titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie o uložení zásielok

3481, pridané: 20.03.2012, Martin , veľkosť: 77.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresáti - Ján MIškoci, Vlasta Lakatošová, Peter Štípala, Peter Facuna )

od: 20.03.2012, do: 04.04.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielok

3482, pridané: 20.03.2012, Martin , veľkosť: 76.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresáti - Magdaléna Plaváková, Pavla Gregorová )

od: 20.03.2012, do: 04.04.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielok

3483, pridané: 20.03.2012, Martin , veľkosť: 77.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresáti - Zdenek Štrkáč, Ľudovít (Ľudevít) Kubaš )

od: 20.03.2012, do: 04.04.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielok

3484, pridané: 20.03.2012, Martin , veľkosť: 79.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresáti - Pavol Mišún, Milena Neuwirthová, Katarína Hanzelová )

od: 20.03.2012, do: 04.04.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielok

3485, pridané: 20.03.2012, Martin , veľkosť: 76.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresáti - Denisa Lacková, Štefan Lacko )

od: 20.03.2012, do: 04.04.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3486, pridané: 20.03.2012, Martin , veľkosť: 76.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Adrián Vadel )

od: 20.03.2012, do: 04.04.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3487, pridané: 20.03.2012, Martin , veľkosť: 77.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Miroslava Kubisová )

od: 20.03.2012, do: 04.04.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3488, pridané: 20.03.2012, Martin , veľkosť: 78.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Dáša Gregorová )

od: 20.03.2012, do: 04.04.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3489, pridané: 20.03.2012, Martin , veľkosť: 78.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - René Blahušiak )

od: 20.03.2012, do: 04.04.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3490, pridané: 20.03.2012, Martin , veľkosť: 78 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Michal Stupianský )

od: 20.03.2012, do: 04.04.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3491, pridané: 20.03.2012, Martin , veľkosť: 78.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Dáša Gregorová )

od: 20.03.2012, do: 04.04.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3492, pridané: 20.03.2012, Martin , veľkosť: 77.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Ján Miškoci )

od: 20.03.2012, do: 04.04.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3493, pridané: 20.03.2012, Martin , veľkosť: 75 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Ivan Brna )

od: 20.03.2012, do: 04.04.2012

DOKUMENT

ponuka na prenájom nebytových priestorov

3494, pridané: 20.03.2012, Martin , veľkosť: 113.7 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje ponuku na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta formou priameho nájmu č. 3/NP/2012. (  )

od: 20.03.2012, do: 04.04.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3495, pridané: 21.03.2012, Martin , veľkosť: 256.3 kB, typ: pdf

Obec Sučany verejnou vyhláškou doručuje oznámenie o začatí územného konaia a pozvánku na ústne pojednávanie. ( stavba "Cyklistická komunikácia Martin Sever - Martin Košúty" )

od: 21.03.2012, do: 05.04.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3496, pridané: 21.03.2012, Martin , veľkosť: 691.7 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou doručuje rozhodnutie o umiestnení stavby. ( Rekonštrukcia a modernizácia sústav centrálneho zásobovania teplom - okruhy Severná a Východná, Martin )

od: 21.03.2012, do: 05.04.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3497, pridané: 21.03.2012, Martin , veľkosť: 170.3 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou doručuje rozhodnutie - zmena lehoty na dokončenie stavby. ( "Polyfunkčný bytový dom Variant, Martin, Štúrovo námestie" )

od: 21.03.2012, do: 05.04.2012

DOKUMENT

oznámenie o uloženi zásielky

3498, pridané: 21.03.2012, Martin , veľkosť: 74.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Miroslava Hessová )

od: 21.03.2012, do: 05.04.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3499, pridané: 21.03.2012, Martin , veľkosť: 75.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Jozef Krásny )

od: 21.03.2012, do: 05.04.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielok

3500, pridané: 21.03.2012, Martin , veľkosť: 74.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresát - Lívia Bartoňová )

od: 21.03.2012, do: 05.04.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielok

3501, pridané: 21.03.2012, Martin , veľkosť: 78 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Ľuboslav Václav, Jozef Maček )

od: 21.03.2012, do: 05.04.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3502, pridané: 23.03.2012, Martin , veľkosť: 1046.2 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou doručuje rozhodnutie - stavebné povolenie. ( stavba "Rekonštrukcia STL plynovodov Vrútky, Martin - ul. Hájska, A. Hlinku, Francúzskych partizánov, Suchačovská" )

od: 23.03.2012, do: 10.04.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3503, pridané: 23.03.2012, Martin , veľkosť: 90.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 22.3.2012 trvalý pobyt občana. ( Miloslav Nový )

od: 23.03.2012, do: 10.04.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3504, pridané: 23.03.2012, Martin , veľkosť: 93.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 22.3.2012 trvalý pobyt občana. ( Dana Rácová st., Dana Rácová ml., Vanessa Hodasová )

od: 23.03.2012, do: 10.04.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3505, pridané: 27.03.2012, Martin , veľkosť: 74.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Peter Šeplák )

od: 27.03.2012, do: 11.04.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3506, pridané: 27.03.2012, Martin , veľkosť: 75.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Milan Kostelný )

od: 27.03.2012, do: 11.04.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3507, pridané: 27.03.2012, Martin , veľkosť: 76.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Róbert Greguš )

od: 27.03.2012, do: 11.04.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3508, pridané: 27.03.2012, Martin , veľkosť: 71.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Ing. Martin Vrzala )

od: 27.03.2012, do: 11.04.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3509, pridané: 27.03.2012, Martin , veľkosť: 75.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Tomáš Lihan )

od: 27.03.2012, do: 11.04.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3510, pridané: 27.03.2012, Martin , veľkosť: 74.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Roman Martinka )

od: 27.03.2012, do: 11.04.2012

DOKUMENT