titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie o uložení zásielky

3601, pridané: 23.04.2012, Martin , veľkosť: 76.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Norbert Mažári )

od: 24.04.2012, do: 10.05.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3602, pridané: 23.04.2012, Martin , veľkosť: 77.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Peter Mišík )

od: 24.04.2012, do: 10.05.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3603, pridané: 23.04.2012, Martin , veľkosť: 76.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Andrea Feriancová )

od: 24.04.2012, do: 10.05.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3604, pridané: 23.04.2012, Martin , veľkosť: 77.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Eva Baricová )

od: 24.04.2012, do: 10.05.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3605, pridané: 23.04.2012, Martin , veľkosť: 73.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Karol Gulassa )

od: 24.04.2012, do: 10.05.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3606, pridané: 23.04.2012, Martin , veľkosť: 77.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Dáša Gregorová )

od: 24.04.2012, do: 10.05.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3607, pridané: 23.04.2012, Martin , veľkosť: 76.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Jaroslav Brtáň )

od: 24.04.2012, do: 10.05.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3608, pridané: 23.04.2012, Martin , veľkosť: 77 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Alena Řeháková )

od: 24.04.2012, do: 10.05.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3609, pridané: 23.04.2012, Martin , veľkosť: 77.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - František Vidlák )

od: 24.04.2012, do: 10.05.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3610, pridané: 23.04.2012, Martin , veľkosť: 73.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát- Milan Ficek )

od: 24.04.2012, do: 10.05.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3611, pridané: 23.04.2012, Martin , veľkosť: 76.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Lýdia Pompová )

od: 24.04.2012, do: 10.05.2012

DOKUMENT

oznámenie o opakovanej dražbe

3612, pridané: 26.04.2012, Martin , veľkosť: 264.9 kB, typ: pdf

MGM & partners s.r.o. oznamuje termín a miesto konania opakovanej dražby zn. č. 20121. ( termín 17.5.2012 )

od: 26.04.2012, do: 18.05.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3613, pridané: 02.05.2012, Martin , veľkosť: 83.2 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žiina oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresát - Irena Ivanková )

od: 02.05.2012, do: 17.05.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3614, pridané: 02.05.2012, Martin , veľkosť: 93 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 26.4.2012 trvalý pobyt občana. ( Adrian Stuchlík )

od: 02.05.2012, do: 17.05.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3615, pridané: 02.05.2012, Martin , veľkosť: 94.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 26.4.2012 trvalý pobyt občana. ( Bohdan Lukáč, Eva Lukáčová )

od: 02.05.2012, do: 17.05.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3616, pridané: 02.05.2012, Martin , veľkosť: 76.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát- Rudolf Jesenský, Alexander Facuna )

od: 02.05.2012, do: 17.05.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3617, pridané: 02.05.2012, Martin , veľkosť: 76.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Dagmar Martinkovičová, Ivan Fľak )

od: 02.05.2012, do: 17.05.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3618, pridané: 02.05.2012, Martin , veľkosť: 70.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát- Peter Vavro )

od: 02.05.2012, do: 17.05.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3619, pridané: 03.05.2012, Martin , veľkosť: 73.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Ján Baran )

od: 03.05.2012, do: 18.05.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3620, pridané: 03.05.2012, Martin , veľkosť: 79.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Ján Vaganek, Dávid Baláž )

od: 03.05.2012, do: 18.05.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3621, pridané: 03.05.2012, Martin , veľkosť: 75.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Matilda Balážová )

od: 03.05.2012, do: 18.05.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3622, pridané: 03.05.2012, Martin , veľkosť: 71.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adreát - Rastislav Plevko )

od: 03.05.2012, do: 18.05.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3623, pridané: 03.05.2012, Martin , veľkosť: 76.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Ľuboslav Václav )

od: 03.05.2012, do: 18.05.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3624, pridané: 03.05.2012, Martin , veľkosť: 71.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Ing. Martin Vrzala )

od: 03.05.2012, do: 18.05.2012

DOKUMENT

vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

3625, pridané: 03.05.2012, Martin , veľkosť: 91.7 kB, typ: pdf

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Martine vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vniku požiaru. (  )

od: 03.05.2012, do: 31.08.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3626, pridané: 03.05.2012, Martin , veľkosť: 248.7 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou doručuje oznámenie o začatí územného konania a pozvánku na ústne pojednávanie. ( stavba - Zahustenie TS ul. R. Viesta )

od: 03.05.2012, do: 18.05.2012

DOKUMENT

zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta

3627, pridané: 07.05.2012, Martin , veľkosť: 80.5 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa. (  )

od: 07.05.2012, do: 29.05.2012

DOKUMENT

ponuka na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Martin

3628, pridané: 07.05.2012, Martin , veľkosť: 113.1 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje ponuku pre prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Martin formou priameho nájmu č. 5/NP/2012. (  )

od: 07.05.2012, do: 22.05.2012

DOKUMENT

oznámenie o dražbe

3629, pridané: 10.05.2012, Martin , veľkosť: 838.8 kB, typ: pdf

Dražobná spoločnosť, a.s. zverejňuje termín a miesto konania dražby. ( 28.5.2012 )

od: 10.05.2012, do: 29.05.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3630, pridané: 10.05.2012, Martin , veľkosť: 76.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresáti - Ľubomír Štrkáč, Jaroslav Horný, Ľubomíra Užáková )

od: 10.05.2012, do: 25.05.2012

DOKUMENT