titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie o uložení zásielok

3691, pridané: 28.05.2012, Martin , veľkosť: 82 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresáti - Roman Hrúz, Matilda Facunová, Ondrej Facuna, Jaroslav Rokyta, Vladimír Šugár, Mikuláš Pompa, Mária Cicková, Marek Baláž )

od: 28.05.2012, do: 12.06.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielok

3692, pridané: 28.05.2012, Martin , veľkosť: 77.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresáti - Boris Kratochwil, Miroslav Jesenský )

od: 28.05.2012, do: 12.06.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielok

3693, pridané: 28.05.2012, Martin , veľkosť: 78.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresáti - Anna Dotková, Barbara Goňová )

od: 28.05.2012, do: 12.06.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielok

3694, pridané: 28.05.2012, Martin , veľkosť: 75.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresáti - Michal Petrásek /2x/, Zdenka Jesenská )

od: 28.05.2012, do: 12.06.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielok

3695, pridané: 28.05.2012, Martin , veľkosť: 77.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresáti - Pavel Kianica, Václav Hrdý )

od: 28.05.2012, do: 12.06.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3696, pridané: 28.05.2012, Martin , veľkosť: 77.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Róbert Putík )

od: 28.05.2012, do: 12.06.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3697, pridané: 28.05.2012, Martin , veľkosť: 76.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát Miroslav Puček )

od: 28.05.2012, do: 12.06.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3698, pridané: 28.05.2012, Martin , veľkosť: 74.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Zuzana Dudová )

od: 28.05.2012, do: 12.06.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3699, pridané: 28.05.2012, Martin , veľkosť: 77.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Branislav Lenča )

od: 28.05.2012, do: 12.06.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielok

3700, pridané: 28.05.2012, Martin , veľkosť: 77.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresáti - Martin Orlický, Zdenko Lamoš )

od: 28.05.2012, do: 12.06.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielok

3701, pridané: 28.05.2012, Martin , veľkosť: 77.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresáti - Emília Mertiňáková, Július Lacko )

od: 28.05.2012, do: 12.06.2012

DOKUMENT

dražobná vyhláška

3702, pridané: 28.05.2012, Martin , veľkosť: 81.6 kB, typ: pdf

Súdny exekútor Mgr. Juraj Gallo vydáva dražobnú vyhlášku - oznámenie o dražbe hnuteľných vecí.  ( termín konania dražby 12.06.2012 )

od: 28.05.2012, do: 13.06.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3703, pridané: 28.05.2012, Martin , veľkosť: 92.4 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 28.5.2012 trvalý pobyt občana. ( Rudolf Kožák )

od: 28.05.2012, do: 12.06.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3704, pridané: 28.05.2012, Martin , veľkosť: 90 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 28.5.2012 trvalý pobyt občana. ( Kamil Haverla )

od: 28.05.2012, do: 12.06.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3705, pridané: 28.05.2012, Martin , veľkosť: 90.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 28.5.2012 trvalý pobyt občana. ( Jozef Sumka )

od: 28.05.2012, do: 12.06.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3706, pridané: 28.05.2012, Martin , veľkosť: 91.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 28.5.2012 trvalý pobyt občana. ( Ján Paulis )

od: 28.05.2012, do: 12.06.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3707, pridané: 28.05.2012, Martin , veľkosť: 94.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 28.5.2012 trvalý pobyt občana. ( Michaela Šarlinová, Katarína Šarlinová, Michaela Šarlinová ml. )

od: 28.05.2012, do: 12.06.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3708, pridané: 29.05.2012, Martin , veľkosť: 1422.1 kB, typ: pdf

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR verejnou vyhláškou doručuje rozhodnutie - povolenie zmeny stavby pred jej dokončením. ( stavba "Diaľnica D1 Dubná skala -Turany" )

od: 29.05.2012, do: 13.06.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3709, pridané: 31.05.2012, Martin , veľkosť: 253.6 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou doručuje rozhodnutie - zmena lehoty na dokončenie stavby. ( stavba "Univerzity Park, Apartmánový dom s občianskou vybavenosťou stavebné objekty: SO 09 - Spevnené plochy, SO 10 -Prístupová komunikácia" )

od: 31.05.2012, do: 15.06.2012

DOKUMENT

oznámenie o dobrovoľnej dražbe

3710, pridané: 31.05.2012, Martin , veľkosť: 592.6 kB, typ: pdf

HPC AUCTION s.r.o. oznamuje termín, miesto a predmet dražby.  ( 13.6.2012 )

od: 31.05.2012, do: 14.06.2012

DOKUMENT

oznámenie o dobrovoľnej dražbe

3711, pridané: 31.05.2012, Martin , veľkosť: 580.3 kB, typ: pdf

HPC AUCTION s.r.o. oznamuje termín, miesto a predmet dražby.  ( 13.6.2012 )

od: 31.05.2012, do: 14.06.2012

DOKUMENT

oznámenie o opakovanej dražbe

3712, pridané: 31.05.2012, Martin , veľkosť: 568.6 kB, typ: pdf

HPC AUCTION s.r.o. oznamuje termín, miesto a predmet dražby.  ( 13.6.2012 )

od: 31.05.2012, do: 14.06.2012

DOKUMENT

oznámenie o mieste uloženia nedoplatkov

3713, pridané: 01.06.2012, Martin , veľkosť: 85.5 kB, typ: pdf

Union zdravotná poisťovňa, a.s. oznamuje miesto uloženia výkazu nedoplatkov. ( adresáti - Marek Rapčan, Marian Ondruš )

od: 01.06.2012, do: 18.06.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3714, pridané: 01.06.2012, Martin , veľkosť: 74.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Marián Milanec )

od: 01.06.2012, do: 18.06.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3715, pridané: 01.06.2012, Martin , veľkosť: 75.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Jaroslava Lomenová )

od: 01.06.2012, do: 18.06.2012

DOKUMENT

oznámenie o dražbe

3716, pridané: 01.06.2012, Martin , veľkosť: 716.1 kB, typ: pdf

Dražobná spoločnosť, a.s. oznamuje termín, miesto a predmet dražby. ( 25.6.2012 )  (  )

od: 01.06.2012, do: 25.06.2012

DOKUMENT

zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta

3717, pridané: 01.06.2012, Martin , veľkosť: 145.8 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta klasifikovaného ako prípad hodný osobitného zreteľa. (  )

od: 01.06.2012, do: 19.06.2012

DOKUMENT

zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta

3718, pridané: 01.06.2012, Martin , veľkosť: 147.8 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa. (  )

od: 01.06.2012, do: 19.06.2012

DOKUMENT

zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku

3719, pridané: 01.06.2012, Martin , veľkosť: 147 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje zámer prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa. (  )

od: 01.06.2012, do: 19.06.2012

DOKUMENT

oznámenie o mieste uloženia výkazu nedoplatkov

3720, pridané: 05.06.2012, Martin , veľkosť: 246.7 kB, typ: pdf

Union zdravotná poisťovňa, a.s. oznamuje miesto uloženia výkazu nedoplatkov. ( /viď príloha/ )

od: 05.06.2012, do: 20.06.2012

DOKUMENT