titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie o uložení zásielky

3451, pridané: 09.03.2012, Martin , veľkosť: 75.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresát - Róbert Putík )

od: 09.03.2012, do: 26.03.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3452, pridané: 09.03.2012, Martin , veľkosť: 75.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresát - Róbert Putík )

od: 09.03.2012, do: 26.03.2012

DOKUMENT

oznámenie o ulíožení zásielky

3453, pridané: 09.03.2012, Martin , veľkosť: 75.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresát - Róbert Putík )

od: 09.03.2012, do: 26.03.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3454, pridané: 09.03.2012, Martin , veľkosť: 74 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresát - Lívia Bartoňová )

od: 09.03.2012, do: 26.03.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3455, pridané: 09.03.2012, Martin , veľkosť: 74.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresát - Branislav Lenča )

od: 09.03.2012, do: 26.03.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3456, pridané: 09.03.2012, Martin , veľkosť: 84.5 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresát- Gabriela Buľková )

od: 09.03.2012, do: 26.03.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3457, pridané: 09.03.2012, Martin , veľkosť: 84.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresát - Anton Balún )

od: 09.03.2012, do: 26.03.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3458, pridané: 13.03.2012, Martin , veľkosť: 90 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 12.3.2012 trvalý pobyt občana. ( Miroslav Tremba )

od: 13.03.2012, do: 28.03.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3459, pridané: 13.03.2012, Martin , veľkosť: 93.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 12.3.2012 trvalý pobyt občana. ( Miroslav Könyveš )

od: 13.03.2012, do: 28.03.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3460, pridané: 13.03.2012, Martin , veľkosť: 92.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 12.3.2012 trvalý pobyt občana. ( Margita Zboranová )

od: 13.03.2012, do: 28.03.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3461, pridané: 13.03.2012, Martin , veľkosť: 1150.9 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou doručuje rozhodnutie - povolenie na zmenu užívania rodinného domu na kancelárie, prezentačné, reštauračné a predajné priestory s bytom v podkroví + novostavba výrobnej haly. ( stavba "Reštauračný pivovar Martpils Martin-Priekopa" )

od: 13.03.2012, do: 28.03.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3462, pridané: 13.03.2012, Martin , veľkosť: 74.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Klaudia Tarnayová )

od: 13.03.2012, do: 28.03.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielok

3463, pridané: 13.03.2012, Martin , veľkosť: 75.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresáti - Martin Sopóci, Tomáš Lihan )

od: 13.03.2012, do: 28.03.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3464, pridané: 13.03.2012, Martin , veľkosť: 74.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Jozef Debnár )

od: 13.03.2012, do: 28.03.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3465, pridané: 13.03.2012, Martin , veľkosť: 73.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Jaroslava Lomenová )

od: 13.03.2012, do: 28.03.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3466, pridané: 13.03.2012, Martin , veľkosť: 74.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Žaneta Kľučincová )

od: 13.03.2012, do: 28.03.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3467, pridané: 13.03.2012, Martin , veľkosť: 87.6 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Jaroslava Lomenová )

od: 13.03.2012, do: 28.03.2012

DOKUMENT

oznámenie o dobrovoľnej dražbe

3468, pridané: 13.03.2012, Martin , veľkosť: 386.6 kB, typ: pdf

DUPOS dražobná, spol. s r.o., Trnava oznamuje termín, miesto a predmet dražby. ( termín konania dražby 11.4.2012 )

od: 13.03.2012, do: 12.04.2012

DOKUMENT

zápisnica komisie elektronického prieskumu verejnej mienky

3469, pridané: 13.03.2012, Martin , veľkosť: 537.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad zverejňuje zápisnicu komisie EPVM z elektronického prieskumu verejnej mienky realizovaného 10.3.2012. (  )

od: 13.03.2012, do: 28.03.2012

DOKUMENT

pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva

3470, pridané: 14.03.2012, Martin , veľkosť: 74.2 kB, typ: pdf

Primátor mesta Martin zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Martin na 21.3.2012 /streda/ o 9,00 hod. (  )

od: 14.03.2012, do: 22.03.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3471, pridané: 14.03.2012, Martin , veľkosť: 93.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 12.3.2012 trvalý pobyt občana. ( Vladimír Valko )

od: 14.03.2012, do: 29.03.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3472, pridané: 14.03.2012, Martin , veľkosť: 96.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 12.3.2012 trvalý pobyt občana. ( Václav Kopeček, Oľga Kopečková, Erik Kopeček, Monika Kopečková, Sara Kopečková )

od: 14.03.2012, do: 29.03.2012

DOKUMENT

zápis z vyhodnotenia ponuky na prenájom nebytových priestorov

3473, pridané: 19.03.2012, Martin , veľkosť: 127.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad zverejňuje zápis z vyhodnotenia ponuky na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Martin formou priameho nájmu 2/NP/2012. (  )

od: 19.03.2012, do: 26.03.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3474, pridané: 20.03.2012, Martin , veľkosť: 203.3 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou doručuje rozhodnutie o prerušení konania. ( stavba "Komunikácie a inžinierske siete - PARKVILE MARTIN" )

od: 20.03.2012, do: 04.04.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3475, pridané: 20.03.2012, Martin , veľkosť: 92.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 16.3.2012 trvalý pobyt občana. ( Milan Žucha )

od: 20.03.2012, do: 04.04.2012

DOKUMENT

oznámenie o konaní opakovanej dražby

3476, pridané: 20.03.2012, Martin , veľkosť: 431.7 kB, typ: pdf

Aukčná spoločnosť s.r.o. oznamuje termín, miesto a predmet opakovanej dražby č. 039/2011. ( termín 3.4.2012 )

od: 20.03.2012, do: 04.04.2012

DOKUMENT

oznámenie o dražbe

3477, pridané: 20.03.2012, Martin , veľkosť: 482.5 kB, typ: pdf

MGM & partner s.r.o. oznamuje termín, miesto a predmet konania dražby č. 20121. ( termín 19.4.2012 )

od: 20.03.2012, do: 20.04.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3478, pridané: 20.03.2012, Martin , veľkosť: 538 kB, typ: pdf

Krajský lesný úrad v Žiline verejnou vyhlášku doručuje rozhodnutie - schválenie programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Martinské Hole. (  )

od: 20.03.2012, do: 04.04.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3479, pridané: 20.03.2012, Martin , veľkosť: 84.8 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Tomáš Pinka )

od: 20.03.2012, do: 04.04.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielok

3480, pridané: 20.03.2012, Martin , veľkosť: 74.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresáti - Štefan Darnady, margita Cicková )

od: 20.03.2012, do: 04.04.2012

DOKUMENT