titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3301, pridané: 20.01.2012, Martin , veľkosť: 92 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 20.01.2012 trvalý pobyt občana. ( Peter Bučko )

od: 20.01.2012, do: 06.02.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3302, pridané: 20.01.2012, Martin , veľkosť: 330.5 kB, typ: pdf

Slovenská inšpekcia životného prostredia verejnou vyhláškou doručuje rozhodnutie - podstatnú zmenu integrovaného povolenia. ( stavba "Skládka nie nebezpečných odpadov Martin - Kalnô" )

od: 20.01.2012, do: 06.02.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielok

3303, pridané: 24.01.2012, Martin , veľkosť: 78.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielok. ( adreáti - Renáta Lacková, Petra Rokytová, Miroslav Kotlár )

od: 24.01.2012, do: 08.02.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielok

3304, pridané: 24.01.2012, Martin , veľkosť: 77.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielok. ( adresáti - Ľubomír Hanzel, Helena Horná )

od: 24.01.2012, do: 08.02.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielok

3305, pridané: 24.01.2012, Martin , veľkosť: 80.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielok. ( adresáti - Ľudovít Andoč, Lívia Bartoňová /2x/, Peter Řehák )

od: 24.01.2012, do: 08.02.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3306, pridané: 24.01.2012, Martin , veľkosť: 73.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky. ( adresát - Roman Truhan )

od: 24.01.2012, do: 08.02.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3307, pridané: 24.01.2012, Martin , veľkosť: 73.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky. ( adresát - Jozef Koliba )

od: 24.01.2012, do: 08.02.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3308, pridané: 24.01.2012, Martin , veľkosť: 75.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky. ( adresát - Lívia Bartoňová )

od: 24.01.2012, do: 08.02.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3309, pridané: 24.01.2012, Martin , veľkosť: 75.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky. ( adresát - Martin Marček )

od: 24.01.2012, do: 08.02.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3310, pridané: 24.01.2012, Martin , veľkosť: 78.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky. ( adresát - Monika Pučková )

od: 24.01.2012, do: 08.02.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3311, pridané: 24.01.2012, Martin , veľkosť: 78 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky. ( adresát - Miroslav Dudáš )

od: 24.01.2012, do: 08.02.2012

DOKUMENT

oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe

3312, pridané: 24.01.2012, Martin , veľkosť: 486 kB, typ: pdf

DUPOS dražobná, spol. s r.o. oznamuje termín a miesto konania dražby. ( 8.2.2012 )

od: 24.01.2012, do: 09.02.2012

DOKUMENT

oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe

3313, pridané: 24.01.2012, Martin , veľkosť: 507.6 kB, typ: pdf

DUPOS dražobná, spol. s r.o. oznamuje termín a miesto konania dražby. ( 8.2.2012 )

od: 24.01.2012, do: 09.02.2012

DOKUMENT

vyhlásenie elektronického prieskumu verejnej mienky

3314, pridané: 24.01.2012, Martin , veľkosť: 659.1 kB, typ: pdf

Primátor mesta Martin v súlade s čl. 3 ods. 1 VZN č. 93 o elektronickom prieskume verejnej mienky a na základe uznesenia MsZ v Martine č. 6/12 zo dňa 18.1.2012 vyhlasuje elektronický prieskum verejnej mienky. (  )

od: 24.01.2012, do: 11.03.2012

DOKUMENT

oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

3315, pridané: 25.01.2012, Martin , veľkosť: 910.9 kB, typ: pdf

Mesto Martin vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľného majetku vedeného Správou katastra Martin, zapísaný na LV 3734, k.ú.Martin. (  )

od: 25.01.2012, do: 10.02.2012

DOKUMENT

rozhodnutie o dočasnom znížení účtovania nájomného

3316, pridané: 25.01.2012, Martin , veľkosť: 100.1 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje rozhodnutie o dočasnom znížení účtovania nájomného. ( nájomca: COOP Jednota, SD, so sídlom SNP 136, 039 17 Turčianske Teplice )

od: 25.01.2012, do: 03.02.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3317, pridané: 27.01.2012, Martin , veľkosť: 1020 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou doručuje rozhodnutie - stavebné povolenie. ( "Obnova NTL plynovodov Martin - stred, 1. stavebný celok" )

od: 27.01.2012, do: 13.02.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3318, pridané: 27.01.2012, Martin , veľkosť: 258.2 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhlášku doručuje oznámenie o začatí územného konania a pozvánku na ústne pojednávanie. ( stavba "Zahustenie TS IBV za PD Martin - Tomčany" )

od: 27.01.2012, do: 13.02.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3319, pridané: 30.01.2012, Martin , veľkosť: 299.2 kB, typ: pdf

Mesto Martin - Mestský úrad verejnou vyhláškou doručuje oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania. ( stavba "University park, Apartmánový dom s občianskou vybavenosťou" )

od: 30.01.2012, do: 14.02.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3320, pridané: 30.01.2012, Martin , veľkosť: 78.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Miroslav Rohoň, Zdenek Štrkáč )

od: 30.01.2012, do: 14.02.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3321, pridané: 30.01.2012, Martin , veľkosť: 76.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Lucia Martiníková )

od: 30.01.2012, do: 14.02.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielok

3322, pridané: 30.01.2012, Martin , veľkosť: 75.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Jozef Sitár, Marek Gregor )

od: 30.01.2012, do: 14.02.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3323, pridané: 30.01.2012, Martin , veľkosť: 76.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Jaroslav Vavrečan )

od: 30.01.2012, do: 14.02.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3324, pridané: 30.01.2012, Martin , veľkosť: 74.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Martin Orlický )

od: 30.01.2012, do: 14.02.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielok

3325, pridané: 30.01.2012, Martin , veľkosť: 82.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresáti - Róbert Facuna, Jakub Bernaťák, Peter Kubošník, Jozef Lacko, Martin Záborský, Jaroslav Rokyta, Rastislav Haščák, Ján Rohoň, Ľubomír Vaško )

od: 30.01.2012, do: 14.02.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3326, pridané: 01.02.2012, Martin , veľkosť: 82 kB, typ: pdf

Všeobecná zdravotná poisťovňa oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Rostislav Kováč )

od: 01.02.2012, do: 16.02.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3327, pridané: 01.02.2012, Martin , veľkosť: 83 kB, typ: pdf

Všeobecná zdravotná poisťovňa oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Vladimír Kušnierik )

od: 01.02.2012, do: 16.02.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3328, pridané: 01.02.2012, Martin , veľkosť: 82.3 kB, typ: pdf

Všeobecná zdravotná poisťovňa oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát- Jolana Facunová )

od: 01.02.2012, do: 16.02.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3329, pridané: 01.02.2012, Martin , veľkosť: 82.2 kB, typ: pdf

Všeobecná zdravotná poisťovňa oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Jozef Senko )

od: 01.02.2012, do: 16.02.2012

DOKUMENT

vererejná vyhláška

3330, pridané: 01.02.2012, Martin , veľkosť: 284.5 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou doručuje oznámenie o začatí územného konania a pozvánku na ústne pojednávanie. ( stavba "Rekonštrukcia a modernizácia sústav centrálneho zásobovania teplom - okruhy Severná a Východná, Martin" )

od: 01.02.2012, do: 16.02.2012

DOKUMENT