titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie o uložení zásielky

3661, pridané: 16.05.2012, Martin , veľkosť: 78.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Petra Ivašková )

od: 16.05.2012, do: 31.05.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3662, pridané: 16.05.2012, Martin , veľkosť: 74.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Miroslav Holub )

od: 16.05.2012, do: 31.05.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielok

3663, pridané: 16.05.2012, Martin , veľkosť: 82.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresáti - Marián Chinoracký, Milan Mišík, Margita Sucháčová, Ivan Klája, Martin Fujda, Ľubomír Garaj, Róbert Putík, Ján Miškoci, Ján Facuna )

od: 16.05.2012, do: 31.05.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3664, pridané: 16.05.2012, Martin , veľkosť: 77.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Vladimír Laštiak )

od: 16.05.2012, do: 31.05.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3665, pridané: 16.05.2012, Martin , veľkosť: 77.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Alena Řeháková )

od: 16.05.2012, do: 31.05.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3666, pridané: 16.05.2012, Martin , veľkosť: 77 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Zdeňek Štrkáč )

od: 16.05.2012, do: 31.05.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3667, pridané: 16.05.2012, Martin , veľkosť: 76.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresáti - Rastislav Haščák, Vincent Konček )

od: 16.05.2012, do: 31.05.2012

DOKUMENT

oznámenie o dobrovoľnej dražbe

3668, pridané: 16.05.2012, Martin , veľkosť: 701.8 kB, typ: pdf

Marinská dražobná spoločnosť, s.r.o. oznamuje termín, miesto konania a predmet dražby. ( 14.6.2012 )

od: 16.05.2012, do: 15.06.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielok

3669, pridané: 16.05.2012, Martin , veľkosť: 82.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresáti - Dušan Kapolka, Dušan Kormančík, Ľubomír Štrkáč, Kvetoslava Murgošová, Vladimír Junas, Peter Gulyás, Dana Rácová, Ján Facuna, Martin Murček, Patrik Balogh )

od: 16.05.2012, do: 31.05.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielok

3670, pridané: 16.05.2012, Martin , veľkosť: 76.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Dana Kotlárová, Miroslav Kotlár )

od: 16.05.2012, do: 31.05.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3671, pridané: 18.05.2012, Martin , veľkosť: 296.8 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou doručuje rozhodnutie - stavebné povolenie. ( stavba "Stavebné úpravy bytu č. 40 bytového domu č. s. 3935" )

od: 18.05.2012, do: 04.06.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3672, pridané: 21.05.2012, Martin , veľkosť: 85.6 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina, pobočka Martin oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Ondrej Kubov )

od: 21.05.2012, do: 05.06.2012

DOKUMENT

oznámenie o dražbe

3673, pridané: 21.05.2012, Martin , veľkosť: 503.8 kB, typ: pdf

MGM & partners s.r.o., oznamuje termín, miesto a predmet dražby. ( 27.6.2012 )

od: 21.05.2012, do: 28.06.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielok

3674, pridané: 21.05.2012, Martin , veľkosť: 80.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresáti - Milan Gregor, Marián Ďakulič, Pavla Gregorová, Norbert Mažári, Tomáš Lihan )

od: 21.05.2012, do: 05.06.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielok

3675, pridané: 21.05.2012, Martin , veľkosť: 77.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresáti - Ľubomír Hanzel, Alexander Rác )

od: 21.05.2012, do: 05.06.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3676, pridané: 21.05.2012, Martin , veľkosť: 74.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Juraj Argay )

od: 21.05.2012, do: 05.06.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielok

3677, pridané: 21.05.2012, Martin , veľkosť: 77.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresáti - Veronika Šepláková, Anna Truhanová )

od: 21.05.2012, do: 05.06.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3678, pridané: 21.05.2012, Martin , veľkosť: 75.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresát - Miroslav Dudáš )

od: 21.05.2012, do: 05.06.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3679, pridané: 21.05.2012, Martin , veľkosť: 76.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresát - František Mintál )

od: 21.05.2012, do: 05.06.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3680, pridané: 21.05.2012, Martin , veľkosť: 75.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresát - František Chovanec )

od: 21.05.2012, do: 05.06.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3681, pridané: 22.05.2012, Martin , veľkosť: 77.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností /2x/. ( adresát - Róbert Putík )

od: 22.05.2012, do: 06.06.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3682, pridané: 22.05.2012, Martin , veľkosť: 92.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 22.5.2012 trvalý pobyt občana. ( Ľubomír Nátny )

od: 22.05.2012, do: 06.06.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3683, pridané: 22.05.2012, Martin , veľkosť: 92.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 22.5.2012 trvalý pobyt občana. ( Miroslav Páleš )

od: 22.05.2012, do: 06.06.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3684, pridané: 22.05.2012, Martin , veľkosť: 93.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 22.5.2012 trvalý pobyt občana. ( Eva Belajová, Eva Belajová ml., Lucia Cicková, Markus Cicko )

od: 22.05.2012, do: 06.06.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3685, pridané: 22.05.2012, Martin , veľkosť: 93.4 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 22.5.2012 trvalý pobyt občana. ( Danica Beníková, Milan Beník, Oliver Nemec, Miroslav Gazdag, Radovan Nemec )

od: 22.05.2012, do: 06.06.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3686, pridané: 22.05.2012, Martin , veľkosť: 93 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 22.5.2012 trvalý pobyt občana. ( Ľuboš Gašperák )

od: 22.05.2012, do: 06.06.2012

DOKUMENT

oznámenie o opakovanej dražbe

3687, pridané: 24.05.2012, Martin , veľkosť: 451.7 kB, typ: pdf

MGM & partners s.r.o. oznamuje termín, miesto a predmet dražby. ( 27.6.2012 )

od: 24.05.2012, do: 28.06.2012

DOKUMENT

pozvánka za zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Martin

3688, pridané: 24.05.2012, Martin , veľkosť: 76.6 kB, typ: pdf

Primátor mesta Martin zvoláva na 28.5.2012 /pondelok/ o 9,00 hod. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Martin. (  )

od: 24.05.2012, do: 29.05.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3689, pridané: 28.05.2012, Martin , veľkosť: 76.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Bohdan Bartoš )

od: 28.05.2012, do: 12.06.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3690, pridané: 28.05.2012, Martin , veľkosť: 74.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Ivan Rizman )

od: 28.05.2012, do: 12.06.2012

DOKUMENT