titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie o uložení zásielky

3361, pridané: 10.02.2012, Martin , veľkosť: 73.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresát - Peter Gregor )

od: 10.02.2012, do: 27.02.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3362, pridané: 10.02.2012, Martin , veľkosť: 76.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresát - Iveta Štrbáková )

od: 10.02.2012, do: 27.02.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielok

3363, pridané: 10.02.2012, Martin , veľkosť: 78.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresáti - Ľubomír Gregor, Miroslav Rohoň )

od: 10.02.2012, do: 27.02.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3364, pridané: 10.02.2012, Martin , veľkosť: 76.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Jozef Sitár )

od: 10.02.2012, do: 27.02.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3365, pridané: 10.02.2012, Martin , veľkosť: 76.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Ľudovít Kubaš )

od: 10.02.2012, do: 27.02.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3366, pridané: 13.02.2012, Martin , veľkosť: 75.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Mária Maršalová )

od: 13.02.2012, do: 28.02.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3367, pridané: 16.02.2012, Martin , veľkosť: 89.6 kB, typ: pdf

Útvar hlavného architekta mesta Martin verejnou vyhláškou oznamuje doručenie záverečného stanoviska k navrhovanej činnosti. ( "Martin, autorizované pracovisko na zber a spracovanie starých vozidiel, určené pracovisko a výkup druhotných surovín" )

od: 16.02.2012, do: 24.02.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3368, pridané: 16.02.2012, Martin , veľkosť: 93.4 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 14.2.2012 trvalý pobyt občana. ( Branislav Bródy )

od: 16.02.2012, do: 02.03.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3369, pridané: 16.02.2012, Martin , veľkosť: 93 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 15.2.2012 trvalý pobyt občana. ( Ľuboš Čečotka )

od: 16.02.2012, do: 02.03.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3370, pridané: 16.02.2012, Martin , veľkosť: 96.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 14.2.2012 trvalý pobyt občana. ( Nadežda Švábiková, FIlip Šachl, Jakub Šach )

od: 16.02.2012, do: 02.03.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3371, pridané: 16.02.2012, Martin , veľkosť: 229.8 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou doručuje oznámenie o začatí stavebného konania a pozvánku na ústne pojedávanie. ( stavba "Reštauračný pivovar Martpils Martin- Priekopa )

od: 16.02.2012, do: 02.03.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3372, pridané: 16.02.2012, Martin , veľkosť: 74.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresáti - Rastislav Plevko, Zdenko Papp )

od: 16.02.2012, do: 02.03.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3373, pridané: 16.02.2012, Martin , veľkosť: 76.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Zuzana Karlíková )

od: 16.02.2012, do: 02.03.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3374, pridané: 16.02.2012, Martin , veľkosť: 74.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Mária Facunová )

od: 16.02.2012, do: 02.03.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3375, pridané: 16.02.2012, Martin , veľkosť: 72.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Rastislav Kozol )

od: 16.02.2012, do: 02.03.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3376, pridané: 16.02.2012, Martin , veľkosť: 72.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Ladislav Szombathelyi )

od: 16.02.2012, do: 02.03.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3377, pridané: 16.02.2012, Martin , veľkosť: 76.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Branislav Lenča )

od: 16.02.2012, do: 02.03.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3378, pridané: 16.02.2012, Martin , veľkosť: 191.2 kB, typ: pdf

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR verejnou vyhláškou doručuje oznámenie o vydaní rozhodnutia č. 02256/2012/SCLVD-08141, ktorým ministerstvo neudelilo súhlas so zrušením civilného letiska Martin - Tomčany, okres Martin. (  )

od: 16.02.2012, do: 02.03.2012

DOKUMENT

oznámenie a výzva

3379, pridané: 16.02.2012, Martin , veľkosť: 294.9 kB, typ: pdf

Krajský lesný úrad v Žiline verejnou vyhláškou vydáva oznámenie a výzvu č. 2012/00116/Sch zo dňa 9.2.2012 pre lesný celok Martinské hole. (  )

od: 16.02.2012, do: 02.03.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielok

3380, pridané: 16.02.2012, Martin , veľkosť: 79.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresáti - Štefan Komár, Ladislav Dömeny, Jozef Krásny )

od: 16.02.2012, do: 02.03.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielok

3381, pridané: 16.02.2012, Martin , veľkosť: 81.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielok. ( adresáti - Milan Šimko, Gabriela Kratková, Milan Mišík, Marián Chinoracký, Dušan Huntoš )

od: 16.02.2012, do: 02.03.2012

DOKUMENT

oznámeńie o uložení zásielok

3382, pridané: 16.02.2012, Martin , veľkosť: 77.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresáti - Marián Mayer, Marcela Žáková )

od: 16.02.2012, do: 02.03.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3383, pridané: 16.02.2012, Martin , veľkosť: 77.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Martin Horanský )

od: 16.02.2012, do: 02.03.2012

DOKUMENT

oznámenie o mieste uloženia výkazu nedoplatkov

3384, pridané: 16.02.2012, Martin , veľkosť: 313.5 kB, typ: pdf

Union zdravotná poisťovňa, a.s. oznamuje miesto uloženia výkazu nedoplatkov doručovaného verejnou vyhláškou. ( adresáti - príložený zoznam. )

od: 16.02.2012, do: 02.03.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3385, pridané: 16.02.2012, Martin , veľkosť: 77 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Marián Pompa )

od: 16.02.2012, do: 02.03.2012

DOKUMENT

ponuka na prenájom nebytových priestorov

3386, pridané: 17.02.2012, Martin , veľkosť: 110.9 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje ponuku na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Martin formou priameho nájmu č. 2/NP/2012. (  )

od: 17.02.2012, do: 05.03.2012

DOKUMENT

pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva

3387, pridané: 20.02.2012, Martin , veľkosť: 63.7 kB, typ: pdf

Primátor mesta Martin Mgr. art. Andrej Hrnčiar z v o l á v a v zmysle ustanovenia zákona č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Martin na: 20. februára 2012, t.j. v pondelok o 14.30 hod. na MsÚ Martin - prízemie - veľká zasadačka s programom: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu 4. Prerokovanie protestu prokurátora proti uzneseniu MsZ č. 131/11 z 25.8.2011 5. Záver  (  )

od: 16.02.2012, do: 21.02.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3388, pridané: 20.02.2012, Martin , veľkosť: 87.1 kB, typ: pdf

Všeobecná zdravotná poisťovňa verejnou vyhláškou doručuje oznámenie o mieste uloženia písomnosti. ( adresát - Mária Fratričová )

od: 20.02.2012, do: 06.03.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3389, pridané: 20.02.2012, Martin , veľkosť: 85.5 kB, typ: pdf

Všeobecná zdravotná poisťovňa verejnou vyhláškou doručuje oznámenie o mieste uloženia písomnosti. ( adresát - Eva Miškusová )

od: 20.02.2012, do: 06.03.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3390, pridané: 20.02.2012, Martin , veľkosť: 219.4 kB, typ: pdf

Union zdravotná poisťovňa, a.s. verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia výkazu nedoplatkov. ( /v prílohe zoznam adresátov/ )

od: 20.02.2012, do: 06.03.2012

DOKUMENT