titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie o uložení zásielky

3511, pridané: 27.03.2012, Martin , veľkosť: 76.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Pavel Bukový )

od: 27.03.2012, do: 11.04.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3512, pridané: 27.03.2012, Martin , veľkosť: 71.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Jozef Cicko )

od: 27.03.2012, do: 11.04.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3513, pridané: 27.03.2012, Martin , veľkosť: 75.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Jozef Konček )

od: 27.03.2012, do: 11.04.2012

DOKUMENT

oznámenie o dobrovoľnej dražbe

3514, pridané: 27.03.2012, Martin , veľkosť: 278.4 kB, typ: pdf

AUREA SK spol. s r.o. vyhlasuje dobrovoľnú dražbu nehnuteľností. ( termín konania 17.4.2012 )

od: 27.03.2012, do: 18.04.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3515, pridané: 27.03.2012, Martin , veľkosť: 75.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Ľubomír Krošlák )

od: 27.03.2012, do: 11.04.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3516, pridané: 27.03.2012, Martin , veľkosť: 74.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Rastislav Kozol )

od: 27.03.2012, do: 11.04.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3517, pridané: 27.03.2012, Martin , veľkosť: 93.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 22.3.2012 trvalý pobyt občana. ( Milan Štrbák, Zuzana Štrbáková )

od: 23.03.2012, do: 10.04.2012

DOKUMENT

zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta

3518, pridané: 28.03.2012, Martin , veľkosť: 139 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku Mesta Martin z dôvodu hodného osobitného zreteľa. (  )

od: 27.03.2012, do: 13.04.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3519, pridané: 02.04.2012, Martin , veľkosť: 90.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 26.3.2012 trvalý pobyt občana. ( Milan Rovňák )

od: 02.04.2012, do: 17.04.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3520, pridané: 02.04.2012, Martin , veľkosť: 91.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 26.3.2012 trvalý pobyt občana. ( Ján Hýll )

od: 02.04.2012, do: 17.04.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3521, pridané: 02.04.2012, Martin , veľkosť: 95.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 27.3.2012 trvalý pobyt občana. ( Valéria Kuciaňová, Erik Kuciaň, Jaroslav Kuciaň )

od: 27.03.2012, do: 17.04.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3522, pridané: 02.04.2012, Martin , veľkosť: 93.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 27.3.2012 trvalý pobyt občana. ( Ľuboslava Pavlusová )

od: 02.04.2012, do: 17.04.2012

DOKUMENT

oznámení o zrušení trvalého pobytu

3523, pridané: 02.04.2012, Martin , veľkosť: 93.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 27.3.2012 trvalý pobyt občana. ( Želmíra Jendrišáková )

od: 02.04.2011, do: 17.04.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3524, pridané: 02.04.2012, Martin , veľkosť: 90 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 27.3.2012 trvalý pobyt občana. ( Miloslav Mancel )

od: 02.04.2012, do: 17.04.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3525, pridané: 02.04.2012, Martin , veľkosť: 93.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 30.3.2012 trvalý pobyt občana. ( Viera Užíková, Marián Užík )

od: 02.04.2012, do: 17.04.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3526, pridané: 02.04.2012, Martin , veľkosť: 93.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 30.3.2012 trvalý pobyt občana. ( Branislav Štefko )

od: 02.04.2012, do: 17.04.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3527, pridané: 02.04.2012, Martin , veľkosť: 90.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 30.3.2012 trvalý pobyt občana. ( Milan Manda )

od: 02.04.2012, do: 17.04.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3528, pridané: 02.04.2012, Martin , veľkosť: 92.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 30.3.2012 trvalý pobyt občana. ( Margita Sucháčová )

od: 02.04.2012, do: 17.04.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3529, pridané: 02.04.2012, Martin , veľkosť: 71.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Michal Pompa )

od: 02.04.2012, do: 17.04.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3530, pridané: 02.04.2012, Martin , veľkosť: 75 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Norbert Mažári )

od: 02.04.2012, do: 17.04.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3531, pridané: 02.04.2012, Martin , veľkosť: 76.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Rastislav Haščák )

od: 02.04.2012, do: 17.04.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3532, pridané: 02.04.2012, Martin , veľkosť: 76.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Denisa Lacková )

od: 02.04.2012, do: 17.04.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3533, pridané: 02.04.2012, Martin , veľkosť: 75.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Peter Mišík )

od: 02.04.2012, do: 17.04.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3534, pridané: 02.04.2012, Martin , veľkosť: 71.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Ing. Martin Vrzala )

od: 02.04.2012, do: 17.04.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3535, pridané: 02.04.2012, Martin , veľkosť: 76.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Peter Mišík )

od: 02.04.2012, do: 17.04.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3536, pridané: 02.04.2012, Martin , veľkosť: 71.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Peter Valko )

od: 02.04.2012, do: 17.04.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3537, pridané: 02.04.2012, Martin , veľkosť: 71.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Ivan Lacko )

od: 02.04.2012, do: 17.04.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3538, pridané: 02.04.2012, Martin , veľkosť: 80.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Soňa Lacková, Július Lacko, Mário Dotko, Erik Cicko, Ľubomír Lacko, Anna Lacková, Tomáš Lihan )

od: 02.04.2012, do: 17.04.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3539, pridané: 02.04.2012, Martin , veľkosť: 83.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Žaneta Bányászová, Jaroslav Rokyta, Rastislav Haščák, Ján Rohoň, Ľubomír Vaško, Róbert Facuna, Jakub Bernaťák, Peter Kubošník, Jozef Lacko, Martin Záborský )

od: 02.04.2012, do: 17.04.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3540, pridané: 02.04.2012, Martin , veľkosť: 78.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Anna Gregorová, Renáta Cicková )

od: 02.04.2012, do: 17.04.2012

DOKUMENT