titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

verejná vyhláška

3571, pridané: 16.04.2012, Martin , veľkosť: 262.3 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou doručuje oznámenie o začatí územného konania na stavbu ( Bytový dom Podhájska 3 )

od: 16.04.2012, do: 02.05.2012

DOKUMENT

rozhodnutie o upustení od účtovania nájomného

3572, pridané: 16.04.2012, Martin , veľkosť: 82.5 kB, typ: pdf

Primátor Mesta Martin rozhodol o upustení od účtovania nájomného za mesiac marec ( nájomca GEMINI - Martin, s.r.o. )

od: 16.04.2012, do: 25.04.2012

DOKUMENT

zápis z vyhodnotenia ponuky na prenájom nebytových priestorov

3573, pridané: 16.04.2012, Martin , veľkosť: 126.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad zverejňuje zápis z vyhodnotenia ponuky na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Martin formou priameho nájmu č. 3/NP/2012. (  )

od: 16.04.2012, do: 23.04.2012

DOKUMENT

rozhodnutie o znížení výšky nájomného

3574, pridané: 19.04.2012, Martin , veľkosť: 84.9 kB, typ: pdf

Primátor mesta Martin rozhodol o zamietnutí žiadosti o zníženie výšky nájomného. ( nájomca - Pavlína Turčanová )

od: 19.04.2012, do: 30.04.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3575, pridané: 23.04.2012, Martin , veľkosť: 161.4 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou doručuje oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu. ( Stavebné úpravy bytu č. 40 bytového domu č.s. 3935 )  (  )

od: 16.04.2012, do: 02.05.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3576, pridané: 23.04.2012, Martin , veľkosť: 92.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňa 12.4.2012 trvalý pobyt občana. ( Miriam Balašová Chromcová )

od: 23.04.2012, do: 09.05.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3577, pridané: 23.04.2012, Martin , veľkosť: 94.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňa 12.4.2012 trvalý pobyt občana. ( Monika Štefániková, Petra Javornícka, Peter Javornícky )

od: 23.04.2012, do: 09.05.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3578, pridané: 23.04.2012, Martin , veľkosť: 90.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňa 12.4.2012 trvalý pobyt občana. ( Peter Datko )

od: 23.04.2012, do: 09.05.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3579, pridané: 23.04.2012, Martin , veľkosť: 93.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňa 12.4.2012 trvalý pobyt občana. ( Andrea Hochelová, Sofia Hochelová, Silvia Hochelová )

od: 23.04.2012, do: 09.05.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3580, pridané: 23.04.2012, Martin , veľkosť: 92.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňa 12.4.2012 trvalý pobyt občana. ( Pavel Kučera )

od: 23.04.2012, do: 09.05.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3581, pridané: 23.04.2012, Martin , veľkosť: 97.4 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňa 12.4.2012 trvalý pobyt občana. ( Richard Dotko, Erika Dotková, Lukáš Richard Dotko, Alexandra Erika Dotková, Nina Dotková )

od: 23.04.2012, do: 09.05.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3582, pridané: 23.04.2012, Martin , veľkosť: 95.4 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňa 12.4.2012 trvalý pobyt občana. ( Jozef Šarlina, Jozef Šarlina ml., Martin Šarlina, Michal Šarlina )

od: 23.04.2012, do: 09.05.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3583, pridané: 23.04.2012, Martin , veľkosť: 92 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňa 12.4.2012 trvalý pobyt občana. ( Anton Lašček )

od: 23.04.2012, do: 09.05.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3584, pridané: 23.04.2012, Martin , veľkosť: 93.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňa 17.4.2012 trvalý pobyt občana. ( Horyslav Boško )

od: 23.04.2012, do: 09.05.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3585, pridané: 23.04.2012, Martin , veľkosť: 92.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňa 17.4.2012 trvalý pobyt občana. ( Anton Blahušiak, Pavel Blahušiak )

od: 23.04.2012, do: 09.05.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3586, pridané: 23.04.2012, Martin , veľkosť: 92.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňa 17.4.2012 trvalý pobyt občana. ( Jozef Hamarčák )

od: 23.04.2012, do: 09.05.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3587, pridané: 23.04.2012, Martin , veľkosť: 90.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňa 19.4.2012 trvalý pobyt občana. ( Jozef Bučkuliak )

od: 23.04.2012, do: 09.05.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3588, pridané: 23.04.2012, Martin , veľkosť: 90.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňa 19.4.2012 trvalý pobyt občana. ( Jozef Turis )

od: 23.04.2012, do: 09.05.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3589, pridané: 23.04.2012, Martin , veľkosť: 91.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňa 20.4.2012 trvalý pobyt občana. ( Anna Sýkorová )

od: 23.04.2012, do: 09.05.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3590, pridané: 23.04.2012, Martin , veľkosť: 90 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňa 20.4.2012 trvalý pobyt občana. ( Viktor Majerov )

od: 23.04.2012, do: 09.05.2012

DOKUMENT

oznámenie o dobrovoľnej dražbe

3591, pridané: 23.04.2012, Martin , veľkosť: 571.7 kB, typ: pdf

Platiť sa oplatí s.r.o., Bratislava oznamuje termín a miesto konania dražby. ( 21.5.2012 )

od: 23.04.2012, do: 22.05.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3592, pridané: 23.04.2012, Martin , veľkosť: 582.1 kB, typ: pdf

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR verejnou vyhláškou doručuje rozhodnutie ministra číslo 115/2012 zo dňa 12.4.2012 vo veci neudelenia súhlasu so zrušením civilného letiska Martin - Tomčany, okres Martin. (  )

od: 23.04.2012, do: 09.05.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3593, pridané: 23.04.2012, Martin , veľkosť: 1373.6 kB, typ: pdf

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR verejnou vyhláškou doručuje oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením. ( stavba "Diaľnica D1 Dubná skala - Turany" )

od: 23.04.2012, do: 09.05.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3594, pridané: 23.04.2012, Martin , veľkosť: 79.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Ingrid Gregorová, Erika Ježíková, Viola Stojková  )

od: 24.04.2012, do: 10.05.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3595, pridané: 23.04.2012, Martin , veľkosť: 78.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Miroslav Puček, Silvester Staš )

od: 24.04.2012, do: 10.05.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3596, pridané: 23.04.2012, Martin , veľkosť: 78.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Ján Rohoň, Marián Pompa, Richard Hák )

od: 24.04.2012, do: 10.05.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3597, pridané: 23.04.2012, Martin , veľkosť: 78.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Miroslav Rohoň, Miroslav Páleš )

od: 24.04.2012, do: 10.05.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3598, pridané: 23.04.2012, Martin , veľkosť: 76.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Peter Lipták )

od: 24.04.2012, do: 10.05.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3599, pridané: 23.04.2012, Martin , veľkosť: 78.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Renáta Cicková )

od: 24.04.2012, do: 10.05.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3600, pridané: 23.04.2012, Martin , veľkosť: 75.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát- Zuzana Dudová )

od: 24.04.2012, do: 10.05.2012

DOKUMENT