titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

verejná vyhláška

3331, pridané: 01.02.2012, Martin , veľkosť: 73.8 kB, typ: pdf

Útvar hlavného architekta mesta Martin doručuje verejnou vyhláškou oznámenie o zaslaní rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia v Martine k strategickému dokumentu: Územný plán sídelného útvaru Martin - Zmeny a doplnky č. 5" (  )

od: 01.02.2012, do: 16.02.2012

DOKUMENT

oznámenie o dražbe

3332, pridané: 01.02.2012, Martin , veľkosť: 1153.8 kB, typ: pdf

LICITOR group, a.s. oznamuje termín a miesto konania dražby. ( 1.3.2012 )

od: 01.02.2012, do: 02.03.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3333, pridané: 01.02.2012, Martin , veľkosť: 91.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 30.1.2012 trvalý pobyt občana. ( Jozef Blažej )

od: 01.02.2012, do: 16.02.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3334, pridané: 01.02.2012, Martin , veľkosť: 93.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 30.1.2012 trvalý pobyt občana. ( Bohumil Boháčik )

od: 01.02.2012, do: 16.02.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3335, pridané: 01.02.2012, Martin , veľkosť: 76.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Juraj Hruboň )

od: 01.02.2012, do: 16.02.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3336, pridané: 01.02.2012, Martin , veľkosť: 74.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky. ( adresát - Andrea Šuvadová )

od: 01.02.2012, do: 16.02.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3337, pridané: 01.02.2012, Martin , veľkosť: 77.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Matej Böhm )

od: 01.02.2012, do: 16.02.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3338, pridané: 01.02.2012, Martin , veľkosť: 78.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Rastislav Haščák )

od: 01.02.2012, do: 16.02.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3339, pridané: 01.02.2012, Martin , veľkosť: 74.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Michal Duda )

od: 01.02.2012, do: 16.02.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3340, pridané: 02.02.2012, Martin , veľkosť: 73 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Pavel Kianica )

od: 02.02.2012, do: 17.02.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3341, pridané: 02.02.2012, Martin , veľkosť: 85.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresáti - Božena Androvičová, Ľubica Drabantová, Jozef Gašparík, Milan Húšťava, Lýdia Lacková, Janka Milučká, Věra Murčeková, Martin Murín, Ľubomír Štrkáč, Ján Dorka, Miroslav Dudáš, PhDr. Martin Horanský, Petra Ivašková, Ľubica Langová, Ján Mráz, Ing. Ivan Rizman, Mária Vadelová, Ivo Neuwirth )

od: 02.02.2012, do: 17.02.2012

DOKUMENT

zápis z vyhodnotenia ponuky na prenájom nebytových priestorov

3342, pridané: 02.02.2012, Martin , veľkosť: 201.6 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje zápis z vyhodnotenia ponuky na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Martin formou priameho nájmu č. 1/NP/2012. (  )

od: 02.02.2012, do: 13.02.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3343, pridané: 02.02.2012, Martin , veľkosť: 62.9 kB, typ: pdf

Ohlasovna pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 2.2.2012 trvalý pobyt občana. ( Jozef Maček )

od: 02.02.2012, do: 17.02.2012

DOKUMENT

pozvánka na Mestské zastupiteľstvo

3344, pridané: 03.02.2012, Martin , veľkosť: 64.4 kB, typ: pdf

Primátor mesta Martin zvoláva na 6.2.2012 riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva. (  )

od: 03.02.2012, do: 07.02.2012

DOKUMENT

rozhodnutie o dočasnom upustení od účtovania nájomného

3345, pridané: 03.02.2012, Martin , veľkosť: 95.4 kB, typ: pdf

Primátor Mesta Martin rozhodol o dočasnom upustení od účtovania nájomného. ( nájomca - Jozef Cíger, so sídlom Jána Mazúra 28/88, Martin )

od: 03.02.2012, do: 14.02.2012

DOKUMENT

oznámenie o vyhradení plochy na umiestnenie volebných plagátov

3346, pridané: 06.02.2012, Martin , veľkosť: 183.9 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje oznámenieo vyhradení plochy na umiestnenie volebných plagátov. ( termín konania volieb: 10.3.2012 )

od: 06.02.2012, do: 12.03.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3347, pridané: 09.02.2012, Martin , veľkosť: 281.4 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou doručuje oznámenie o začatí stavebného konania pre líniovú stavbu. ( Rekonštrukcia STL plynovodov Vrútky, Martin - ul. Hájska, A. Hlinku, Francúzskych partizánov, Suchačovská )

od: 09.02.2012, do: 24.02.2012

DOKUMENT

rozhodnutie o dočasnom upustení účtovania nájomného

3348, pridané: 09.02.2012, Martin , veľkosť: 95.6 kB, typ: pdf

Primátor mesta Martin vydáva rozhodnutie o dočasnom upustení účtovania nájomného. ( nájomca Magdaléna Rakytová )

od: 09.02.2012, do: 20.02.2012

DOKUMENT

rozhodnutie o odpustení zvýšenie nájomného

3349, pridané: 09.02.2012, Martin , veľkosť: 90.8 kB, typ: pdf

Primátor mesta Martin vydáva rozhodnutie o odpustení zvýšenia nájomného. ( nájomca Akzent Media )

od: 09.02.2012, do: 20.02.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3350, pridané: 10.02.2012, Martin , veľkosť: 92.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 8.2.2012 trvalý pobyt občana. ( Michaela Gerbelová )

od: 10.02.2012, do: 20.02.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3351, pridané: 10.02.2012, Martin , veľkosť: 85.4 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Ľubomír Žibek )

od: 10.02.2012, do: 27.02.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3352, pridané: 10.02.2012, Martin , veľkosť: 93.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 10.2.2012 trvalý pobyt občana. ( Ľubomír Kameništiak )

od: 10.02.2012, do: 27.02.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3353, pridané: 10.02.2012, Martin , veľkosť: 91.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 10.2.2012 trvalý pobyt občana. ( Ivan Zamiešal )

od: 10.02.2012, do: 27.02.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3354, pridané: 10.02.2012, Martin , veľkosť: 92.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 10.2.2012 trvalý pobyt občana. ( Július Kališka )

od: 10.02.2012, do: 27.02.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3355, pridané: 10.02.2012, Martin , veľkosť: 991.3 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou doručuje rozhodnutie - stavebné povolenie. ( stavba "Obnova NTL plynovodov Martin - Priekopa, oblasť ul. Za Jordánom - Majerčíkova" )

od: 10.02.2012, do: 27.02.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielok

3356, pridané: 10.02.2012, Martin , veľkosť: 80.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresáti - Róbert Puška 2x, Roman Martinka, Tomáš Martiník, Mário Cicko, Mária Cicková, Erik Cicko )

od: 10.02.2012, do: 27.02.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3357, pridané: 10.02.2012, Martin , veľkosť: 84.8 kB, typ: pdf

Všeobecná zdravotná poisťovňa oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresát - Igor Kiška )

od: 10.02.2012, do: 27.02.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3358, pridané: 10.02.2012, Martin , veľkosť: 76.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresát - Beáta Andrejková )

od: 10.02.2012, do: 27.02.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3359, pridané: 10.02.2012, Martin , veľkosť: 76.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresát - Peter Kučera )

od: 10.02.2012, do: 27.02.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3360, pridané: 10.02.2012, Martin , veľkosť: 77.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresát - Margita Štrkáčová )

od: 10.02.2012, do: 27.02.2012

DOKUMENT