titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie o dobrovoľnej dražbe

3721, pridané: 05.06.2012, Martin , veľkosť: 652.3 kB, typ: pdf

Martinská dražobná spoločnosť, s.r.o. oznamuje miesto, termín a predmet dražby. ( 27.06.2012 )

od: 05.06.2012, do: 28.06.2012

DOKUMENT

oznámenie o konaní dražby

3722, pridané: 05.06.2012, Martin , veľkosť: 435.7 kB, typ: pdf

Aukčná spoločnosť s.r.o. oznamuje termín, miesto a predmet druhej opakovanej dražby č. 039/2011. ( 09.07.2012 )

od: 05.06.2012, do: 10.07.2012

DOKUMENT

zápis z vyhodnotenia ponuky na prenájom nebytových priestorov

3723, pridané: 05.06.2012, Martin , veľkosť: 117.3 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje zápis z vyhodnotenia ponuky na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Martin formou priameho nájmu 5/NP/2012. (  )

od: 05.06.2012, do: 11.06.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3724, pridané: 05.06.2012, Martin , veľkosť: 73 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Ján Vaganek )

od: 05.06.2012, do: 20.06.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3725, pridané: 05.06.2012, Martin , veľkosť: 75.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Peter Horník )

od: 05.06.2012, do: 20.06.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3726, pridané: 05.06.2012, Martin , veľkosť: 75.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát- Monika Strkáčová )

od: 05.06.2012, do: 20.06.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3727, pridané: 05.06.2012, Martin , veľkosť: 76 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Marek Sivoš )

od: 05.06.2012, do: 20.06.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3728, pridané: 05.06.2012, Martin , veľkosť: 74.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Pavel Kianica )

od: 05.06.2012, do: 20.06.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3729, pridané: 05.06.2012, Martin , veľkosť: 76.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Peter Javornícka )

od: 05.06.2012, do: 20.06.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3730, pridané: 05.06.2012, Martin , veľkosť: 75.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Mária Maršalová )

od: 05.06.2012, do: 20.06.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3731, pridané: 05.06.2012, Martin , veľkosť: 76.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Miroslav Rohoň )

od: 05.06.2012, do: 20.06.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3732, pridané: 05.06.2012, Martin , veľkosť: 75.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Milan Bečák, Jozef Cifra )

od: 05.06.2012, do: 20.06.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3733, pridané: 05.06.2012, Martin , veľkosť: 74.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresáti - Ondrej Facuna, Mariana Soukupová )

od: 05.06.2012, do: 20.06.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielok

3734, pridané: 05.06.2012, Martin , veľkosť: 81.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresáti - Petra Ivašková, Lýdia Pompová, Renáta Cicková, Róbert Mertiňák )

od: 05.06.2012, do: 20.06.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielok

3735, pridané: 05.06.2012, Martin , veľkosť: 80.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresáti - Ľuboš Mertiňák, Martin Záborský, Jozef Cifra, Ján Rohoň, Erik Cicko, Tomáš Rác, Daniel Baláž )

od: 05.06.2012, do: 20.06.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3736, pridané: 05.06.2012, Martin , veľkosť: 161 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou doručuje oznámenie o doplnení spisu a stanovenie lehoty na vyjadrenie. ( stavebné úpravy v byte č. 7 v bytovom dome súp. č. 3968 na ulici Bellova 6 v Martine )

od: 05.06.2012, do: 20.06.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3737, pridané: 07.06.2012, Martin , veľkosť: 135.5 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou doručuje oznámenie o začatí stavebného konania. ( stavba "Stavebné úpravy obytnej miestnosti" )

od: 07.06.2012, do: 22.06.2012

DOKUMENT

oznámenie o dobrovoľnej dražbe

3738, pridané: 07.06.2012, Martin , veľkosť: 268 kB, typ: pdf

AUREA SK spol. s r.o. oznamuje termín, miesto konania a predmet dražby. ( 4.7.2012 )

od: 07.06.2012, do: 06.07.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3739, pridané: 07.06.2012, Martin , veľkosť: 75.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Klaudia Tarnayová )

od: 07.06.2012, do: 22.06.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3740, pridané: 07.06.2012, Martin , veľkosť: 73.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Patrik Dotko )

od: 07.06.2012, do: 22.06.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielok

3741, pridané: 07.06.2012, Martin , veľkosť: 77.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Martin Chvojka, Dobromila Chromcová )

od: 07.06.2012, do: 22.06.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3742, pridané: 07.06.2012, Martin , veľkosť: 75.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Jana Bellová )

od: 07.06.2012, do: 22.06.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielok

3743, pridané: 07.06.2012, Martin , veľkosť: 77.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresáti - Peter Štípala, Peter Facuna, Július Kubošník )

od: 07.06.2012, do: 22.06.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3744, pridané: 07.06.2012, Martin , veľkosť: 76.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Roman Štefanica )

od: 07.06.2012, do: 22.06.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielok

3745, pridané: 07.06.2012, Martin , veľkosť: 80.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresáti - Jaroslav Brčík, Igor Glejtek, Ján Chvojka, Martin Horanský, Marcel Gregor, Emília Karaková, Jarmila Končeková, Miloslav Nový, Marek Móric  )

od: 07.06.2012, do: 09.07.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3746, pridané: 07.06.2012, Martin , veľkosť: 513.1 kB, typ: pdf

Mesto Martin doručuje verejnou vyhláškou rozhodnutie o umiestnení stavby. ( "Bytový dom Podhájske 3" )

od: 07.06.2012, do: 22.06.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3747, pridané: 07.06.2012, Martin , veľkosť: 254.1 kB, typ: pdf

Mesto Martin doručuje verejnou vyhláškou oznámenie o začatí územného konania a pozvánku na ústne pojednávanie. ( stavba "Zahustenie TS URBÁR" )

od: 07.06.2012, do: 22.06.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3748, pridané: 08.06.2012, Martin , veľkosť: 168.2 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou doručuje oznámenie o začatí stavebného konania. ( stavba "Zahustenie TS IBV za PD Martin-Tomčany" )

od: 08.06.2012, do: 25.06.2012

DOKUMENT

pozvánka na zasadnutie MsZ

3749, pridané: 12.06.2012, Martin , veľkosť: 73.2 kB, typ: pdf

Primátor mesta Martin zvoláva na 18. júna 2012 /pondelok/ o 9,00 hod. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Martin. (  )

od: 12.06.2012, do: 19.06.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3750, pridané: 13.06.2012, Martin , veľkosť: 165.5 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou doručuje oznámenie o začatí stavebného konania. ( stavba "Rekonštrukcia a modernizácia sústav CZT okruhy Severná a Východná, Martin - horúcovodná prípojka a kompaktná odovzdávacia stanica tepla pre bytový dom Ul. Severná č. 7-8, Martin" )

od: 13.06.2012, do: 28.06.2012

DOKUMENT