titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

verejná vyhláška

3541, pridané: 03.04.2012, Martin , veľkosť: 783.1 kB, typ: pdf

Krajský stavebný úrad v Žiline verejnou vyhláškou doručuje rozhdodnutie o zrušení rozhodnutia Mesta Martin č. MSS-15284/2011-St. ( stavba "Stavebné úpravy bytu č. 27 v bytovom dome č.s. 3804 na Ul. Hurbanova č. 13, Martin" )

od: 03.04.2012, do: 18.04.2012

DOKUMENT

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže č. 2/2012

3542, pridané: 03.04.2012, Martin , veľkosť: 550.1 kB, typ: pdf

Mesto Martin vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž s vyhodnotením formou elektronickej aukcie na výber uchádzača na uzavretie Kúpnej zmluvy za účelom prevodu vlastníckeho práva k majetku vyhlasovateľa. Podrobnosti sú uvedené v priloženom dokumente.  (  )

od: 03.04.2012, do: 23.04.2012

DOKUMENT

Oznámenie - ochrana lesov pred požiarmi

3543, pridané: 04.04.2012, Martin , veľkosť: 108.5 kB, typ: pdf

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Martine a Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Martine žiadajú občanov o ochranu lesov pred požiarmi. ( viac v priloženom dokumente )

od: 04.04.2012, do: 01.06.2012

DOKUMENT

oznámenie štatistického úradu

3544, pridané: 04.04.2012, Martin , veľkosť: 126.9 kB, typ: pdf

Štatistický úrad SR bude v dňoch od 1.4.-30.4.2012 vykonávať štatistické zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácnosti. ( viac v priloženom dokumente )

od: 04.04.2012, do: 02.05.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3545, pridané: 04.04.2012, Martin , veľkosť: 158.2 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou oznamuje začatie stavebného konania stavby. ( Stavebné úpravy bytu č. 15 bytového domu č.s. 4022 )

od: 04.04.2012, do: 19.04.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3546, pridané: 04.04.2012, Martin , veľkosť: 164.4 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou doručuje rozhodnutie o zastavení stavebného konania. ( stavba "Rekonštrukcia sústavy CZT EB Sklabinská Martin" )

od: 04.04.2012, do: 19.04.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3547, pridané: 04.04.2012, Martin , veľkosť: 1326.8 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou doručuje rozhodnutie - stavebné povolenie na dopravnú stavbu. ( Reštauračný pivovar Martpils Martin-Priekopa )

od: 04.04.2012, do: 19.04.2012

DOKUMENT

pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva

3548, pridané: 10.04.2012, Martin , veľkosť: 71.5 kB, typ: pdf

Primátor mesta Martin zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Martin. ( termín konania 12.4.2012 o 9,00 hod. )

od: 10.04.2012, do: 13.04.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3549, pridané: 12.04.2012, Martin , veľkosť: 77.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Rastislav Haščák, Tomáš Lihan )

od: 12.04.2012, do: 27.04.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3550, pridané: 12.04.2012, Martin , veľkosť: 78.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Michaela, Andrea, Marián a Jakub Martinský )

od: 12.04.2012, do: 27.04.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3551, pridané: 12.04.2012, Martin , veľkosť: 79.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Tomáš Martiník, Jozef Maček, Patrik Balogh, Mário Dotko, René Blahušiak, Dušan Uhliarik )

od: 12.04.2012, do: 27.04.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3552, pridané: 12.04.2012, Martin , veľkosť: 78.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Anna Dotková, Juraj Argay, Barbara Goňová )

od: 12.04.2012, do: 27.04.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3553, pridané: 12.04.2012, Martin , veľkosť: 73.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Jozef Bukva, Pavel Kianica )

od: 12.04.2012, do: 27.04.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3554, pridané: 12.04.2012, Martin , veľkosť: 77.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Marián Stolárik, Marián Pompa )

od: 12.04.2012, do: 27.04.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3555, pridané: 12.04.2012, Martin , veľkosť: 78.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Tomáš Lihan, Rastislav Haščák )

od: 12.04.2012, do: 27.04.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3556, pridané: 12.04.2012, Martin , veľkosť: 75.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Žaneta Pavlíková )

od: 12.04.2012, do: 27.04.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3557, pridané: 12.04.2012, Martin , veľkosť: 76.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Martina Macharová )

od: 12.04.2012, do: 27.04.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3558, pridané: 12.04.2012, Martin , veľkosť: 76 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Monika Baloghová )

od: 12.04.2012, do: 27.04.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3559, pridané: 12.04.2012, Martin , veľkosť: 75.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Viliam Petrík )

od: 12.04.2012, do: 27.04.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3560, pridané: 12.04.2012, Martin , veľkosť: 76.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Róbert Pinter )

od: 12.04.2012, do: 27.04.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3561, pridané: 12.04.2012, Martin , veľkosť: 72 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát- Jozef Rakyta )

od: 12.04.2012, do: 27.04.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3562, pridané: 12.04.2012, Martin , veľkosť: 72 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Rastislav Plevko )

od: 12.04.2012, do: 27.04.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3563, pridané: 12.04.2012, Martin , veľkosť: 75.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát- Renáta Rohoňová )

od: 12.04.2012, do: 27.04.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3564, pridané: 12.04.2012, Martin , veľkosť: 74 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát- Marián Milanec )

od: 12.04.2012, do: 27.04.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3565, pridané: 12.04.2012, Martin , veľkosť: 76.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Ľuboslav Václav )

od: 12.04.2012, do: 27.04.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3566, pridané: 12.04.2012, Martin , veľkosť: 75.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti.  ( adresát - Igor Rác )

od: 12.04.2012, do: 27.04.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3567, pridané: 12.04.2012, Martin , veľkosť: 77.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Peter Facuna, Vladimír Šugár )

od: 12.04.2012, do: 27.04.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3568, pridané: 12.04.2012, Martin , veľkosť: 77.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát- Ľubomír Štrkáč )

od: 12.04.2012, do: 27.04.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3569, pridané: 13.04.2012, Martin , veľkosť: 390 kB, typ: pdf

Krajský pamiatkový úrad v Žiline verejnou vyhláškou doručuje rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum. ( stavba "Rekonštrukcia a modernizácia sústav centrálneho zásobovania teplom - okruhy Severná a Východná" )

od: 13.04.2012, do: 30.04.2012

DOKUMENT

oznámenie pre občanov s trvalým pobytom len mesto "Martin"

3570, pridané: 16.04.2012, Martin , veľkosť: 272.6 kB, typ: pdf

Občania, ktorý majú trvalý pobyt len mesto "Martin" si môžu rozhodnutie na vyrubenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2012 prevziať v pracovných dňoch v Klientskom centre MsÚ v Martine /na prízemi/. ( v prílohe sa nachádza zoznam občanov s trvalým pobytom "Martin" )

od: 16.04.2012, do: 16.05.2012

DOKUMENT