titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

verejná vyhláška

331, pridané: 28.02.2009, Martin , veľkosť: 85.8 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ľubomír Podhorský, nar. 5.9.1956 )

od: 02.03.2009, do: 16.03.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

332, pridané: 28.02.2009, Martin , veľkosť: 61.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 25.2.2009 trvalý pobyt občana ( Elena Simonidesová, nar. 15.11.1949 )

od: 02.03.2009, do: 16.03.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

333, pridané: 28.02.2009, Martin , veľkosť: 61.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 27.2.2009 trvalý pobyt občana ( Milan Čapičík nar. 11.1.1984 )

od: 02.03.2009, do: 16.03.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

334, pridané: 28.02.2009, Martin , veľkosť: 58.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ján Babej, nar. 4.9.1963 )

od: 28.02.2009, do: 16.03.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

335, pridané: 28.02.2009, Martin , veľkosť: 59.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marián Pompa, nar. 28.3.1988 )

od: 28.02.2009, do: 16.03.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

336, pridané: 28.02.2009, Martin , veľkosť: 58.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Štefan Mikula, nar. 15.3.1971 )

od: 28.02.2009, do: 16.03.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

337, pridané: 28.02.2009, Martin , veľkosť: 59.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ján Vagánek, nar. 24.4.1963 )

od: 28.02.2009, do: 16.03.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

338, pridané: 28.02.2009, Martin , veľkosť: 58.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ondrej Holub, nar. 3.1.1984 )

od: 28.02.2009, do: 16.03.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

339, pridané: 28.02.2009, Martin , veľkosť: 60 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Richard Facuna, nar. 20.9.1984 )

od: 28.02.2009, do: 16.03.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

340, pridané: 03.03.2009, Martin , veľkosť: 64 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 2.3.2009 trvalý pobyt občana ( Miroslav Haluška, Miroslava Halušková, Katarína Halušková )

od: 03.03.2009, do: 17.03.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

341, pridané: 03.03.2009, Martin , veľkosť: 61 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 2.3.2009 trvalý pobyt občana ( Lenka Patúšová, nar. 21.8.1982 )

od: 03.03.2009, do: 17.03.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

342, pridané: 03.03.2009, Martin , veľkosť: 873.4 kB, typ: pdf

Mesto Martin vydáva verejnou vyhláškou rozhodnutie - návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie stavby ( FTTxMT 06 Výstavba optickej siete Martin - Záturčie )

od: 03.03.2009, do: 17.03.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

343, pridané: 09.03.2009, Martin , veľkosť: 61.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 9.3.2009 trvalý pobyt občana ( Ľubomír Vrabec, nar. 19.3.1966 )

od: 09.03.2009, do: 23.03.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

344, pridané: 09.03.2009, Martin , veľkosť: 65.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníka bytu zrušila dňom 9.3.2009 trvalý pobyt občana ( Marta Schererová, Tomáš Scherer, Lukáš Milan, VLadimír Milan )

od: 09.03.2009, do: 23.03.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

345, pridané: 09.03.2009, Martin , veľkosť: 61.4 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 9.3.2009 trvalý pobyt občana ( Milan Kojtal, nar. 24.11.1971 )

od: 09.03.2009, do: 23.03.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

346, pridané: 09.03.2009, Martin , veľkosť: 62.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 9.3.2009 trvalý pobyt občana ( Zuzana Sabová, Viera Šimková )

od: 09.03.2009, do: 23.03.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

347, pridané: 09.03.2009, Martin , veľkosť: 61.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 9.3.2009 trvalý pobyt občana ( Ján Bohdal, nar. 19.12.1957 )

od: 09.03.2009, do: 23.03.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

348, pridané: 09.03.2009, Martin , veľkosť: 59.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Jozef Debnár, nar. 23.6.1957 )

od: 09.03.2009, do: 24.03.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

349, pridané: 09.03.2009, Martin , veľkosť: 60 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Andrea Ertlová, nar. 19.6.1976 )

od: 09.03.2009, do: 24.03.2009

DOKUMENT

dražobná vyhláška

350, pridané: 09.03.2009, Martin , veľkosť: 252.6 kB, typ: pdf

Exekútorský úrad Martin, súdny exekútor Mgr. Milan Somík vydáva vyhlášku o dražbe nehnuteľnosti ( dátum konania 3.4.2009 )

od: 09.03.2009, do: 03.04.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

351, pridané: 09.03.2009, Martin , veľkosť: 82.6 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Vladimír Milan, nar. 4.11.1958 )

od: 09.03.2009, do: 23.03.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

352, pridané: 09.03.2009, Martin , veľkosť: 83.9 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Branislav Hakel )

od: 09.03.2009, do: 23.03.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

353, pridané: 09.03.2009, Martin , veľkosť: 60.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Peter Ševčík, nar. 28.3.1964 )

od: 09.03.2009, do: 24.03.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

354, pridané: 09.03.2009, Martin , veľkosť: 61.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Rudolf Hirčák, nar. 17.7.1958 )

od: 09.03.2009, do: 24.03.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

355, pridané: 09.03.2009, Martin , veľkosť: 85.6 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Martin Pozorčiak, nar. 17.3.1.975 )

od: 09.03.2009, do: 23.03.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

356, pridané: 09.03.2009, Martin , veľkosť: 63.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 4.3.2009 trvalý pobyt občana ( Dušan Dotko, Margita Dotková, Renáta Dotková )

od: 09.03.2009, do: 23.03.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

357, pridané: 09.03.2009, Martin , veľkosť: 62.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 4.3.2009 trvalý pobyt občana ( Marica Grussmannová, Michal Grussmann )

od: 09.03.2009, do: 23.03.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

358, pridané: 09.03.2009, Martin , veľkosť: 61.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 4.3.2009 trvalý pobyt občana ( Rastislav Plevko, nar. 28.12.1974 )

od: 09.03.2009, do: 23.03.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

359, pridané: 09.03.2009, Martin , veľkosť: 60.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Jozef Facuna, nar. 12.11.1981 )

od: 09.03.2009, do: 24.03.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

360, pridané: 09.03.2009, Martin , veľkosť: 59.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ľubomír Židek, nar. 29.10.1967 )

od: 09.03.2009, do: 24.03.2009

DOKUMENT