Martin , veľkosť: 74.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát- Rastislav Kozol )

od: 18.06.2012, do: 03.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3764, pridané: 18.06.2012, Martin , veľkosť: 78.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Beáta Jankovičová )

od: 18.06.2012, do: 03.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielok

3765, pridané: 18.06.2012, Martin , veľkosť: 78.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresát - Roman Žák 2x )

od: 18.06.2012, do: 03.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3766, pridané: 18.06.2012, Martin , veľkosť: 74.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Ivan Rizman )

od: 18.06.2012, do: 03.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3767, pridané: 18.06.2012, Martin , veľkosť: 74.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Imrich Engli )

od: 18.06.2012, do: 03.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielok

3768, pridané: 18.06.2012, Martin , veľkosť: 78.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresáti - Jozef Švec, Miroslav Kolář )

od: 18.06.2012, do: 03.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3769, pridané: 18.06.2012, Martin , veľkosť: 74.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Igor Gregor )

od: 18.06.2012, do: 03.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3770, pridané: 18.06.2012, Martin , veľkosť: 77.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Mária Gregorová )

od: 18.06.2012, do: 03.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3771, pridané: 18.06.2012, Martin , veľkosť: 76.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Štefan Lacko )

od: 18.06.2012, do: 03.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3772, pridané: 18.06.2012, Martin , veľkosť: 74.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Štefan Darnady )

od: 18.06.2012, do: 03.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3773, pridané: 18.06.2012, Martin , veľkosť: 74.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Jozef Facuna )

od: 18.06.2012, do: 03.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3774, pridané: 18.06.2012, Martin , veľkosť: 74.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Ladislav Dömeny )

od: 18.06.2012, do: 03.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3775, pridané: 18.06.2012, Martin , veľkosť: 91.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 18.6.2012 trvalý pobyt občana. ( Rudolf Volár )

od: 18.06.2012, do: 03.07.2012

DOKUMENT

plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Martin

3776, pridané: 20.06.2012, Martin , veľkosť: 85.6 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Martin na 2. polrok 2012. (  )

od: 20.06.2012, do: 01.01.2013

DOKUMENT

Oznam o verejnom losovaní nájomných bytov

3777, pridané: 22.06.2012, Martin , veľkosť: 0 kB, typ: pdf

V zmysle VZN č. 98/2012 článku III bod 3 Mesto Martin oznamuje, že spôsob prideľovania nájomných bytov postavených s podporou štátu v BD A2 - 30 b.j., s.č. 10832, na ulici Kernová 17,19 bude verejným losovaním dňa 25.07. 2012 o 15:00 v zasadačke na prízemí MsÚ v Martine. ( Bližšie informácie nájdete na stránke www.matramartin.sk  )

od: 22.06.2012, do: 26.07.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3778, pridané: 22.06.2012, Martin , veľkosť: 165.5 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou oznamuje začatie stavebného konania. ( stavba "Stavebné úpravy bytu č. 44 bytového domu č.s.4708" )

od: 22.06.2012, do: 09.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3779, pridané: 22.06.2012, Martin , veľkosť: 93.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 21.6.2012 trvalý pobyt občana. ( Kvetoslava Višňovcová )

od: 22.06.2012, do: 09.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3780, pridané: 22.06.2012, Martin , veľkosť: 93.4 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 21.6.2012 trvalý pobyt občana. ( Rastislav Babčaník )

od: 22.06.2012, do: 09.07.2012

DOKUMENT