titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie o uložení zásielok

3271, pridané: 09.01.2012, Martin , veľkosť: 76.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresáti - Andrej Zorkóci, Ladislav Dömeny )

od: 09.01.2012, do: 24.01.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3272, pridané: 09.01.2012, Martin , veľkosť: 94 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 9.1.2012 trvalý pobyt občana. ( Františka Karmanová )

od: 09.01.2012, do: 24.01.2012

DOKUMENT

ponuka na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Martin

3273, pridané: 10.01.2012, Martin , veľkosť: 114.1 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje ponuku na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Martin formou priameho nájmu č. 1/NP/2012. (  )

od: 10.01.2012, do: 25.01.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3274, pridané: 13.01.2012, Martin , veľkosť: 575.5 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou zverejňuje rozhodnutie o umiestnení stavby. ( "Garážový dom Martin - Ľadoveň" )

od: 13.01.2012, do: 30.01.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3275, pridané: 16.01.2012, Martin , veľkosť: 83.2 kB, typ: pdf

Všeobecná zdravotná poisťovňa oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Dagmar Halásová )

od: 16.01.2012, do: 31.01.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3276, pridané: 16.01.2012, Martin , veľkosť: 83.3 kB, typ: pdf

Všeobecná zdravotná poisťovňa oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát- Jozef Senko )

od: 16.01.2012, do: 31.01.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3277, pridané: 16.01.2012, Martin , veľkosť: 84.4 kB, typ: pdf

Všeobecná zdravotná poisťovňa oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Jozef Senko )

od: 16.01.2012, do: 31.01.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3278, pridané: 16.01.2012, Martin , veľkosť: 95.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 13.1.2012 trvalý pobyt občana. ( Jana Bellová, Peter Bella, Nikola Nečasová, Andrea Bellová )

od: 16.01.2012, do: 31.01.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3279, pridané: 16.01.2012, Martin , veľkosť: 91.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 13.1.2012 trvalý pobyt občana. ( Eva Dobiasová, Jaroslav Dobias )

od: 16.01.2012, do: 31.01.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3280, pridané: 16.01.2012, Martin , veľkosť: 92.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 13.1.2012 trvalý pobyt občana. ( Monika Šarlinová )

od: 16.01.2012, do: 31.01.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3281, pridané: 16.01.2012, Martin , veľkosť: 74.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Michal Duda )

od: 16.01.2012, do: 31.01.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3282, pridané: 16.01.2012, Martin , veľkosť: 77.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Peter Mišík )

od: 16.01.2012, do: 31.01.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3283, pridané: 16.01.2012, Martin , veľkosť: 77.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Dávid Neumahr )

od: 16.01.2012, do: 31.01.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3284, pridané: 16.01.2012, Martin , veľkosť: 77.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Emília Mertiňáková )

od: 16.01.2012, do: 31.01.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3285, pridané: 16.01.2012, Martin , veľkosť: 75.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Branislav Lenča )

od: 16.01.2012, do: 31.01.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3286, pridané: 16.01.2012, Martin , veľkosť: 75 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Ivan Lacko )

od: 16.01.2012, do: 31.01.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3287, pridané: 16.01.2012, Martin , veľkosť: 77.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Peter Lipták, Jaroslav Pauček )

od: 16.01.2012, do: 31.01.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3288, pridané: 16.01.2012, Martin , veľkosť: 79.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Augusta Balážová, Ján Baláž, Miroslava Cicková, Ctibor Krabáč )

od: 16.01.2012, do: 31.01.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3289, pridané: 16.01.2012, Martin , veľkosť: 357.8 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou doručuje rozhodnutie - povolenie. ( stavba "Stavebné úpravy bytu č. 44 v bytovom dome na Ul. Š. Furdeka 34, Martin" )

od: 16.01.2012, do: 31.01.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3290, pridané: 18.01.2012, Martin , veľkosť: 97.6 kB, typ: pdf

Útvar hlavného architekta Mesta Martin verejnou vyhláškou oznamuje predloženie zámeru. ( "Miroslav Stanček - Výkup druhotných surovín, Martin" )

od: 18.01.2012, do: 07.02.2012

DOKUMENT

oznámenie o dražbe

3291, pridané: 18.01.2012, Martin , veľkosť: 402.6 kB, typ: pdf

Aukčná spoločnosť s.r.o., Bratislava oznamuje termín a miesto konania dražby. ( 9.2.2012 )

od: 18.01.2012, do: 10.02.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3292, pridané: 18.01.2012, Martin , veľkosť: 186.7 kB, typ: pdf

Obvodný úrad životného prostredia v Martine verejnou vyhláškou oznamuje začatie stavebného konania a doručuje výzvu na uplatnenie námietok a pripomienok. ( stavba "University park, Apartmánový dom s občianskou vybavenosťou, SO 02 Pripojka vody, SO 03 Prípojka splaškovej kanalizácie, SO 04 Odkanalizovanie spevnených plôch, komunikácie, vsakovacie prvky" )

od: 18.01.2012, do: 02.02.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3293, pridané: 18.01.2012, Martin , veľkosť: 76.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Renáta Rohňová )

od: 18.01.2012, do: 02.02.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3294, pridané: 18.01.2012, Martin , veľkosť: 77.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Ján Veselka )

od: 18.01.2012, do: 02.02.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3295, pridané: 18.01.2012, Martin , veľkosť: 77.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Ivan Murgoš )

od: 18.01.2012, do: 02.02.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3296, pridané: 18.01.2012, Martin , veľkosť: 76.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Roman Hrúz )

od: 18.01.2012, do: 02.02.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3297, pridané: 18.01.2012, Martin , veľkosť: 77.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Radoslav Toráč )

od: 18.01.2012, do: 02.02.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3298, pridané: 18.01.2012, Martin , veľkosť: 74.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Zdenko Lacko )

od: 18.01.2012, do: 02.02.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3299, pridané: 19.01.2012, Martin , veľkosť: 837 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou doručuje rozhodnutie - stavebné povolenie.  ( "Obnova NTL plynovodov Martin - stred, 5. stavebný celok" )

od: 19.01.2012, do: 03.03.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3300, pridané: 20.01.2012, Martin , veľkosť: 77.4 kB, typ: pdf

Útvar hlavného architekta mesta Martin verejnou vyhláškou doručuje oznámenie o predložení zámeru.  ( "Ing. Miroslav Mlynár, PhD. - zber, triedenie a úprava druhotných surovín Martin - Priekopa" )

od: 20.01.2012, do: 10.02.2012

DOKUMENT