titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

verejná vyhláška

3391, pridané: 20.02.2012, Martin , veľkosť: 181.4 kB, typ: pdf

Krajský pamiatkový úrad Žilina verejnou vyhláškou doručuje oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať záchranný výskum a určenia podmienok vykonania záchranného archeologického výskum na stavbe. ( stavba "Rekonštrukcia a modernizácia sústav centrálneho zásobovania teplom - okruhy Severná a Východná, Martin" )

od: 20.02.2012, do: 06.03.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3392, pridané: 21.02.2012, Martin , veľkosť: 76.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Ing. Martin Orlický )

od: 21.02.2012, do: 07.03.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3393, pridané: 21.02.2012, Martin , veľkosť: 76.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Zuzana Karlíková )

od: 21.02.2012, do: 07.03.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3394, pridané: 21.02.2012, Martin , veľkosť: 76.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Zdenko Lamoš )

od: 21.02.2012, do: 07.03.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3395, pridané: 21.02.2012, Martin , veľkosť: 76.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Katarína Dudášová )

od: 21.02.2012, do: 07.03.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3396, pridané: 21.02.2012, Martin , veľkosť: 75.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Zdenek Štrkáč )

od: 21.02.2012, do: 07.03.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3397, pridané: 21.02.2012, Martin , veľkosť: 75.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Martin Mundier )

od: 21.02.2012, do: 07.03.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3398, pridané: 21.02.2012, Martin , veľkosť: 75.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Igor Gregor )

od: 21.02.2012, do: 07.03.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3399, pridané: 21.02.2012, Martin , veľkosť: 77.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Jaroslava Lomenová )

od: 21.02.2012, do: 07.03.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3400, pridané: 21.02.2012, Martin , veľkosť: 77.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Michal Zaťko )

od: 21.02.2012, do: 07.03.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3401, pridané: 21.02.2012, Martin , veľkosť: 76.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresáti - Lýdia Pompová, Marcel Kupka )

od: 21.02.2012, do: 07.03.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3402, pridané: 22.02.2012, Martin , veľkosť: 96.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 22.2.2012 trvalý pobyt občana. ( Ľubomír Marček, Richard Marček )

od: 22.02.2012, do: 08.03.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3403, pridané: 22.02.2012, Martin , veľkosť: 95.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 22.2.2012 trvalý pobyt občana. ( Ladislav Surový, Anna Surová, Alexandra Surová )

od: 22.02.2012, do: 08.03.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3404, pridané: 22.02.2012, Martin , veľkosť: 76.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát- Ladislav Rohoň )

od: 22.02.2012, do: 08.03.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3405, pridané: 22.02.2012, Martin , veľkosť: 77.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Marián Mayer )

od: 22.02.2012, do: 08.03.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3406, pridané: 22.02.2012, Martin , veľkosť: 76.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresáti - Ivan Machálek, Andrea Šuvadová )

od: 22.02.2012, do: 08.03.2015

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3407, pridané: 22.02.2012, Martin , veľkosť: 76.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Alena Kvašnicová )

od: 22.02.2012, do: 08.03.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3408, pridané: 22.02.2012, Martin , veľkosť: 75.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresáti - Mariana Soukupová, Ladislav Dömeny )

od: 22.02.2012, do: 08.03.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3409, pridané: 22.02.2012, Martin , veľkosť: 76 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Branislav Lenča )

od: 22.02.2012, do: 08.03.2012

DOKUMENT

rozhodnutie o zamietnutí žiadosti

3410, pridané: 27.02.2012, Martin , veľkosť: 91.7 kB, typ: pdf

Primátor Mesta Martin rozhodol o zamietnutí žiadosti o zníženie nájomného. ( nájomca - Michal Náčinák )

od: 27.02.2012, do: 07.03.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3411, pridané: 27.02.2012, Martin , veľkosť: 276.3 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou doručuje rozhodnutie - nariadenie odstránenia drevenej stavby. ( účastníci konania - Silvia Repôňová, Daniel Repôň )

od: 27.02.2012, do: 13.03.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3412, pridané: 27.02.2012, Martin , veľkosť: 294.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine verejnou vyhláškou doručuje oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania. ( stavba - Reštauračný pivovar Martpils Martin-Priekopa, SO 03-Spevnené plochy" )

od: 27.02.2012, do: 13.03.2012

DOKUMENT

oznámeníe o zrušení trvalého pobytu

3413, pridané: 27.02.2012, Martin , veľkosť: 92.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 24.2.2012 trvalý pobyt občana. ( Marcel Dudáš )

od: 27.02.2012, do: 13.03.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3414, pridané: 27.02.2012, Martin , veľkosť: 93 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 24.2.2012 trvalý pobyt občana. ( Tatiana Urbanová st., Tatiana Urbanová ml., Zuzana Urbanová )

od: 27.02.2012, do: 13.03.2012

DOKUMENT

oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe

3415, pridané: 27.02.2012, Martin , veľkosť: 489.4 kB, typ: pdf

DUPOS dražobná, spol. s.r.o. zverejňuje oznámenie o opakovanej dražbe č. DU-POS DD 183b/2011. ( dátum konania - 15.3.2012 )

od: 27.02.2012, do: 16.03.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3416, pridané: 28.02.2012, Martin , veľkosť: 77.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresátka - Jela Stupianská )

od: 28.02.2012, do: 14.03.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3417, pridané: 28.02.2012, Martin , veľkosť: 77.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Stanislav Minársky )

od: 28.02.2012, do: 14.03.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3418, pridané: 28.02.2012, Martin , veľkosť: 75.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Anton Balún )

od: 28.02.2012, do: 14.03.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3419, pridané: 28.02.2012, Martin , veľkosť: 78.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Michaela Blažičková )

od: 28.02.2012, do: 14.03.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3420, pridané: 28.02.2012, Martin , veľkosť: 77.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Miroslav Rohoň )

od: 28.02.2012, do: 14.03.2012

DOKUMENT