titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie o uložení zásielky

3631, pridané: 10.05.2012, Martin , veľkosť: 76 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresátka - Žaneta Bányászová )

od: 10.05.2012, do: 25.05.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielok

3632, pridané: 10.05.2012, Martin , veľkosť: 77.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresáti - Rastislav Haščák, Martina Macharová )

od: 10.05.2012, do: 25.05.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielok

3633, pridané: 10.05.2012, Martin , veľkosť: 78.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresáti - Margita Cicková, Michal Duda, Bohdan Bartoš )

od: 10.05.2012, do: 25.05.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3634, pridané: 10.05.2012, Martin , veľkosť: 91.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 10.5.2012 trvalý pobyt občana. ( Róbert Hanus )

od: 10.05.2012, do: 25.05.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3635, pridané: 10.05.2012, Martin , veľkosť: 90 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 10.5.2012 trvalý pobyt občana. ( Miroslav Smolka )

od: 10.05.2012, do: 25.05.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3636, pridané: 10.05.2012, Martin , veľkosť: 92.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 10.5.2012 trvalý pobyt občana. ( Martin Boroš )

od: 10.05.2012, do: 25.05.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3637, pridané: 10.05.2012, Martin , veľkosť: 90 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 10.5.2012 trvalý pobyt občana. ( Miroslav Ertel )

od: 10.05.2012, do: 25.05.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3638, pridané: 10.05.2012, Martin , veľkosť: 94.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 10.5.2012 trvalý pobyt občana. ( Erika Kubovová, Karolína Kučerová )

od: 10.05.2012, do: 25.05.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3639, pridané: 10.05.2012, Martin , veľkosť: 96.4 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 10.5.2012 trvalý pobyt občana. ( Koloman Zifčák, Zuzana Zifčáková, Romana Zifčáková, Viktor Zifčák )

od: 10.05.2012, do: 25.05.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3640, pridané: 10.05.2012, Martin , veľkosť: 90 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 10.5.2012 trvalý pobyt občana. ( Ala ABU MURAD )

od: 10.05.2012, do: 25.05.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3641, pridané: 10.05.2012, Martin , veľkosť: 92.4 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 10.5.2012 trvalý pobyt občana. ( Tatiana Košťanová )

od: 10.05.2012, do: 25.05.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3642, pridané: 10.05.2012, Martin , veľkosť: 90 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 10.5.2012 trvalý pobyt občana. ( Martin Krpelan )

od: 10.05.2012, do: 25.05.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3643, pridané: 10.05.2012, Martin , veľkosť: 96.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 10.5.2012 trvalý pobyt občana. ( Ľubomír Novák, Danka Nováková, Peter Novák, Nikola Nováková )

od: 10.05.2012, do: 25.05.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3644, pridané: 10.05.2012, Martin , veľkosť: 93.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 10.5.2012 trvalý pobyt občana. ( Peter Ulrich, Andrea Ulrichová, Peter Ulrich ml., Andrej Ulrich )

od: 10.05.2012, do: 25.05.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3645, pridané: 11.05.2012, Martin , veľkosť: 84.7 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát- Ing. Ján Virec )

od: 11.05.2012, do: 28.05.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3646, pridané: 11.05.2012, Martin , veľkosť: 279.9 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou doručuje rozhodnutie o povolení stavby. ( Stavebné úpravy bytu č. 15 bytového domu č.s. 4022 )

od: 10.05.2012, do: 28.05.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielok

3647, pridané: 11.05.2012, Martin , veľkosť: 74.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresáti - Ivan Sobkuliak, Ivan Machálek )

od: 11.05.2012, do: 28.05.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielok

3648, pridané: 11.05.2012, Martin , veľkosť: 78.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresáti - Zuzana Sušienková, Martin Orlický, Marián Lacko, Juraj Milo, Jaroslava Lomenová )

od: 11.05.2012, do: 28.05.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielok

3649, pridané: 11.05.2012, Martin , veľkosť: 76.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresáti - Slavomír Hajda, Štefan Darnady )

od: 11.05.2012, do: 28.05.2012

DOKUMENT

zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta

3650, pridané: 11.05.2012, Martin , veľkosť: 81.1 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta Martin ako prípadu hodného osobitného zreteľa. ( nájomca Občianske združenie MANUS )

od: 11.05.2012, do: 29.05.2012

DOKUMENT

zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta

3651, pridané: 11.05.2012, Martin , veľkosť: 152.2 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa. (  )

od: 11.05.2012, do: 29.05.2012

DOKUMENT

zverejnenie zámeru pripravovaného prevodu nehnuteľného majetku mesta

3652, pridané: 11.05.2012, Martin , veľkosť: 131.3 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje zámer pripravovaného prevodu nehnuteľného majetku mesta klasifikovaného ako prípad hodný osobitného zreteľa. (  )

od: 11.05.2012, do: 26.06.2012

DOKUMENT

zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta

3653, pridané: 14.05.2012, Martin , veľkosť: 79.1 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa. (  )

od: 11.05.2012, do: 29.05.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3654, pridané: 16.05.2012, Martin , veľkosť: 94.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 14.5.2012 trvalý pobyt občana. ( Zdenko Lamoš, Mária Lamošová, Nikola Lamošová, Viktória Lamošová )

od: 16.05.2012, do: 31.05.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3655, pridané: 16.05.2012, Martin , veľkosť: 83.4 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina, pobočka Martin oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Eliška Jagelková )

od: 16.05.2012, do: 31.05.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3656, pridané: 16.05.2012, Martin , veľkosť: 84.9 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina, pobočka Martin oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Rudolf Urbánek )

od: 16.05.2012, do: 31.05.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3657, pridané: 16.05.2012, Martin , veľkosť: 74.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Peter Valko )

od: 16.05.2012, do: 31.05.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3658, pridané: 16.05.2012, Martin , veľkosť: 77.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Eva Ferianová )

od: 16.05.2012, do: 31.05.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3659, pridané: 16.05.2012, Martin , veľkosť: 77.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Zuzana Bellová )

od: 16.05.2012, do: 31.05.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3660, pridané: 16.05.2012, Martin , veľkosť: 74.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Peter Facuna )

od: 16.05.2012, do: 31.05.2012

DOKUMENT