titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie o uložení zásielky

3421, pridané: 28.02.2012, Martin , veľkosť: 76.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Július Lacko )

od: 28.02.2012, do: 14.03.2012

DOKUMENT

oznámenie o dobrovoľnej dražbe

3422, pridané: 28.02.2012, Martin , veľkosť: 619.6 kB, typ: pdf

Martinská dražobná spoločnosť, s.r.o. oznamuje termín, miesto a predmet dražby. ( termín konania dražby 3.4.2012 )

od: 28.02.2012, do: 04.04.2012

DOKUMENT

oznámenie o dražbe

3423, pridané: 28.02.2012, Martin , veľkosť: 511 kB, typ: pdf

Dražobná spoločnosť, a.s. oznamuje termín, miesto a predmet dražby. ( termín konania dražby 23.4.2012 )

od: 28.02.2012, do: 24.04.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielok

3424, pridané: 28.02.2012, Martin , veľkosť: 79.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresáti - Danica Kubindová, René Blahušiak )

od: 28.02.2012, do: 14.03.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3425, pridané: 28.02.2012, Martin , veľkosť: 77.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Zdenek Štrkáč )

od: 28.02.2012, do: 14.03.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3426, pridané: 28.02.2012, Martin , veľkosť: 78.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresát - Ján Veselka )

od: 28.02.2012, do: 14.03.2012

DOKUMENT

rozhodnutie o znížení nájomného

3427, pridané: 01.03.2012, Martin , veľkosť: 107 kB, typ: pdf

Primátor Mesta Martin rozhodol o znížení nájomného za užívanie nebytových priestorov. ( nájomca - Adriana Urbanová Kozmetický salón Emília )

od: 01.03.2012, do: 12.03.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3428, pridané: 02.03.2012, Martin , veľkosť: 96 kB, typ: pdf

Útvar hlavného architekta Mesta Martin oznamuje doručenie záverečného stanoviska k navrhovanej činnosti. ( "Miroslav Stanček - výkup druhotných surovín Martin" )

od: 02.03.2012, do: 19.03.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3429, pridané: 05.03.2012, Martin , veľkosť: 3140.9 kB, typ: pdf

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina doručuje verejnou vyhláškou rozhodnutie - vydanie podstatnej zmeny integrovaného povolenia. ( prevádzka "Skládka nie nebezpečných odpadov Martin - Kalnô" )

od: 05.03.2012, do: 20.03.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3430, pridané: 05.03.2012, Martin , veľkosť: 76.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresáti - Norbert Mažári, Dávid Baláž, Pavla Gregorová )

od: 05.03.2012, do: 20.03.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3431, pridané: 05.03.2012, Martin , veľkosť: 74.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresát - Judita Piňáková )

od: 05.03.2012, do: 20.03.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3432, pridané: 05.03.2012, Martin , veľkosť: 75.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - René Blahušiak )

od: 05.03.2012, do: 20.03.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3433, pridané: 05.03.2012, Martin , veľkosť: 77.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresáti - Ľuboš Mertiňák, Miroslava Cicková )

od: 05.03.2012, do: 20.03.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3434, pridané: 05.03.2012, Martin , veľkosť: 68.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Miroslav Macko )

od: 05.03.2012, do: 20.03.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3435, pridané: 05.03.2012, Martin , veľkosť: 69 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Juraj Argay )

od: 05.03.2012, do: 20.03.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3436, pridané: 05.03.2012, Martin , veľkosť: 75.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Jaroslava Buchová )

od: 05.03.2012, do: 20.03.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3437, pridané: 05.03.2012, Martin , veľkosť: 68.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresát - Ctibor Cibiri )

od: 05.03.2012, do: 20.03.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3438, pridané: 06.03.2012, Martin , veľkosť: 100.7 kB, typ: pdf

Útvar hlavného architekta mesta Martin verejnou vyhláškou oznamuje doručenie záverečného stanoviska Obvodného úradu životného prostredia k navrhovanej činnosti. ( "Ing. Miroslav Mlynár, PhD. - zber, triedenie a úprava druhotných surovín Martin - Priekopa" )

od: 06.03.2012, do: 21.03.2012

DOKUMENT

zámer prenájmu nehnuteľného majetku

3439, pridané: 06.03.2012, Martin , veľkosť: 77.3 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa. (  )

od: 06.03.2012, do: 22.03.2012

DOKUMENT

zámer prevodu nehnuteľného majetku

3440, pridané: 06.03.2012, Martin , veľkosť: 112.9 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa. (  )

od: 06.03.2012, do: 22.03.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3441, pridané: 07.03.2012, Martin , veľkosť: 288.5 kB, typ: pdf

Obvodný úrad životného prostredia v Martine verejnou vyhláškou doručuje rozhodnutie o zmene v rozhodnutí č. ŽP-2009/00065-vod.Rj zo dňa 3.4.2009. ( stavba "University park, Apartmánový dom s občianskou vybavenosťou, SO 02 Prípojka vody, SO 03 Prípojka splaškovej kanalizácie, SO 04 Odkanalizovanie spevnených plôch, komunikácie, vsakovacie prvky" )

od: 07.03.2012, do: 22.03.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3442, pridané: 09.03.2012, Martin , veľkosť: 804.8 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou doručuje rozhodnutie o umiestnení stavby "Zahustenie trafostanice IBV za Poľnohospodárskym družstvom Martin-Tomčany" (  )

od: 09.03.2012, do: 26.03.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielok

3443, pridané: 09.03.2012, Martin , veľkosť: 77.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresáti - Ľudmila Matejičková, Ján Pecko )

od: 09.03.2012, do: 26.03.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielok

3444, pridané: 09.03.2012, Martin , veľkosť: 75 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresáti - Gabriela Buľková, Anton Balún )

od: 09.03.2012, do: 26.03.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielok

3445, pridané: 09.03.2012, Martin , veľkosť: 81.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresáti - Kamil Štefunda, Dušan Uhliarik, Rastislav Haščák, Marek Baláž, Lukáš Bízik, René Blahušiak, Mário Dotko, Patrik Balogh, Jozef Maček, Viera Štrbáková )

od: 09.03.2012, do: 26.03.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielok

3446, pridané: 09.03.2012, Martin , veľkosť: 76.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresáti - Dáša Gregorová, Marián Pompa )

od: 09.03.2012, do: 26.03.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3447, pridané: 09.03.2012, Martin , veľkosť: 75.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Helena Seňkevičová )

od: 09.03.2012, do: 26.03.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3448, pridané: 09.03.2012, Martin , veľkosť: 74.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnostti. ( adresát - Radoslav Toráč )

od: 09.03.2012, do: 26.03.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3449, pridané: 09.03.2012, Martin , veľkosť: 74 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresát - Branislav Gombársky )

od: 09.03.2012, do: 26.03.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3450, pridané: 09.03.2012, Martin , veľkosť: 74.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresát - Monika Štrkáčová )

od: 09.03.2012, do: 26.03.2012

DOKUMENT